Established 1999

HISTORIA DECYDENTA

11 styczeń 2021

Wierny uczeń Marszałka

Na wstępie książki autor przypomina ciężkie oskarżenia, kierowane przez Polaków pod adresem ministra Józefa Becka, o sprowokowanie wybuchu II wojny.

Autor stwierdza, że wszystkie one są niesprawiedliwe, a oskarżenia te zostały zapoczątkowane i nagłośnione przez Francuzów, którzy oskarżali ministra o szpiegostwo, o frankofobię, a po układzie Polski z Hitlerem, także o germanofilię i zdradziecką zmowę z Hitlerem.

A przecież pułkownik Beck w swej pracy dyplomatycznej zawsze kierował się instynktem państwowym. W rzeczywistości, jak można odczytać wywód autora, Beck od początku do końca, był wiernym uczniem marszałka Piłsudskiego.

Zwrócił na siebie jego uwagę już w czasie działań wojennych: I wojna światowa to, rzeczywiście, niekłamane bohaterstwo Becka na polu bitwy. W książce omówiony został okres walki i okres dorastania Becka. Przy okazji, na kartach książki, pojawiają się nazwiska wojskowych, którzy stanowili trzon polskiej elity władzy po 1926 roku czy też stanowili filary Polskiej Organizacji Wojskowej.

Spotkania Becka z Marszałkiem Piłsudskim, praca pułkownika w Paryżu, w charakterze attaché wojskowego. Potem okres „przygotowywania” Becka przez Piłsudskiego do przyszłej funkcji ministra spraw zagranicznych, jako „najzdolniejszego oficera” i wiernego, dokładnego wykonawcę poleceń Marszałka.

Stosunki z Litwą i słynna podróż Becka z Marszałkiem do Genewy na sesję Ligi Narodów w 1927 roku. Okres pracy Becka w charakterze szefa gabinetu Marszałka, który pełnił funkcję ministra spraw wojskowych. Na uwagę zasługuje przytoczona w książce opinia ministra spraw zagranicznych rządu emigracyjnego w Londynie, Augusta Zaleskiego, że Beck nie był wierny Piłsudskiemu, tylko „go omotał”.

Wcześniejsza sprawa, omówiona w książce, to stosunki polsko-rosyjskie i stosunki polsko-niemieckie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Wolnego Miasta Gdańska. Zarówno Beck jak i Marszałek obawiali się współpracy obu sąsiadów Polski przeciwko naszej ojczyźnie. Beck liczył na zabezpieczenie tego odcinka przez zacieśnienie naszych stosunków z Anglią. Śmierć Marszałka Piłsudskiego. Beck został kontynuatorem jego polityki zagranicznej.

Niestety, z kart książki „promieniuje” jego zamiłowanie (i małżonki) do przyjęć dyplomatycznych. Beck lubił też wypić. Ważną rolę w życiu ministra odgrywa oprawa protokolarna jego wizyt zagranicznych i przyjmowanie zagranicznych dostojników w Polsce.

Na uwagę czytelnika zasługuje antypolska polityka ówczesnej Litwy, problem Zaolzia, układ Ribbentrop-Mołotow i wybuch II wojny światowej. Szczególnie tragiczne okazało się internowanie polskich władz, w tym Becka, w Rumunii, która, z jednej strony była sojusznikiem Polski, a z drugiej strony, coraz bardziej zbliżała się do Niemiec. Poświęcono temu wydarzeniu wiele miejsca w książce.

Książka bardzo wartościowa. Odsłania pewne sekrety międzywojnia, w tym ujawnia talenty Becka, a także usprawiedliwia jego łatwowierność i niewiedzę, z powodu których popełniał błędy. Na uwagę w książce zasługują zdjęcia, raczej rzadko pokazywane.

                                                                                              Jacek Potocki

Jerzy Chociłowski. „Najpierw Polska, rzecz o Józefie Becku”. Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa  2019, str.253

W wydaniu nr 230, styczeń 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT POLIGLOTA

  Bardzo pomocne ćwiczenia
 2. DECYDENT GLOBTROTER

  Wzorcowy przewodnik
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wraca nowe
 4. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Zapiski kłusownika
 5. RELIGIA DECYDENTA

  Unikalny album
 6. A PROPOS...

  ...inauguracji Joe Bidena
 7. POWIEŚĆ DECYDENTA

  Uchodźcy z Prus Wschodnich
 8. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  O Jadzi i nie tylko
 9. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Szukamy dalej...
 10. THRILLER DECYDENTA

  Trzy wątki
 11. WIATR OD MORZA

  Słupki
 12. LEKTURY DECYDENTA

  Ostrzeżenie
 13. HISTORIA DECYDENTA

  Wierny uczeń Marszałka
 14. DECYDENT POLIGLOTA

  Po włosku jak Włosi
 15. SZTUKA DECYDENTA

  Utrwalanie małej ojczyzny
 16. PO SĄSIEDZKU

  Uwagi zza płota
 17. OPOWIADANIE DECYDENTA

  Arek
 18. HISTORIA DECYDENTA

  Analiza krucjat
 19. WIATR OD MORZA

  Ciemno wszedzie, głucho wszędzie
 20. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Dystans
 21. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Nowa religia i liniowe postrzeganie czasu