Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

12 lipiec 2021

Co nas czeka?

Punktem wyjścia rozważań autora jest konstatacja o bezprecedensowej szybkości zmian, jakie obecnie zachodzą w stosunkach międzynarodowych, a wpływających na bezpieczeństwo państwa.

Oprócz tych zmian, są czynniki, które nie wpisują się w opracowywane modele. Noszą one miano „czarnych łabędzi”. Aby prawidłowo poznać nowe tendencje, należy nie tylko poznać determinanty bezpieczeństwa państwa, ale i uwzględnić owe „czarne łabędzie”.

Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mają wpływ strategiczny na kształtowanie się środowiska bezpieczeństwa państwa. W pracy autor przytacza opinie różnych specjalistów, a także omawia zawartość sześciu rozdziałów merytorycznych książki przypominając, że jego głównym zadaniem było zdefiniowanie strategicznych czynników czyli megatrendów, określających kształt środowiska bezpieczeństwa państwa w perspektywie połowy XXI w.

Mówiąc o zmianie paradygmatów, autor zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w badaniach trzech kwestii, czyli trzymania się – w miarę możliwości – istniejących dotychczas interpretacji, tego, że badania dotyczą zachodzących zmian w ich trakcie, a także należy uwzględnić nierównomierny rozwój cywilizacyjny w skali globalnej.

Autor bardzo wysoko ocenia demokrację liberalną, jako najbardziej efektywny system polityczny, który umożliwił powstanie społeczeństwa informacyjnego. Przypomina też kryzys finansowy 2008 roku, który dość szybko przekształcił się w kryzys społeczny i doprowadził do krytyki systemu liberalno-demokratycznego, co znalazło odbicie w 7 tezach Narodowej Rady Wywiadu Stanów Zjednoczonych.

W skali poszczególnych państw najbardziej rzucającym się w oczy jest casus Chin, których społeczeństwo bogaci się bez wolności politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym, współcześnie, państwo przestało być jedynym silnym aktorem w stosunkach międzynarodowych, a stały się takimi aktorami koncerny międzynarodowe, organizacje przestępcze i organizacje terrorystyczne, a tradycyjne organizacje międzynarodowe zaczęły słabnąć (np. ONZ czy Unia Europejska). Państwo nie jest w stanie kontrolować nawet wszystkich procesów na swoim terytorium, nie mówiąc już o skali regionalnej, czy globalnej.

Zmienił się też charakter konfliktów zbrojnych i wojen. Rosjanie mówią o tendencji do zacierania się różnic między stanem wojny i pokoju. Ogromny wpływ na te zmiany ma rewolucja technologiczna. Autor pisze o plusach i minusach społeczeństwa informacyjnego, związanych z utratą prywatności, o inwigilacji społeczeństw i jednostek i ich podatnością na manipulację. Zwraca uwagę na wojnę w cyberprzestrzeni.

Autor przypomina o dominacji USA, które wyszły zwycięsko z „zimnej wojny” militarnie, gospodarczo, technologicznie i kulturowo. Pisze też o aktualnym osłabieniu pozycji USA, względem Chin i Indii. Pisze o państwach zbójeckich i upadłych. Krytycznie wypowiada się o Unii Europejskiej.

I uwaga podsumowująca: „pierwsza połowa XXI wieku to czas przełomu na arenie międzynarodowej”. Tomasz R. Adamowicz pisze o głównych kierunkach tych zmian: wzrost napięcia między poszczególnymi aktorami, spowolnienie procesów globalizacyjnych. Sporo jest o polityce ChRL i Rosji, o współpracy obu tych państw. Sporo jest o NATO, kiedyś monolicie, a dzisiaj już niekoniecznie. Pisze o klimacie, o starzeniu się społeczeństw. Wreszcie o „czarnych łabędziach” czyli o czynnikach, mających wpływ na bezpieczeństwo, które są jeszcze nieznane.

A Polska? Największy wpływ na nasze bezpieczeństwo mają czynniki technologiczne; za innymi autorami Tomasz R. Aleksandrowicz podaje katalog pozostałych czynników.

Jest to bardzo potrzebna książka, z którą nasi sternicy powinni wejść w XXI wiek.

                                                                                                 Jacek Potocki

Tomasz R. Aleksandrowicz. „Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku”. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2020, s. 181

W wydaniu nr 236, lipiec 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT SPRZEDAJE

  Biurka i szafy
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Ustawa 447 - zagrożenie
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Sąsiedzi i sojusznicy
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Arystokrata polskiej rozrywki
 5. RELIGIA DECYDENTA

  To może być ostatni papież Zachodu
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Trudne lata
 7. WIATR OD MORZA

  Wyciskacz łez i nie tylko
 8. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Cnoty za płoty
 9. THRILLER DECYDENTA

  Intryga i miłość
 10. ALBA LACH HERITAGE

  Mistrz Ignacy Tłoczyński
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Co nas czeka?
 12. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niepodłączony telefon
 13. DECYDENT GLOBTROTER

  Dwa piękne i bogate kraje
 14. GÓRALKI NA WAKACJACH

  Pyszna radość
 15. WIATR OD MORZA

  Drugi potop szwedzki
 16. SHERLOCK HOLMES WRACA

  Za sprawą Anthony`ego Horowitza