Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

14/05/2021

Uwagi znad Sekwany

Autor książki to syn oficera Referatu „Zachód”, który od 40 lat przebywa we Francji. Jest kulturoznawcą, a w tej książce wypowiada się na tematy polityczne.

Zastanawia się w aspekcie historycznym nad istnieniem niepodległej Polski w czasach Kongresu Wiedeńskiego. Wielkie mocarstwa uważały, że takie istnienie nie jest niezbędne, a nasz kraj raczej był przeszkodą na drodze do szczęśliwego świata. Podaje przykłady rozpadu ustanowionych porządków, łącznie z rozpadem Unii Europejskiej, ale i przytacza pozytywne głosy o Polsce.

Sam ocenia negatywnie obrady Okrągłego Stołu; może z Francji widziałby lepiej, gdyby zmiana ustroju nastąpiła w formie krwawej rewolucji, nie zaś pokojowego przekazania władzy przez PZPR opozycji, czyli „Solidarności” i jej doradcom. Pisze negatywnie o „Gazecie Wyborczej”, a także o rodzinie Adama Michnika czy o doradcach „S”, jak Geremek, wiele słów pada o początkach tzw. transformacji ustrojowej, w oparciu o uniwersyteckie autorytety francuskie.

Autor wskazuje na wyjątkowe zafałszowanie historii, zarówno Polski jak i innych krajów, wspomina przy okazji kolaborację Francuzów z Hitlerem; pisze o słabości Rosji, o polskich dziennikarzach takich, jak Krzysztof Turowski. Książka stanowi też okazję do przedstawienia stosunków polsko-francuskich, które nie były najlepsze przed I wojną światową, zwaną Wielką Wojną, wspomina rolę kultury w poprawie tych stosunków; autor nie rezygnuje z omówienia początków II wojny i zastanawiającej swą trafnością wizji Jacquesa Bainville’a.

Zastanawia się też nad kwestią możliwości uniknięcia wybuchu wojny i nad interesującymi propozycjami Józefa Piłsudskiego pod adresem Francji, której obywatele nie chcieli w ogóle walczyć.

Zwraca uwagę na to, jak obywatele ZSRR, dotknięci stalinowskim terrorem, witali na początku wojaków niemieckich; jak zachowywali się mieszkańcy krajów bałtyckich. Okupacja niemiecka, potem „Radio Wolna Europa”, powołane przez Amerykanów. Czy radio to zostało powołane jako „amerykański żal za grzechy” z powodu oddania Polski na wiele lat w radziecką niewolę.

Interesujące są uwagi autora o Powstaniu Warszawskim, o potężnych siłach polskich w Anglii i o walczącej i doskonale zorganizowanej AK. Wiele miejsca poświęcił autor roli religii w naszym Narodzie, miejscu antysemityzmu i procesowi przesiedlania Żydów do Polski z ZSRR po II wojnie światowej. Witt pisze też o „dziwnej” postawie pisarza Jerzego Kosińskiego, zarówno w czasie II wojny jak i potem, a zwłaszcza podczas emigracji pisarza w USA, gdzie napisał mocno „naciąganą” powieść; pisze także o innych fałszerstwach historycznych, dotyczących np. papieża Piusa XII, zwanego przez radziecką i PRL-owską propagandę „Il Papa Tedesco”, czyli papieżem niemieckim.

Uwagi autora o pedofilii… Wreszcie część książki o Rosji: rusyfikacja Ukrainy, oczernianie Polaków poprzez uznanie ich za kolonizatorów, zbrodnie stalinizmu, okrucieństwo Lwa Trockiego.

A co autor sądzi o Europie? Wspomina o święcie 1 Maja, uznanego za święto państwowe przez totalitaryzmy: stalinowski i hitlerowski. Brak jest wyjaśnienia dla czytelnika, w jakich warunkach i gdzie zrodziło się to święto. Brexit i stosunki angielsko-amerykańskie. Przy okazji autor przedstawia filozofię gender, stosunki historyczne Kościoła katolickiego i laickiej Francji. Chętnie, w różnych miejscach, pisze o swojej ulubionej działce, czyli o wystawach we Francji.

Książka bardzo interesująca, zawierająca wnioski, dotąd dość chętnie pomijane w publikacjach.

                                                                                            Jacek Potocki

Piotr Witt. „Komu Polska przeszkadza”. Wydawnictwo „Prohibita”, Warszawa 2021, s. 259

W wydaniu nr 234, maj 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Twórca Dyzmy
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Punkty widzenia
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Kto następny?
 4. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Darmowy ser
 5. HISTORIA DECYDENTA

  Dowódca i polityk
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Wiara i magia
 7. HISTORIA DECYDENTA

  Bojownicy
 8. HISTORIA DECYDENTA

  Uwagi znad Sekwany
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Z alkoholem w tle
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Autor "Złego"
 11. ALBA LACH HERITAGE

  80. rocznica Towarzystwa Szkocko-Polskiego
 12. OBRAZY PAMIĘCI

  Miasto na rozdrożach
 13. WIATR OD MORZA

  Manneken pis
 14. POLITYKA DECYDENTA

  Druga Izba za sanacji
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Zapięty guzik, zamknięty umysł