Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

23/03/2022

Trudne relacje sąsiadów

Jest to książka o obronie Lwowa w latach 1918-1919, z tekstem wybitnego historyka Wojciecha Roszkowskiego oraz z fotografiami z albumu „Semper Fidelis”, wydanego we Lwowie w 1930 roku.

Opublikowana ta książka-album została przez Wydawnictwo „Biały Kruk” przed wybuchem obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, a walki przedstawiają boje o Lwów, na kanwie odrodzenia się naszego kraju po 123 latach niewoli.

Książka ukazuje rzeczywiste oblicze młodych bojowników, a także ich dowódców, a we wstępie zawiera apel o dotacje na rzecz budowy pomnika „Orlęta – Obrońcy Lwowa – 1918” Prezesa Komitetu Budowy Pomnika, pana Mariusza Graniczki.

Po rozdziale „Lwów w historii Polski”, w który przypomniano nadanie miastu praw miejskich na prawie magdeburskim oraz nadanie szerokich uprawnień samorządowych mieszkańcom, która obejmowała wieloetniczną mozaikę Polaków, Ukraińców i Żydów autor pisze o prawdziwym rozkwicie Lwowa w wieku XV i XVI. Ważne było ślubowanie króla Jana Kazimierza w miejscowej katedrze w czasie najazdu szwedzkiego, a tekst ślubowania napisał św. Andrzej Bobola. W okresie zaborów Lwów był pod rządami austriackimi i był czwartym co do wielkości ośrodkiem miejskim monarchii habsburskiej.

Autor pisze wiele o polskim życiu kulturalnym w wieku XIX, a zwłaszcza o założeniu polskiego uniwersytetu we Lwowie. Pisze też o ukraińskim ruchu narodowym we Lwowie, który był ważnym ośrodkiem kulturalnym Ukraińców. Prof. Roszkowski pisze o dużym zróżnicowaniu życia politycznego we Lwowie, opisuje miasto, wspomina ruch wojsk we Lwowie podczas I wojny światowej, a także skutki traktatu brzeskiego, zawartego przez bolszewików, aby zakończyć działania wojenne.

Działania Polaków w kierunku włączenia Lwowa do odrodzonego państwa polskiego i 1918 rok. Ukraińcy cieszyli się poparciem władz austriackich i pierwsze starcia Polaków z Ukraińcami. Autor zaznacza fatalne położenie wojsk polskich. Pisze o konsolidacji polskiej obrony. Pisze o pożarze Poczty Głównej, o trudnej sytuacji w szpitalu w gmachu Politechniki, o prowizorycznych grobach poległych ochotników, a także o ukraińskiej propozycji zawieszenia broni, mimo ich sporych sukcesów.

Ważnym elementem walk był udział zwykłych kryminalistów w napadach na żydowskie sklepy. A jak działały oddziały ukraińskie? Były one znakomicie przygotowane, podczas gdy w polskim dowództwie miały miejsce konflikty. Aresztowani Polacy byli torturowani, a potem mordowani. Walki zostały wygrane przez odziały polskie potem powstał Cmentarz Łyczakowski.

Jest to interesujący album, wydany w czasach agresji Rosji na sąsiednią Ukrainę, która nadal się broni, mimo że Rosja rzuciła do walki najlepsze swe oddziały. Istotną częścią tego albumu są zdjęcia, które przypominają o trudnych czasach.

                                                                                               Jacek Potocki

Wojciech Roszkowski, „Orlęta Lwowskie”. Wydawnictwo „Biały Kruk”, Kraków, s. 191

W wydaniu nr 244, marzec 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. HISTORIA DECYDENTA

  Kandydat na króla
 2. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  PRL bis
 3. RELIGIA DECYDENTA

  Życie w klasztorze
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Trudne relacje sąsiadów
 5. WIATR OD MORZA

  Czas na łady
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Depresja
 7. CHINY - UKRAINA - ROSJA

  Idea wojny w kulturze Państwa Środka
 8. PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

  Współczesna sztuka Inuitów
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Ważna twórczość
 10. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Pomoc państwa
 11. DECYDENT GLOBTROTER

  Biblijny kraj
 12. HISTORIA DECYDENTA

  Legenda polskich szwoleżerów
 13. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Mordercy są wśród nas
 14. MILITARIA DECYDENTA

  Nie mogliśmy wygrać we wrześniu 1939 roku
 15. BARBARA GAŁCZYŃSKA

  Maluje poezje
 16. LEKTURY DECYDENTA

  O istocie alchemii
 17. DECYDENT SPOSTRZEGAWCZY

  Chaos usprawiedliwiony
 18. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Mikroklimat grajdołka
 19. WIATR OD MORZA

  Gang Olsena
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rozważania