Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

01/02/2021

Niechętni krucjatom

Już na wstępie autor zaznacza, że zaangażowanie Polaków w krucjaty ma charakter znikomy i ich udział w nich nie wywarł na wyprawy krzyżowe większego wpływu.

Nierzadko władcy Polski „wykręcali się” od udziału w krucjatach do Ziemi Świętej czy też na Półwysep Iberyjski i nie zamierzali tego ruchu wspierać.

Autor wiele miejsca poświęcił działalności Zakonu Krzyżackiego i pewnej obojętności Stolicy Apostolskiej wobec konfliktu polsko-krzyżackiego. Autor wyjaśnia, że papież nic nie wiedział o tym konflikcie. Może dlatego, że stosunki między tymi bytami rozgrywały się na peryferiach Europy, które były poza bezpośrednim zainteresowaniem papieży a położone na wschodzie Europy, a raczej na jej dalekiej, odległej od Rzymu północy,  państwo polskie nie liczyło się w ówczesnej przestrzeni międzynarodowej.

Autor, badając sprawę, nie natrafił na żadne przyzwolenie papieskie na zorganizowanie krucjaty w rejonie Morza Bałtyckiego, czyli wszelkie działania wojenne na tamtejszym terenie miały charakter przedsięwzięć prywatnych. Zatem działania wojenne na północy Europy nie mogły mieć charakteru oficjalnej krucjaty i te działania nie były związane z żadnymi odpustami, udzielanymi w walce np. z poganami na Bliskim Wschodzie.

W dalszej części książki autor pisze wiele o rządach dynastii Piastów w Polsce, o przyjęciu chrztu przez Mieszka I i jego najbliższe otoczenie, kiedy to reszta polskiego społeczeństwa była przywiązana do wiary pogańskiej, o milczeniu na temat Bolesława Chrobrego w ówczesnych relacjach, o powstaniu pogan w 1030 roku.

Autor wyjaśnia po raz kolejny przyczyny słabej reakcji Polaków na wezwanie do udziału w wyprawach krzyżowych, pisze też o powstaniu i roli zakonów rycerskich, które stały się zawodowym wojskiem z prawdziwego zdarzenia. Pisze też o roli Kawalerów Mieczowych w Inflantach, o najazdach pogańskich Prusów na ziemie polskie; wreszcie pisze  o sprowadzeniu Krzyżaków przez księcia Konrada Mazowieckiego na Ziemię Chełmińską. Wyjaśnia, że niemieccy rycerze zabezpieczyli skutecznie na pewien czas granice Mazowsza przed najazdami pogańskich Prusów.

Pisze wiele o naturze Krzyżaków, którzy nie byli ludźmi złymi. Problemy zaczęły się po likwidacji nowicjatu, w trakcie którego kształtowała się osobowość zakonników. Poza tym, nikt nie chciał Krzyżakom niczego oferować, ani nadawać, zatem jak raz otrzymali nadania dotyczące Ziemi Chełmińskiej, już się tego trzymali. Autor pisze o relacjach Wielkiego Mistrza Zakonu z cesarzami Niemiec. Wyjaśnia też istotę polityki „nawracania mieczem”.

Pisze o stosunkach polsko-węgierskich, w tym o relacjach z dynastią Andegawenów i o polityce Ludwika Węgierskiego, a także o panowaniu i o śmierci Władysława Warneńczyka, o wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim i o dyskutowanych dzisiaj przyczynach decyzji o niezdobywaniu Malborka. Autor omawia również działalność Jana Husa, przebieg Soboru w Konstancy i tzw. wiktorię wiedeńską w 1683 roku.

Jest to w pewnym zakresie kontynuacja książki „W obronie wypraw krzyżowych”. Autor, podkreślając raczej skromny wkład Polski do wypraw krzyżowych, doskonale wyjaśnia wiele zagadek historycznych, dotyczących zarówno naszego kraju jak i całej ówczesnej Europy.

                                                                                              Jacek Potocki

Bartosz Ćwir. „Krucjaty a sprawa polska”. Wydawnictwo „Prohibita”, Warszawa 2020, str. 264

W wydaniu nr 231, luty 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Polityka i narty
 2. ALBA LACH HERITAGE

  Jak Polak ze Szkotem...
 3. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Samobójczy happy end
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  USA obawiają się Chin
 5. POWIEŚĆ DECYDENTA

  Bohaterowie "po przejściach"
 6. HISTORIA DECYDENTA

  Szkoła
 7. POLITYKA DECYDENTA

  To nie tylko fabryka świata
 8. WIATR OD MORZA

  Atestacja stanowisk
 9. OPOWIADANIE

  Nosorożec
 10. SZKOŁA DECYDENTA

  "Znów za rok matura..."
 11. ANGLIK IN POLAND

  Takie były początki
 12. KSIĘGARNIA DECYDENTA

  Same bestsellery...
 13. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  GROM i jego ludzie
 14. POLITYKA DECYDENTA

  Czy to była Targowica?
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Potrzeba dystansu
 16. LEKTURY DECYDENTA

  O Polakach i o Niemcach
 17. OPOWIADANIE

  Pies
 18. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Trudno się oderwać
 19. WIATR OD MORZA

  Ach, ten luty
 20. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Nokaut przez trawers
 21. HISTORIA DECYDENTA

  Niechętni krucjatom