Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

8 styczeń 2019

Polska 1000 lat temu

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości autor analizuje największe sukcesy króla Bolesława Chrobrego 1000 lat temu, czyli w najbardziej dla tego władcy udanym roku 1018.

Przemysław Urbańczyk wymienia na końcu książki sześć takich wydarzeń, wśród których za najważniejsze uważa zawarcie z cesarzem niemieckim Henrykiem II, pokoju w Budziszynie. Rok 1018 wieńczył długoletnią walkę polskiego władcy o zdobycie dominującej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Pisząc tę książkę, autor korzystał przede wszystkim z kronik i dzienników nieżyczliwego Bolesławowi biskupa merseburskiego Thietmara oraz życzliwego polskiemu władcy, polskiego kronikarza, zwanego Gallem Anonimem. W zapiskach tego ostatniego, Bolesław jawi się jako władca dzielny, choć bezwzględny, zgodnie z prawami epoki. Nierzadko Bolesław prowokował zbrojne konflikty.

Autor rozważa sytuację rodzinną Bolesława i jego dążenia do powiązania swojej rodziny, głównie poprzez małżeństwa swych córek, z potężnymi dynastiami Europy, analizuje stosunki w państwie wczesnopiastowskim, działania militarne, zakończone sukcesem, choć nie zawsze, zwłaszcza na kierunku niemieckim i na Rusi Kijowskiej.

Przemysław Urbańczyk wprawdzie napisał książkę popularnonaukową, ale w pracy kierował się ostrożnością uczonego, i jeżeli czegoś nie był pewien, to wyraźnie pisał, że zawarte w książce, niektóre twierdzenia, to hipotezy. Jest to niekwestionowany walor tej książki: niektórzy autorzy uznają bowiem fakty niepewne za bardzo pewne, wychodząc zapewne z założenia, że i tak czytelnik nie ma możliwości sprawdzić ich prawdziwości.

Na uwagę zasługują bliskie związki Chrobrego z dworami skandynawskimi, zatargi z Niemcami oraz wojny z Rusią Kijowską o sukcesję.

Autor podkreśla wielką rolę pokoju w Budziszynie, który zapewnił Bolesławowi dość długi okres pokoju na kierunku niemieckim. Cesarz Henryk II, po sromotnie przegranej wojnie, nie miał już odwagi rozpocząć kolejnej, podobnie jak i Bolesław, który dostrzegał zmęczenie Lechitów wojnami.

Niezwykle interesujące są nowatorskie, geopolityczne rozważania autora o pozycji Bolesława Chrobrego jako łącznika między dwoma imperiami: między cesarstwem Bazylego II ze wschodniego Konstantynopola, a Henrykiem II, cesarzem zachodnim.

Bardzo interesująca książka, o czasach dawnych i raczej mało znanych.

                                                                                              Jacek Potocki

Przemysław Urbańczyk. „Co się stało w 1018 roku?”. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań 2018

W wydaniu nr 206, styczeń 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. LEKTURY DECYDENTA

  Blisko obywatela
 2. NIE MA RATUNKU

  Wszechobecne złośliwe oprogranowania
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zbrodnie w Nowej Soli
 4. PRALNIA PIENIĘDZY

  Podwójna gra
 5. DECYDENT POLIGLOTA

  Włoski bliżej
 6. WIATR OD MORZA

  Panie Prokuratorze Generalny!
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Zbrodniarz i panna
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Szwedzka policjantka w Afganistanie
 9. WIATR OD MORZA

  Ucieczka
 10. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Nowe, polskie, prawo międzynarodowe
 11. LEKTURY DECYDENTA

  Polska 1000 lat temu
 12. WSPÓLNE CZYTANIE

  Ważne przesłania dla wszystkich
 13. WIATR OD MORZA

  Polska bijącym sercem Europy
 14. DECYDENT POLIGLOTA

  Zostań językowym mistrzem
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor jako wartość bezcenna
 16. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Taka zmiana