Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

2 kwiecień 2021

Zamordowany patriota

Rotmistrz to Witold Pilecki, zamordowany w wieku 47 lat, w wyniku zbrodni sądowej, przez bezpiekę.

Książka przedstawia dzieje tego bohatera, jego rodziny, w dużej mierze na podstawie relacji bliskich i znajomych. Przedstawia też losy jego patriotycznych przodków od czasów najdawniejszych, uczestników polskich powstań narodowych w XIX wieku i zesłańców.

Autor wiele miejsca poświęcił ówczesnej sytuacji na Litwie, skąd wywodził się Pilecki, a także sytuacji na polskich ziemiach w zaborze rosyjskim. Uwagę czytelnika przyciąga również działalność Pileckiego w skautingu (harcerstwie) oraz uwagi autora na temat położenia Polaków w Wilnie w czasie I wojny światowej.

Rewolucja bolszewicka na ziemiach rosyjskich i jej skutki dla polskich ziemian i zaciąg 17-letniego Witolda Pileckiego do polskiej armii. Walki o Wilno, które dla Polaków wyglądały różnie; autor pomija dywagacje polityczne i nie wdaje się w rozważania o odmiennym stosunku Polaków i Litwinów do wspólnej drogi, tzn. czy ma być kontynuacja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czy też oba narody mają pójść odmienną drogą. Autor pisze o Pileckim, jako o ochotniku  do „walki z bolszewikami”, o jego udziale w wojnie polsko-bolszewickiej, pisze też o radzieckich, „czerwonych” dowódcach i o działaniach litewskich bolszewików. Wspomina tzw. bunt gen. Żeligowskiego i jego skutki.

Przejście Pileckiego z wojska do cywila i praca w rodzinnym majątku w Sukurczach, po latach biedy oraz dalsza działalność niepodległościowa. Związek małżeński Witolda i jego służba w Wojsku Polskim oraz życie rodzinne i towarzyskie.

Wreszcie nadchodzi II wojna światowa: walki Pileckiego we wrześniu 1939 roku na tle zmagań innych. Konspiracja i dobrowolna zsyłka do obozu w Auschwitz. Organizacja komórki oporu w obozie, spotkanie z o. Kolbe. Ucieczka z obozu. Pobyt w Armii Andersa i nowe zadania w Kraju, walki w Powstaniu Warszawskim.

Książkę kończą: aresztowanie Pileckiego przez polską, a właściwie to przez żydowską bezpiekę (autor wymienia nazwisko płka Józefa Różańskiego czyli Józefa Goldberga) i zastanawia się nad tym, kto „wsypał Pileckiego”. Pada tu wiele nazwisk… A także jest problem osoby Józefa Cyrankiewicza, który mógł poprosić Bieruta o zastosowanie wobec Pileckiego prawa łaski, ale tego nie zrobił. Pilecki został skazany na karę śmierci, a prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie Rotmistrz został pochowany; tak władza obawiała się jego legendy.

Bardzo interesująca książka o legendarnym bohaterze, zamordowanym brutalnie w pierwszym okresie zniewolenia. Uwagę czytelnika z pewnością przyciągną liczne zdjęcia oraz fotokopie dokumentów.

                                                                                              Jacek Potocki

Jarosław Wróblewski. „Rotmistrz”. Wydawnictwo „Zona Zero”, Warszawa 2020, str. 527

W wydaniu nr 233, kwiecień 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. THRILLER DECYDENTA

  Prawda i fikcja
 2. DECYDENT GLOBTROTER

  Małe jest piękne
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wojna w Afganistanie
 4. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Jarocin, tym razem bez festiwalu
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Banita
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Hetman
 7. ALBA LACH HERITAGE

  Sean Connery i Polska
 8. RELIGIA DECYDENTA

  Walka o czystość w Kościele
 9. DECYDENT POLIGLOTA

  Zgłębiamy angielski
 10. GÓRALKI. KONKURS

  Pyszna radość! Pokaż ją!
 11. OPOWIADANIE

  Własna wersja Żabiego Króla
 12. WIATR OD MORZA

  Ład
 13. HISTORIA DECYDENTA

  Zabójstwo prezydenta
 14. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Rada Durnia i Debila
 15. DECYDENT GLOBTROTER

  Nasza Stolica
 16. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Zachwiana równowaga
 17. HISTORIA DECYDENTA

  Zamordowany patriota
 18. WIATR OD MORZA

  Alternatywy 4
 19. ALBA LACH HERITAGE

  Pola Nadziei (Fields of Hope)
 20. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Meandry pamięci