Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

6 kwiecień 2017

Powtórka z Wołynia

Nietykalność placówki dyplomatycznej i konsularnej to jeden z podstawowych kanonów prawa międzynarodowego od stuleci. Został on potwierdzony przez Konwencję Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. oraz Konwencję Wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r.: pierwsza stanowi w art.22, że „pomieszczenia misji są nietykalne”, oraz że „państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych kroków dla ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą…”, a druga w art. 31, że …państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych środków dla ochrony pomieszczeń konsularnych przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą…” – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, publicysta, komentator

Stąd całkowita wina za ostrzelanie z granatnika polskiego Konsulatu Generalnego w Łucku, niezależnie od tego, kto to faktycznie zrobił, leży po stronie władz ukraińskich.  Ten Konsulat Generalny RP działa w bardzo wrażliwym dla Polaków Łucku, stolicy obwodu wołyńskiego.

Zarówno Polacy jak i Ukraińcy pamiętają rzeź wołyńską, dokonaną przez odziały UPA w latach 1943-44 przede wszystkim na 60 tysiącach Polaków. Niestety, mimo wrogiej atmosfery, jaka otacza na tamtym terenie do dzisiaj to wydarzenie, jak i Polaków, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP najwyraźniej bagatelizowało sprawę bezpieczeństwa placówki, opierając jego ochronę głównie na polskim BOR, nie wymuszając na władzach Ukrainy szczególnego zainteresowania się nietykalnością tej polskiej placówki konsularnej.

Pytanie powstaje, czy Konsulat Generalny był chroniony na zewnątrz przez funkcjonariuszy ukraińskiej milicji mundurowej i tamtejszej służby bezpieczeństwa, czy też wyłącznie od wewnątrz, przez polskie BOR, którego funkcjonariusze siedzieli w budynku? Na dobrą sprawę, coś tu pachnie nie tak, skoro do dzisiaj nie wiadomo, kto ostrzelał polski konsulat z granatnika.

Jeden z wysokich urzędników obecnego polskiego rządu nie wykluczył, że za tą prowokacją stoi Rosja. Może i stoi, ale to Ukraina ma ochraniać placówki dyplomatyczne i konsularne, znajdujące się na jej terytorium. Jednakże wywiązanie się z tego obowiązku jest ewidentnie niemożliwe. Coraz bardziej widać, że Ukraina, ze swoimi „obecnymi aspiracjami euroatlantyckimi”, tak popieranymi przez nasz bohaterski kraj, jest państwem zanikającym, niewydolnym.

Ciekaw jestem, jaki będzie wynik śledztwa w tej sprawie, prowadzonego przez władze polskie. Czy powinno się ze smutkiem założyć, że w tak newralgicznym miejscu, jakim dla Polski i Polaków jest prowincjonalny, niewielki Łuck, ani polskie służby dyplomatyczne, ani wywiad, rozłożony na łopatki przez ciągłe czystki oraz usuwany z placówek przez obecne kierownictwo MSZ nie mają pojęcia, kto za tym aktem stoi, nie mówiąc, że można było temu wydarzeniu zapobiec po prostu wiedząc o nim wcześniej, dzięki codziennym, dobrym kontaktom z miejscowymi władzami lub ze zwykłymi ludźmi.

                                                                                           Jacek Potocki

W wydaniu nr 185, kwiecień 2017, ISSN 2300-6692 również

 1. Z KRONIKI BYWALCA

  Maski Beaty Przedpełskiej
 2. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Dar jasnowidzenia
 3. DECYDENT POLIGLOTA

  Rumuński nie gryzie
 4. PO PROSTU SZTUKA

  Eva kusi pod ziemią
 5. LEKTURY DECYDENTA

  A jego liczba 444...
 6. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Co dalej z tą Koreą?
 7. WIATR OD MORZA

  Telewizja...
 8. KOREA STRASZY, USA BOMBARDUJĄ, ROSJA OSTRZEGA

  A złoto ciągle w górę
 9. DECYDENT POLIGLOTA

  Zacznijmy od początku
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rzymski dzień
 11. INVENTOR ZAPRASZA

  Polskie wynalazki w Moskwie
 12. DECYDENT POLIGLOTA

  Angielska gramatyka znakomitego Szkutnika
 13. LEKTURY DECYDENTA

  Królowa - symbol
 14. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Powtórka z Wołynia
 15. DECYDENT POLIGLOTA

  Język rosyjski wraca
 16. W OPARACH WIZERUNKU

  Odwracanie pojęć
 17. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Błąd zaniechania
 18. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  "Gwiezdne wojny" i wszystko inne
 19. WIATR OD MORZA

  Z kraju i ze świata
 20. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Prima Aprilis