Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

6 kwiecień 2022

Nowoczesne Państwo Środka

Jest to tłumaczenie książki, wydanej przez prestiżowe wydawnictwo angielskie Oxford University Press. Tłumacz jej uważa, że zawiera ona „wiele uproszczeń” i napisana jest „często dość kolokwialnym językiem”.

Poświęcono w niej sporo miejsca zarówno ostatniemu 300-leciu w historii Chin, jak i Chinom współczesnym.

Autorka pisze w książce o czasach Mao, jak i o czwartej dekadzie, jaka upłynęła w czasach „reform i otwarcia”. Wspomina też ostatnie lata dynastii cesarskiej, upadłej w wyniku Rewolucji 1911 roku oraz utworzenie Republiki Chińskiej, a także czasy ChRL.

Obecnie Chiny są głównym aktorem w gospodarce światowej, mającym stałą nadwyżkę, są państwem o wyjątkowo dużej nierówności społecznej w ramach gospodarki rynkowej, w której nie każdego na podstawowe nawet rzeczy stać, z bitwami globalnymi o surowce energetyczne i z ogromną degradacją środowiska naturalnego. Nie mówi się tu o dużej korupcji i o pewnej niestabilności w warunkach imponująco szybkiej modernizacji.

Autorka pisze o trzech celach publikacji zwracając uwagę na to, że Chiny zawsze były społeczeństwem otwartym na wpływy zewnętrzne i były też zmieniającym się elementem kultury regionalnej i globalnej.

Autorka wyjaśnia też zakres terminów „Chiny” oraz „Chińczycy”, a także, co to jest „konfucjanizm”, czy „nowoczesny” i dochodzi do wniosku, że w rozwoju historycznym Chiny w zasadzie się nie zmieniły, gdyż nie wytworzyły potężnych ruchów politycznych, ani nie podkreślały nigdy, że wszyscy ludzie są równi. Przy okazji czytelnik uzyskuje informację, że Chiny wytworzyły wyrafinowaną sztukę rządzenia państwem, mając negatywny stosunek do zachodnioeuropejskiego i japońskiego imperializmu, choć ich wpływ na Chiny zmienił je głęboko, o czym mogą świadczyć wydarzenia w końcu XIX w. i na początku XX wieku, w czasach wielkich zawirowań. W Chinach zawsze była ważna hierarchia oraz posłuszeństwo wobec władzy.

Autorka wymienia nazwiska znanych myślicieli, przypominając o dezintegracji cesarstwa w XIX w. Wówczas cesarstwo nie posiadało całkowitej kontroli nad swoim terytorium. Autorka przypomina reformy dynastii Qing, te dobre i niekoniecznie dobre dla państwa. Wspomina działalność Sun Jat-sena, Ekspedycję Północną oraz tzw. Ruch Czwartego Maja, a także przywództwo Czang Kai-szeka i rolę tzw. narodowców. Inwazja japońska i KPCh. Rządy Mao i jego współpraca z ZSRR, Rewolucja Kulturalna, krótkie rządy następcy Mao oraz reformy Deng Xiaopinga.

Interesujące jest przedstawienie Chin po 1989 roku; autorka akcentuje rolę gospodarki w kształtowaniu silnej pozycji Chin oraz wskazuje na rolę nowoczesności. Przy okazji powstaje pytanie, czy chińskie społeczeństwo jest nowoczesne. Autorka wymienia elementy nowoczesności i tradycji w kilku punktach: zmieniające się role kobiet i mężczyzn, walka z ubóstwem, brak swobód działań politycznych, pęd do doskonalenia się. Nie może zabraknąć Tajwanu w tych rozważaniach. Powtarza  się pytanie o nowoczesność społeczeństwa; odpowiedzią jest że społeczeństwo to jest zarówno chińskie jak i nowoczesne.

A jak jest z gospodarką? W każdej epoce można wymienić inne cechy: wojna z Japonią zrujnowała gospodarkę Chin, za Mao bywało różnie; dopiero Deng wprowadził zmiany na lepsze, choć pozostała słabo zindustrializowana strefa przygraniczna, panuje nadal korupcja, choć rozszerza się krąg inwestycji zagranicznych.

A jak jest z kulturą? Nastąpił rozwój nowoczesnego czytelnictwa, rozwój literatury; plastycy i muzycy mają większy zakres swobody twórczej niż za rządów Mao, a także filmowcy i architekci. Stąd może zastanawiać dzisiaj cichy sojusz Chin z agresywną Rosją, która napadła na Ukrainę.

Bardzo interesująca książka; traktująca nie tylko o nowoczesnych Chinach, ale przypominająca także historię Państwa Środka.

                                                                                                 Jacek Potocki

Rana Mitter, „Chiny nowoczesne. Krótkie wprowadzenie”. Tłum. Bartosz Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (tłumaczenie wydania Oxford University Press), Łódź 2021, s. 170

W wydaniu nr 245, kwiecień 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. METEO DECYDENTA

  Czytanie chmur
 2. CZYTADŁO DECYDENTA

  Okropna rodzinka
 3. CHIŃCZYCY NA SYBERII

  Nowe wyzwania, stare konflikty
 4. RELIGIA DECYDENTA

  "Zapomniany" polski święty
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Rzeczy powszechnie nas otaczające
 6. DECYDENT GLOBTROTER

  Mały, atrakcyjny kraj
 7. DALEKI WSCHÓD

  Poznać i zrozumieć
 8. EDUKACJA DECYDENTA

  W małym miasteczku
 9. ŁAD ŚWIATOWY

  Chińska wizja
 10. HISTORIA DECYDENTA

  Nowoczesne Państwo Środka
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Marzenia pasterza Santiago
 12. WIATR OD MORZA

  Pokłosia
 13. LATAĆ NAD KURYLAMI

  Czy te loty mają związek z Ukrainą?
 14. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  "Młodzi gniewni"... karierowicze
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wojenne groźby Rosji