Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

7 sierpień 2019

Karski: Zostałem Żydem!

Tak, tak!!! Jest to książka o TYM słynnym Karskim, który w rzeczywistości nazywał się Kozielewski.

Autor koncentruje się przede wszystkim na uzyskaniu przez Karskiego obywatelstwa amerykańskiego oraz na wątku żydowskim w życiu Karskiego oraz w życiu Narodu Polskiego. Przypomina, że Karski dorastał w otoczeniu Żydów-sąsiadów, co dało autorowi okazję do różnych sądów, m.in. do przeciwstawiania prożydowskiej mentalności Karskiego antyżydowskiej mentalności rodaków-endeków.

Porusza wątek odpowiedzialności za śmierć Chrystusa: żarliwy katolik Karski nie uważa, że to Żydzi są winni śmierci Zbawiciela i do Żydów nie ma żadnych uprzedzeń. Najlepszy dowód, że w szkole przyjaźni się z Edwardem Kossoyem, późniejszym adwokatem z Radomia, którego rodzina zginęła w obozie koncentracyjnym w Treblince, a sam Kossoy stał się członkiem paramilitarnej organizacji żydowskiej Irgun, walczącej o wolność Izraela. Przy okazji Łubieński pisze o obecności Żydów w historii Radomia, ale także krytykuje „antysemityzm” znanego filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana”.

Autor pisze sporo o przedwojennym, polskim antysemityzmie, zwłaszcza o tzw. getcie ławkowym na polskich uniwersytetach. Pisze o karierze policyjnej Mariana Kozielewskiego, starszego brata Karskiego i legionisty oraz o działalności wywiadowczej samego Karskiego. Są to wątki, o których szersza opinia publiczna raczej mało wie. Pisze też o zauroczeniu Karskiego potęgą przedwojennej Polski, kreślonej przez rządową propagandę, przypomina relacje z kampanii wrześniowej, przedstawione przez słynnych Polaków.

No i wreszcie działalność Karskiego jako kuriera polskiego podziemia, który przedstawiał Anglikom i Amerykanom prawdę o nieludzkiej eksterminacji Żydów przez Niemców. Wiele danych uzyskał od politycznych reprezentantów Żydów i na podstawie osobistych wizyt w getcie. Ale ani Anglicy, ani Amerykanie po prostu mu nie wierzyli. Karski potępiał też w swoich wypowiedziach decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pisze też o uzyskaniu przez Karskiego obywatelstwa amerykańskiego w 1954 roku. Wiele jest w tym uwag własnych autora, choć ta o współpracy Karskiego z CIA może być pewnym zaskoczeniem. Pisze też o globalnych działaniach USA, w tym o wojnie w Wietnamie, o Pakcie CENTO.

Sprawy ściśle osobiste to małżeństwo z tancerką pochodzenia żydowskiego, Polą Nireńską (Nirensztajn). Jest to też okazja to uzasadnienia uprzedzeń Żydów do Polaków, w których ci pierwsi obwiniali nas za bezczynność w ratowaniu swych żydowskich współobywateli. Dlatego Nireńska obwiniała Polaków za śmierć swych sióstr, a autor pisze, że „…Polacy długo nie mogli pojąć, czym naprawdę była Zagłada. Bo jej nie doświadczyli.”

Autor jakoś milczy w sprawie Rady Pomocy Żydom „Żegota”, jak i o tym, że w Polsce, za pomoc udzielaną Żydom, Niemcy mordowali całe rodziny. Że po wojnie, przysłani do Polski przez Stalina towarzysze żydowscy mordowali w kazamatach bezpieki polskich patriotów.

Autor natomiast relacjonuje, jak to Żydzi z Izraela fatalnie czują się w czasie wizyt w Polsce oraz pisze o niewłaściwej postawie Polaków wobec tragedii Żydów w czasie okupacji niemieckiej.

Ciekawe, raczej nieznane dotąd wątki, dotyczące słynnego Jana Karskiego. Warto się z nimi zapoznać.

                                                                                              Jacek Potocki

Tomasz Łubieński. „Wojna według Karskiego”. Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2019

W wydaniu nr 213, sierpień 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Donald, Małgorzata i Andrzej
 2. DECYDENT POLIGLOTA

  Zrozum, co mówią i mów po angielsku
 3. DECYDENT GLOBTROTER

  Królewskie miasto Kraków
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Pastor i jego parafianie
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Skłonności młodego Japończyka
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Polska między mocarstwami
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Gwarant jedności Kazachstanu
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Karski: Zostałem Żydem!
 9. WIATR OD MORZA

  Kroczem!
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Dobro triumfuje
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Mury
 12. LEKTURY DECYDENTA

  Rozwodu nie będzie
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Taki honorny