Established 1999

KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ

20 październik 2021

Jak wdrożyć system kontroli biznesowej w firmie, który będzie gwarantem ograniczenia osobistej odpowiedzialności finansowej i karnej zarządu i właścicieli? Jak uniknąć nieświadomego uwikłania w oszustwa VAT? Jak uczciwy przedsiębiorca może obronić się przed oszustwem kontrahenta? Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej stworzył standardy wewnętrznych kontroli w firmach, które chronią od zarzutu umyślności działania i posądzenia o korzyść oszustwa.

Działalność gospodarcza to zarówno szanse, jak i zagrożenia. W otoczeniu biznesu funkcjonuje wiele przepisów z różnych dziedzin prawa. Za zgodność działania przedsiębiorstwa z tymi przepisami odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, prezes, kierownik jednostki. Z niektórymi obowiązkami wiąże się też szczególna odpowiedzialność, również osobista.

„Widząc, co się dzieje na rynku, ile firm zostało wplątanych w karuzelę VAT, jakie poniosły straty, jakie sankcje spadły na prezesów i właścicieli firm, postawiliśmy sobie za cel realne wsparcie przedsiębiorców. Opracowaliśmy procedury, które ograniczają ryzyko wplątania firmy w oszustwo podatkowe, a także minimalizujące odpowiedzialność karną i karną skarbową zarządu od zarzutu świadomego udziału w karuzeli, jako wspólnika nieuczciwego kontrahenta. Nasz standard kontroli biznesowej określa procedury wewnętrzne w firmie, których skutkiem jest należyta staranność podatnika i dobra wiara chroniąca od zarzutu umyślności działania i posądzenia o korzyść oszustwa” – mówi Marek Zieliński, prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej.

Państwo szczególnie rygorystycznie egzekwuje obowiązki związane z podatkami. Wymaga od przedsiębiorców solidarnej odpowiedzialności z kontrahentem za podatek. To już nie tylko ryzyko ekonomiczne, to także ryzyko podatkowe kontrahenta.

Oszustwa podatkowe w VAT i akcyzie to wielki problem, z którym zmagają się minister finansów, zreformowana Krajowa Administracja Skarbowa oraz organy ścigania. Proceder oszustw, karuzela VAT i nieuczciwa konkurencja zaburzają reguły rynkowe, stanowiąc duże zagrożenie dla uczciwych podatników.

„Uwikłanie przedsiębiorstwa w oszustwo VAT to zagrożenie realne i powszechne. Może dotyczyć każdej firmy, bez względu na jej wielkość. Nie uniknęli straty i odpowiedzialności za kontrahentów tacy potentaci rynkowi, jak Lotos, EuroCash czy Mennica Polska. Jak wynika z tych przykładów, każda firma powinna wziąć pod uwagę powierzenie opracowania i wdrożenia kontroli biznesowej specjalistom, którzy zagwarantują procedurze skuteczność. Ponadto, zastosowany System Kontroli Biznesowej ma znaczenie w ocenie poprawności wykonywania innych obowiązków prawnych, np. w procedurze przetargowej, sprawozdawczej i rachunkowej” – podkreśla Janusz Makarowski, członek zarządu KIKB.

Kontrola biznesowa, jako instytucja prawna, jest regulowana przepisami Unii Europejskiej i wewnętrznym prawem polskim, wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2014 roku. Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2015 roku przyjęła, podpisaną przez 193 państwa członkowskie, Agendę 2030 wyznaczającą nowe cele zrównoważonego rozwoju. Określono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznaczono 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

„Jako cele w punkcie 16. zapisano m.in. promowanie rządów prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie wszystkim równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, znaczące zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych, zwalczanie wszelkich form przestępczości zorganizowanej, znaczące zmniejszenie poziomu korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach, rozwój skutecznych, odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji na wszystkich szczeblach” – mówi Leszek Wieciech, doradca zarządu KIKB.

16 cel zrównoważonego rozwoju współgra z 10. zasadą inicjatywy Sekretarza Generalnego Narodów zjednoczonych Global Compact – „Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach”.

Działalność KIKB opiera się m.in. na przesłaniu, że podstawą rozwoju wszystkich przedsiębiorstw jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oparte na stabilności prawa oraz efektywnych procedurach zabezpieczających przed nieuczciwymi kontrahentami.

„Z tego względu, w 2020 roku, zarząd KIKB złożył wniosek o przyjęcie do grona podmiotów, będących sygnatariuszami United Nations Global Compact” – podkreśla Leszek Wieciech, członek Rady Programowej UN Global Compact Polska.

DAMIAN A. ZACZEK

W wydaniu nr 239, październik 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. RELIGIA DECYDENTA

  Prymas Wyszyński o rewolucji
 2. WIATR OD MORZA

  Dokąd idziemy i po co zmierzamy
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Rosja, Chiny i talibowie
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rodzina
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Bohaterstwo polskich pilotów
 6. KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ

 7. WARSZAWA DECYDENTA

  Pałac Saski: stare fotografie
 8. RELIGIA DECYDENTA

  Upadek Kościoła w USA
 9. PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKA

  OZE i nowe technologie
 10. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Dobry debiut
 11. HISTORIA DECYDENTA

  Odważny dyplomata
 12. DECYDENT GLOBTROTER

  Miejsca pod ziemią
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Kreatury
 14. WIATR OD MORZA

  Kupa mięci
 15. HISTORIA DECYDENTA

  Ważne zapiski