Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

03/01/2022

Królewski Kraków

Jest to przepiękny album, poświęcony Krakowowi, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Zawiera interesujący tekst i mistrzowskie fotografie różnych zabytków, wykonane przez wybitnego polskiego fotografika.

Autor tekstu zwraca uwagę na przeobrażenia Krakowa po 1989 roku. Niejasne jest sformułowanie, że te przeobrażenia „nie zawsze są pozytywne”, gdyż autor nie wyjaśnia tego sformułowania. Natomiast nie budzi wątpliwości fakt, że miasto to nieustannie przyciąga turystów, zarówno krajowych jaki i zagranicznych. Kraków ma bowiem wiele zabytków, przeszłość religijną i wielkie zasługi naukowe. A miasto, już w okresie monarchii wczesnopiastowskiej, było jedną z głównych siedzib władcy.

Na czołowe miejsce wysunął się Kraków za panowania króla Kazimierza Odnowiciela. Autor tekstu opisuje rezydencję władcy, a sam Kraków był na początku zespołem osad, nad którym panował gród wawelski. Starannie i zaplanowany z wielkim rozmachem Kraków stał się miastem prawnie 5 czerwca 1257 roku, na mocy lokacji Bolesława Wstydliwego. Autor opisuje rozbudowę miasta i koronację króla Władysława Łokietka, a także rozwój miasta za Jagiellonów, które osiągnęło status środkowoeuropejskiej metropolii i ważnego ośrodka katolicyzmu.

Na uwagę zasługuje Wawel, który był wznoszony, za Zygmunta I, pod kierunkiem mistrza Erharda, natomiast detale w nowym stylu, odwołującym się do starożytnego Rzymu wykonał Włoch, Franciszek zwany Florentyńczykiem.

Autor wspomina walkę o tron polski między arcyksięciem Maksymilianem a Zygmuntem III w 1587 roku. Kraków poparł późniejszego króla Polski i pod wodzą Jana Zamoyskiego odparł oblężenie wojsk popierających Habsburga. Król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy, choć do końca I Rzeczypospolitej pozostał w Krakowie skarbiec i archiwum koronne, a na Wawelu odbywały się koronacje i pogrzeby królewskie.

Autor przypomina upadek Krakowa od potopu szwedzkiego, kiedy to Szwedzi nałożyli na miasto wysoką kontrybucję i rabowali kościoły, klasztory i domy prywatne. Ostatni król Polski i Kraków powoli zaczyna wychodzić z kryzysu gospodarczego. Tadeusz Kościuszko i jego przysięga na Rynku Krakowskim, czy Rzeczpospolita Krakowska to kolejne etapy rozwoju Krakowa. Powstanie, pod kierunkiem Edwarda Dembowskiego w lutym 1846 roku, i austriacka interwencja. Po powstaniu Kraków pogrąża się w marazmie.

Natomiast w 1867 roku Galicja uzyskuje autonomię a Kraków samorząd. W nauce, sztuce i kulturze panuje historyzm. Rola Jana Matejki. I wojna światowa i zagrożenie dla miasta. Okres międzywojenny i sanacja, która uczyniła z Krakowa główny ośrodek kultu Legionów i osoby Józefa Piłsudskiego. II wojna światowa i siedziba Generalnego Gubernatora Hansa Franka na Wawelu. Eksterminacja Żydów krakowskich.

W czasach PRL władze traktowały Kraków jako ośrodek reakcji i klerykalizmu, stąd budowa miasta i kombinatu Nowa Huta, które miały ukształtować nowe, socjalistyczne społeczeństwo.

Autor pisze wiele o znaczeniu dla Krakowa postaci metropolity krakowskiego, Karola Wojtyły, wybranego 16 października 1978 roku papieżem Janem Pawłem II, a także o pochówku pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Głównym walorem albumu są zdjęcia, wykonane po mistrzowsku przez Adama Bujaka. Rozpoczynają je fotografie zamku wawelskiego, potem następują zdjęcia wspaniałych zabytków krakowskich, a w końcu czytelnik dochodzi do Nowego Krakowa oraz do panoramy rzeki Wisły.

                                                                                              Jacek Potocki

Adam Bujak (zdjęcia), Krzysztof Czyżewski (tekst) „Tysiącletni Kraków”. Wydawnictwo „Biały Kruk”, Wydanie II, Kraków, s. 295.

W wydaniu nr 242, styczeń 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. ŻYWOTY DECYDENTA

  Prawdziwy św. Mikołaj
 2. HISTORIA DECYDENTA

  Jedwabne
 3. WIATR OD MORZA

  Suskie inicjatywy
 4. DECYDENT GLOBTROTER

  Daleki kraj
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Teorie spiskowe
 6. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Polskie Radio 2022
 7. BEZPŁATNA BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Wypożycz i zwróć albo nie zwracaj
 8. NOTATKI DO DNI PAMIĘCI

  Nasze dumy eksportowe
 9. HISTORIA DECYDENTA

  Wpływowy ród
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Państwo w zapaści
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Pedofilia
 12. CZY DECYDENT MOŻE ZNIKNĄĆ?

  DECYDENT reaktywacja
 13. HISTORIA DECYDENTA

  Uratowali Anglię
 14. WIATR OD MORZA

  Zamiast raphacholinu
 15. DECYDENT GLOBTROTER

  Trudna wyprawa
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Dość trudna powieść
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Reparacje od Niemiec
 18. ALBA LACH HERITAGE

  Szpital im. Paderewskiego
 19. HISTORIA DECYDENTA

  Królewski Kraków
 20. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Dr Jekyll i Mr Hyde
 21. WIATR OD MORZA

  Polska mądrość...