Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

24 listopada 2016

Walka o członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Wierchuszka polskich polityków i dyplomatów walczy o uzyskanie poparcia ze strony 130 państw, czyli 2/3 członków ONZ, w staraniach naszego bohaterskiego kraju o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. W czasie obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda i minister Witold Waszczykowski, spotkali się z przedstawicielami 20 państw i prosili o poparcie kandydatury Polski. I robią to nadal przy różnych okazjach – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, komentator, publicysta

Może to być niełatwe i wybór nie jest pewien, gdyż mimo złożonych obietnic, czasami nawet na piśmie, przez wysokich przedstawicieli członków ONZ w rozmowach z panem prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w tej sprawie w czerwcu 2017 roku, będzie tajne i nie da się sprawdzić, które państwo dotrzymało obietnicy, a które nie.

Wynik nie jest do końca przesądzony także z kilku powodów: po pierwsze, Polska jest krajem demokratycznym, a w ONZ większość stanowią kraje niedemokratyczne, po drugie, w świecie Polska jest uważana za bliskiego sojusznika, wręcz za tubę USA, a Ameryka nie cieszy się obecnie zbyt wielką sympatią na naszym globie, po trzecie, nasz kraj w krajach Zachodu spotyka się ostatnio z krytyką, w tym w państwach Unii Europejskiej, a może nawet i z niechęcią, z powodu pewnych kwestionowanych przez Zachód naszych rozwiązań i polemik wewnętrznych, i po czwarte, ponieważ istnieje limit liczby niestałych członków Rady Bezpieczeństwa dla poszczególnych regionów, więc Polska może mieć problemy z wyborem z prozaicznej przyczyny, że w Europie Wschodniej, do której nasz kraj należy według ONZ-owskiego podziału geograficznego i który ma jednego niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, oprócz Polski o tę funkcję ubiega się Bułgaria. Czyli trzeba najpierw zneutralizować tego kandydata, gdyż inaczej głosy się rozbiją i szanse na wybór się zmniejszą, albo zupełnie zniwelują.

Dla przypomnienia: w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która ma 15 członków, zasiada 5 stałych członków z prawem weta, czyli USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny i Francja, oraz 10 niestałych członków, wybieranych na 2 lata. Polska była już pięciokrotnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa: pierwszy raz w 1946 r., ostatni w 1997 r. W 2010 r. Polska wycofała się z walki o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na rzecz Bośni i Hercegowiny, ale to jej tym razem w niczym nie pomoże.

Polscy politycy podkreślają, że ewentualny wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ to „niezwykle prestiżowa możliwość”. Może i tak było przed laty. Ale obecnie, a zwłaszcza z zakończeniem zimnej wojny i dwubiegunowego podziału świata, ranga Organizacji Narodów Zjednoczonych została zredukowana na rzecz organizacji regionalnych, np. Unii Europejskiej. Zmniejszyła się też i ranga Rady Bezpieczeństwa, jako jednego z głównych organów ONZ, odpowiedzialnego za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Nasi politycy są przekonani, że Polska będzie w gronie państw, które rozdają karty w międzynarodowej grze. Hmm… Warto się więc zapoznać się z historią działań RB od Korei po Irak.

Starania o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa wynikają bez wątpienia z dążenia naszych cudnych władz do uzyskania sztucznego prestiżu na arenie międzynarodowej oraz w kraju, którego blask przesłoniłby liczne problemy, które powstały i nieustannie nawarstwiają się, jak lawina.

Jacek Potocki

W wydaniu nr 180, listopad 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. IMR I KWIAT KOBIECOŚCI

  Drugie życie, nowa ja
 2. PO PROSTU SZTUKA

  Miłość w czasach cyberkultury
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Podręcznik kontrwywiadowcy-amatora
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Walka o członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
 5. "GENTLEMAN"

  Kroniki piarowe
 6. WYCZYTYWACZ

  Sejmowa cenzura
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Londyńska mozaika
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Oberkomandos
 9. WIATR OD MORZA

  Wilcza fosa
 10. WYWIAD DLA VIP

  Lwica piaru
 11. Z KRONIKI BYWALCA

  Hołd złożony Tadeuszowi Mazowieckiemu
 12. A PROPOS...

  Donald Trump na przekór wszystkim i wszystkiemu
 13. I CO TERAZ?

  Clinton, Trump, a może ten trzeci?
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Nieżywi bohaterowie
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  CETA podpisane!
 16. WIATR OD MORZA

  Myśli i czyny...
 17. W OPARACH WIZERUNKU

  Drogi i ścieżki do celebrytyzmu