Established 1999

LEKTURY DECYDENTA

5 październik 2018

Ferment w Unii Europejskiej

Wprawdzie autor nie wieszczy zdecydowanie rozpadu Unii Europejskiej, choć zaczyna swą rozprawę od „rozpadu nieudanego eksperymentu Habsburgów”, który -według niego – „nawiedza umysły Europejczyków”. I zastanawia się, co osłabia Unię?

Jest wiele kryzysów: walutowy, brexit i wreszcie sprawa uchodźców. Aktualnie, przede wszystkim osłabia ją kwestia uchodźców, pogłębiając podziały wewnątrz UE: jedne państwa członkowskie są skłonne wykonać instrukcje UE i przyjąć przydzieloną im kwotę uchodźców, ale inne nie są skłonne do ich przyjęcia. „Za” jest Zachód, „przeciwko” głównie nowi członkowie z Europy Środkowo-Wschodniej.

Autor stara się podać przyczyny tego rozdarcia: dla Zachodu, głównie dla Niemiec, jest nią ucieczka od ksenofobii Adolfa Hitlera, a dla Wschodu ucieczka od internacjonalizmu, głoszonego w czasach ZSRR.

Krastew zatrzymuje się dłużej nad konwencją ONZ do spraw uchodźców z 1951 roku czyli zaraz po II wojnie światowej, a w pierwszych latach tzw. zimnej wojny. Autor uważa, że po upadku zimnej wojny konwencja ta jest już nieadekwatna do wymogów współczesnych stosunków międzynarodowych, gdyż nie mówi nic o migrantach, którzy szturmują Europę dla poprawy warunków życia, a nie są uchodźcami, którzy chcą ocalić życie bądź wolność.

Jako znawca sytuacji w Europie Środkowo-wschodniej (autor jest Bułgarem i członkiem Rady Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie), Krastew wiele pisze o stanowisku Polski (dokładniej PiS-u) i Węgier (dokładniej Partii Fidesz) wobec problemu migracji w UE. Pisze też o marginalizacji stanowiska europejskiej centrolewicy w mediach, o problemach etnicznych w Bułgarii oraz o trudnej kwestii romskiej (cygańskiej). Jego rozważania poszczególnych problemów mieszczą się w szerszej kwestii praw człowieka i demokracji. Czy UE poszła właściwą drogą, stawiając na demokrację i tolerancję? A może w UE jest tej demokracji i tolerancji za dużo? I tu autor przytacza interesujące słowa przywódców chińskich oraz prezydenta Rosji, Putina na temat demokracji

Wniosek autora: w Unii Europejskiej jest duże poczucie niepewności, wręcz paniki, wywołanej przez kryzys uchodźczy. Ale jednocześnie, społeczeństwa państw UE się starzeją. Jak rozwiązać bez napływu siły roboczej z zewnątrz, czyli bez imigrantów, ten problem? Dlaczego społeczeństwa państw UE nie szanują tzw. merytokratów w Brukseli, a w swych opiniach kierują się emocjami, głównie niechęcią i ksenofobią, a w Unii Europejskiej dokonał się „zwrot populistyczny”.

Niekwestionowaną zaletą publikacji są przytoczone przez autora opinie oraz fragmenty publikacji wybitnych znawców problemu.

Bardzo wartościowa i na czasie jest ta książka, po przeczytaniu której mamy świadomość, że Europa (UE) jest krucha, choć Krastew raczej nie odpowiada na tytułowe pytanie.

                                                                                              Jacek Potocki

Iwan Krastew. „Co po Europie?” tłum. Antoni Gustowski, „Wydawnictwo Krytyki Politycznej”. Warszawa 2018

W wydaniu nr 203, październik 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT POLIGLOTA

  Nauka przez przypominanie
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Anioł Śmierci
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Maciek
 4. ROZWOJOWE PROGNOZY

  Włochy biedniejsze niż Polska
 5. PAŁAC CHOJNATA

  Nudne miejsce dla paryżanki
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Polska oczami sędziego
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Polacy kochają wolność
 8. A PROPOS...

  ...PGNiG i gazu z Ameryki
 9. POLSKI SUKCES W LONDYNIE

  Moneta z rumem
 10. WSPÓLNE CZYTANIE

  Trójka bohaterów
 11. NA ZAMKU W NIEPOŁOMICACH

  W oparach czakramu
 12. LEKTURY DECYDENTA

  Zdrowe śniadanie początkiem dnia
 13. BEZ GORSETU

  Czas kobiet
 14. WIATR OD MORZA

  Septem peccata capitalia...
 15. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Prawda o walkach w Afganistanie
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Ferment w Unii Europejskiej
 17. DECYDENT POLIGLOTA

  Zostań uznany za Francuza
 18. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Pjongjang nadal ma atomy
 19. WIATR OD MORZA

  Krew gorszego sortu
 20. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor a godność
 21. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Polacy w krainie blasku
 22. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Przemiana duchowa oszusta