Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

01/02/2019

Przywracali Polskę światu

Jest to znakomita książka, opisująca polskie drogi do niepodległości 100 lat temu. A nawet jeszcze wcześniej, gdyż początkiem rozważań jest powołanie w 1908 roku we Lwowie Związku Walki Czynnej, którego przywódcą został Józef Piłsudski.

Potem, były Związki Strzeleckie, a ich Komendantem był też Józef Piłsudski. Postać Marszałka przewija się przez wszystkie karty książki, a inni dowódcy wojskowi, wymienieni w książce, w Niepodległej Polsce, zwłaszcza zaś po Przewrocie Majowym w 1926 roku to najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz działacze rządowi, wśród których szczególną rolę odegrał bliski współpracownik Piłsudskiego, generał Edward Rydz-Śmigły, późniejszy Wódz Naczelny.

Autorka nie skrywa, że Wojsko Polskie powstawało dzięki życzliwości Austrii, która wykorzystywała polskich żołnierzy po swojej stronie, w walkach z Ententą, głównie zaś z Rosją. Dość dokładnie udział polskich żołnierzy w formacjach o nazwie „Legiony”, został przedstawiony w książce. Podobnie dokładnie, Barbara Tarkowska opisała kolejne reorganizacje polskich oddziałów oraz ich uzbrojenie. Austriacy, których generałowie dowodzili Polakami, manipulowali polskimi oddziałami, nie za bardzo ufali im i na początku walk nierzadko wątpili w ich męstwo. Polacy zerwali z dworem w Wiedniu, gdy Austria od nich zażądała, by walczyli po stronie upadających Niemiec.

Z zainteresowaniem czytelnik będzie śledził opis walk polskich oddziałów z bolszewikami na Litwie, Łotwie (te ostatnie nie są zbyt często opisywane), czy na Ukrainie, w sojuszu z atamanem Petlurą. Autorka pisze wiele o wrogości nacjonalistów litewskich i nacjonalistów ukraińskich do Polaków. Oddziały nacjonalistów walczyły z Polakami po stronie wojsk bolszewickich. Na uwagę zasługuje też zaciekłość bitewna oddziałów kawalerii późniejszego marszałka Siemiona Budionnego, u którego komisarzem był późniejszy dyktator, Józef Stalin. Ramy czasowe książki powstrzymały autorkę przed badaniem związku przyczynowego między zwycięstwami oddziałów polskich na Ukrainie i w samej Polsce w 1920 roku, a zbrodniczą zemstą towarzysza Stalina w Katyniu.

Sama Bitwa Warszawska została opisana w książce, choć nie ma w niej uwag ani o planie gen. Rozwadowskiego, ani o dymisji, złożonej przez marszałka Piłsudskiego na ręce premiera Witosa. Niewiele też w książce jest o udziale w Bitwie Warszawskiej oddziałów francuskich, pod dowództwem generała Weyganda.

Tytuł książeczki jest interesujący: „bagnety”, bo żołnierze, a „krzyże”? Autorka słusznie podkreśla w książce bohaterską, patriotyczną postawę kapelanów wojskowych, którzy trwali u boku żołnierzy na polu walki. Stąd druga część tytułu.

Książka Barbary Tarkowskiej jest ważnym wkładem w obchody 100-lecia odrodzenia się Polski.

                                                                                              Jacek Potocki

Barbara Tarkowska. „Bagnety i krzyże 1914-1921. Gawęda historyczna.” Wydanie II poszerzone. Wydawnictwo „Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza”, Warszawa 2018

W wydaniu nr 207, luty 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Polak z wyboru
 2. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Pamięć o Chodżałach
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Dwie chińskie opowieści
 4. WIATR OD MORZA

  Dwie szklarnie
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Warszawska konferencja
 6. DECYDENT POLIGLOTA

  Niemiecki jest prosty
 7. ROPA NADAL RZĄDZI?

  Polityka versus biznes
 8. IMIGRANCI W POLSCE

  Zarobki i bezrobocie
 9. FAŁSZYWE RODO

  Uważaj na wezwania do zapłaty
 10. WSPÓLNE CZYTANIE

  Pora na zwierzaczka
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Dlaczego?
 12. CYBERATAKI

  Gigantyczne wycieki danych
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Psychologia zbrodni
 14. WIATR OD MORZA

  System binarny, czyli układ zamknięty
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Między słowem a czynem
 16. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Kościół katolicki
 17. LEKTURY DECYDENTA

  Przywracali Polskę światu