Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

17 grudzień 2020

Relacja uciekiniera z KGB

Mocarstwa budują u swoich rywali (konkurentów) agenturę wpływu, która działa na rzecz ochrony interesów tych mocarstw. Robił to ZSRR, robiły Anglia i Francja w latach ich świetności imperialnej, robią to dzisiaj Rosja, USA i Chiny. 

Autor tej książeczki to b. współpracownik osławionej radzieckiej służby bezpieczeństwa (KGB), który przeszedł na służbę u Amerykanów.

W książce autor ujawnia metody, stosowane przez Sowietów względem elit amerykańskich. Nawet przy założeniu, zresztą sprawdzonym wielokrotnie, że defektorzy, czyli uciekinierzy, mówią osobom ich przesłuchującym to, co te osoby chcą usłyszeć, książeczka zawiera interesujące zapisy o wspomnianych metodach działania radzieckiego KGB w Stanach Zjednoczonych.

Najpierw jednak dowiadujemy się sporo o samym autorze, o jego okresie radzieckim, o tamtejszym zakłamaniu ideologicznym, o ucieczce autora z Indii na Zachód. Wiele pisze o wojnach, prowadzonych przez ZSRR, w ramach światowej agresji, o dywersji ideologicznej, by miliony ludzi na świecie zmieniły postrzeganie rzeczywistości w swych umysłach.

Autor ostrzega Amerykanów przed negatywnymi skutkami komunistycznego wyzwolenia Ameryki. Deklaruje, że „kocha naród amerykański”, wyjaśnia też, że wstąpił do KGB, mając nadzieję, że „ich przechytrzy”, wspomina swoją działalność w Indiach. Ciekawe, że autor popiera już zakończoną wojnę amerykańską w Wietnamie: twierdzi, że Wietnamczycy działali pod kierownictwem radzieckiej ambasady w Hanoi.

Bezmienow ujawnia tajny dokument KGB, zawierający instrukcje „dla młodych rewolucjonistów”, niezwykle zbieżne z zasadami ideologicznej działalności wywrotowej chińskiego stratega wojskowego, Sun Tzu. Zaraz potem w książeczce znajduje się wykres, ukazujący etapy przejścia od społeczeństwa otwartego do społeczeństwa zamkniętego; autor omawia też „cztery etapy działalności wywrotowej”, a także przedstawia proces dywersji ideologicznej w ramach tej działalności, kończący się całkowitym ujarzmieniem Ameryki, zwanym „normalizacją”.

Bardzo znamienna i wartościowa książeczka-ostrzeżenie, wprawdzie napisana przez czynnego działacza na rzecz osiągnięcia celów KGB, ale już „byłego”.

Jacek Potocki

Tomas D. Schuman (Jurij Bezmienow). „Agentura wpływu. Tajniki działalności wywrotowej KGB”. Tłum. Tomasz Lanczewski. Wydawnictwo „AA”, Kraków 2020, str. 111

W wydaniu nr 229, grudzień 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. ANIOŁ, DIABEŁ, TUROŃ

  Hej ho, hej ho, kolędować się szło
 2. POLITYKA DECYDENTA

  Werblan o sobie
 3. KOBIETY DECYDENTA

  Erotyka po japońsku
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Problemy Joe Bidena
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Relacja uciekiniera z KGB
 6. OPOWIASTKA ADWENTOWA

  Pamiętajcie o diduchu
 7. WIATR OD MORZA

  Lubię być z nią...
 8. HISTORIA DECYDENTA

  Fikcja, oparta na rzeczywistości
 9. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Kilka pytań
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Polityka historyczna
 11. KOBIETY DECYDENTA

  Czy była niemieckim szpiegiem?
 12. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Gangster i glina
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  Niemiecki nie jest trudny
 14. OPOWIADANIE

  Trzy rzuty kością
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Odejść z honorem
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Wesołe jest życie staruszka
 17. WIATR OD MORZA

  Lockdown po polskiemu
 18. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Słowa, słowa, słowa...