Established 1999

KACZYŃSKI O POLSCE

23 lipca 2016

Droga do jedynowładztwa

Oczywiście, Jarosław Kaczyński zaczyna wspomnienia od początków swojej działalności konspiracyjnej, choć nawet on sam tych działań za konspirację nie uważa: marzec 1968 roku w środowisku studenckim w Warszawie, sprawa „Dziadów”, potem studencki hufiec pracy w Karlinie. Interesujące spostrzeżenia, dotyczące tzw. gospodarki socjalistycznej i ponadczasowy truizm: „…ludzie, nawet ci od najprostszej roboty, potrafią pracować bardzo sprawnie, jeśli tylko mają motywację”. Potem czerwiec 1976 rok i robotniczy protest w Radomiu i w Ursusie, jednocześnie praca nad doktoratem. Sporo miejsca autor poświęcił Jadwidze Staniszkis. Był to czas KOR-u, stąd na kartach książki pojawiają się nazwiska znanych opozycjonistów, m.in. Jacka Kuronia; równolegle działa grupa „Głosu” z ludźmi, którzy staną się kolegami i współpracownikami Jarosława Kaczyńskiego, nierzadko po dziś dzień – recenzuje Jacek Potocki.

Sierpień 1980 rok to odrębny rozdział tej książki. Strajki w całym kraju, bliska współpraca z bratem Lechem Kaczyńskim. Na pierwszej linii „wielkiej polityki” był wówczas Lech, Jarek raczej się nie udzielał, choć „władza ludowa” miała go nieustannie na oku, od czasu do czasu lokując go na 48 godzin w Pałacu Mostowskich. Stan wojenny w grudniu 1981 roku i nękanie autora przez SB.

Kaczyński wyjaśnia kulisy pozostania na wolności, mimo że większość działaczy opozycyjnych została wówczas internowana. W książce bardzo interesująco przedstawiono charakter Lecha Wałęsy i trudne związki autora z byłym już dzisiaj prezydentem oraz z jego „kapciowym”, Mieczysławem Wachowskim. Warto dokładnie przeczytać te fragmenty, gdyż wyjaśniają one wiele.

Przez cały czas przewijają się w książce setki nazwisk polityków; większość z nich już miała swoje pięć minut, niektórzy przetrwali do dzisiaj. W tym miejscu wniosek nasuwa się taki: Jarosław Kaczyński jest świetnym znawcą charakterów ludzkich i do niektórych ludzi się przywiązuje, a na niektórych od razu się poznaje, w sensie negatywnym. Wybory i praca w parlamencie. Niestety, wielu zasiadających w Sejmie polityków czuje na plecach nieświeży oddech pieniądza, niektórzy zostają posłami głównie po to by się finansowo „odkuć”.

Nie zabrakło w książce na ogół trafnych uwag o politykach tego pierwszego okresu po 1989 roku: o Tadeuszu Mazowieckim, Janie Krzysztofie Bieleckim, Janie Olszewskim, Bronisławie Geremku, Leszku Moczulskim, może mniej o Hannie Suchockiej. Działalność autora w tygodniku „Solidarność”. Sporo uwag na temat czyhających zewsząd funkcjonariuszy tajnych służb, zwłaszcza w kontekście szeroko omówionej w książce tajnej instrukcji Urzędu Ochrony Państwa 0015. I wszechobecna filozofia polityczna autora: stworzyć rząd przełomu oraz doprowadzić do jedności prawicy. Zresztą, tym zasadom Jarosław Kaczyński pozostał wierny po dziś dzień.

Dalej, autor omawia okres Porozumienia Centrum, przedstawia próby wyjaśnienia pewnych niejasności, które nadal krążą wokół PC: Spółka „Telegraf”, pożyczka z Fundacji Prasowej „Solidarność” dla PC, zaciągnięta dla przeprowadzenia kampanii wyborczej 1991 roku.

Stosunki z Adamem Michnikiem, polskie odgłosy moskiewskiego puczu Janajewa, stosunek autora do prezydentury gen. Jaruzelskiego czy Aleksandra Kwaśniewskiego to dalsze wątki. Wreszcie, bliskie stosunki z episkopatem i w ogóle z duchowieństwem, a także trudne zaszłości w stosunkach polsko-niemieckich. Kaczyński przedstawia interesującą opinię, że upadek rządu Jana Olszewskiego spowodowała nie lustracja, jak się powszechnie mniema, ale brak przyzwolenia ze strony Olszewskiego na utworzenie w dawnych bazach rosyjskich nieusuwalnych po wsze czasy spółek polsko-rosyjskich.

Wspomnienia Jarosława Kaczyńskiego, obecnie najbardziej wpływowego polityka RP, to interesująco przedstawiony kawałek naszej historii po 1989 roku.

Jacek Potocki

Jarosław Kaczyński „Porozumienie przeciw monowładzy: Z dziejów PC.” Wydawnictwo „Zysk i S-ka. Poznań 2016

W wydaniu nr 176, lipiec 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. USA: DWOJE KANDYDATÓW

  Walka o najważniejszą w świecie prezydenturę
 2. DEMOKRACI WYBRALI

  Hillary Clinton - First Mrs. President?
 3. DEMOKRACI W FILADELFII

  Apel o partyjną jedność
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Magia szkicu
 5. I CO TERAZ?

  Amerykańskie wybory - kolej na demokratów...
 6. I CO TERAZ?

  Trump - ma co chciał
 7. KACZYŃSKI O POLSCE

  Droga do jedynowładztwa
 8. I CO TERAZ?

  Erdogan rozdaje karty
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Sułtan to miał klawe życie...
 10. A PROPOS...

  ...rwetesu w GOP
 11. WIATR OD MORZA

  Czy kiedykolwie dojrzejemy
 12. A PROPOS

  Nicea, czwartek wieczór
 13. I CO TERAZ?

  Wiadomo...
 14. WIATR OD MORZA

  Pochwała Macierewicza
 15. LEKTURY DECYDENTA

  Czytać, jak to łatwo powiedzieć
 16. HAJOTY PRESS CLUB

  Wianków strojenie
 17. Z KRONIKI BYWALCA

  Co robi Rosja
 18. I CO TERAZ?

  Powrót do przeszłości
 19. PODRÓŻE DECYDENTA

  W Krainie Rumianku
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Mordujące państwo
 21. A PROPOS...

  ...warszawskiego szczytu NATO i bezpieczeństwa "wschodniej flanki"
 22. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Chińczyki trzymają się mocno...
 23. I CO TERAZ?

  Bringo...
 24. RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krytycznie o prawie według PiS
 25. LEKTURY DECYDENTA

  Wierny Adolfowi do dzisiaj
 26. W OPARACH WIZERUNKU

  Celebrytyzm i celebrytyzacja
 27. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Polak-Anglik dwa mohery