Established 1999

FILOZOFIA I DYPLOMACJA

1 listopada 2016

CETA podpisane!

Wynegocjowane w sierpniu 2014 roku przez Unię Europejską z Kanadą porozumienie CETA czyli Comprehensive Economic Trade Agreement zostało uroczyście podpisane w Brukseli dopiero 30 października 2016 roku. Podpisanie tego porozumienia do ostatniej chwili stało zresztą pod znakiem zapytania, z powodu sprzeciwu trzech belgijskich regionów: Walonii, Brukselskiego Regionu Stołecznego oraz belgijskiej mniejszości niemieckiej, które twierdziły, że CETA zagraża interesom belgijskiego rolnictwa. I centralny rząd Belgii nie mógł dać KE zgody na podpisanie porozumienia z Kanadą. – pisze Jacek Potocki.

Jacek Potocki - dyplomata, korespondent zagraniczny, komentator, publicysta

KE skapitulowała dołączając do CETA dodatkową klauzulę interpretacyjną, która przełamała niechęć belgijskich regionów i pozwoliła europejskiej Brukseli na uzyskanie zgody belgijskiej Brukseli.

Jak brzmiały bardziej szczegółowe argumenty przeciw zawarciu porozumienia?

CETA może doprowadzić do obniżenia norm ochrony środowiska przy produkcji żywności, otwierając rynek europejski dla taniej, kanadyjskiej żywności genetycznie modyfikowanej, dalej GMO, a Kanada jest trzecim w świecie producentem GMO. Zastrzeżenia budziła też klauzula rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, w ramach którego wielkie koncerny mogłyby pod byle pretekstem żądać od europejskich rządów ogromnych odszkodowań, czyniąc w ten sposób koncerny prawie równe państwom. Zwracano też uwagę, że CETA stwarzałoby kanadyjskim filiom amerykańskich koncernów możliwość działania w Europie.

Te zastrzeżenia były również podnoszone w Polsce, ale władze je lekceważyły, a prezes rządzącej partii, przed pojawieniem się wymuszonej przez Belgów klauzuli interpretacyjnej uznał obawy przeciwników CETA za nieuzasadnione. Dopiero maleńka Belgia potrząsnęła systemem zmowy milczenia nad CETA, wymuszając na kręcących, europejskich negocjatorach obowiązującą klauzulę interpretacyjną, która upoważniła rząd belgijski do wprowadzenia nieokreślonych środków naprawczych, gdyby import kanadyjskich produktów rolnych doprowadził do zaburzeń na belgijskim rynku artykułów spożywczych. Stworzono nową ideę sądownictwa arbitrażowego, powoływanego przez państwa, a nie przez podmioty prywatne.

Mimo tych interpretacji (pytanie, czy dotyczą one wszystkich państw członkowskich UE, czy jedynie Belgii, gdyż nie jest to jasne), CETA nadal budzi zastrzeżenia i obawy, że otwarcie Europy dla taniej, kanadyjskiej żywności doprowadzi do upadku drobne i średnie europejskie gospodarstwa rodzinne, że narazi europejskich konsumentów na niebezpieczeństwa, płynące z szerokiego stosowania przez Kanadę w produkcji żywności niedozwolonych w Europie pestycydów, antybiotyków i hormonów, że stwarza zagrożenie dla europejskich standardów ochrony danych osobowych, gdyż kanadyjskie standardy są o wiele luźniejsze.

No i te kanadyjskie filie firm amerykańskich, nie mówiąc o żarłocznych bankach, które będą mogły działać bez ograniczeń w Europie, w tym i w Polsce, nie oglądając się na deklarowaną przez nasze władze repolonizację sektora bankowego w naszym kraju.

Czy dojdzie do rzetelnej debaty parlamentarnej przed ratyfikacją? Po oświadczeniu przywódcy partii rządzącej powinno się uznać, że wszystko zostało już powiedziane.

I jest jeszcze jedna kwestia: jakie będą dalsze losy ściśle tajnego porozumienia UE z USA czyli TTIP? Jeszcze raz nam tak przyłożą, że się już nie podniesiemy?

Jacek Potocki

W wydaniu nr 180, listopad 2016, ISSN 2300-6692 również

 1. IMR I KWIAT KOBIECOŚCI

  Drugie życie, nowa ja
 2. PO PROSTU SZTUKA

  Miłość w czasach cyberkultury
 3. LEKTURY DECYDENTA

  Podręcznik kontrwywiadowcy-amatora
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Walka o członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
 5. "GENTLEMAN"

  Kroniki piarowe
 6. WYCZYTYWACZ

  Sejmowa cenzura
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Londyńska mozaika
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Oberkomandos
 9. WIATR OD MORZA

  Wilcza fosa
 10. WYWIAD DLA VIP

  Lwica piaru
 11. Z KRONIKI BYWALCA

  Hołd złożony Tadeuszowi Mazowieckiemu
 12. A PROPOS...

  Donald Trump na przekór wszystkim i wszystkiemu
 13. I CO TERAZ?

  Clinton, Trump, a może ten trzeci?
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Nieżywi bohaterowie
 15. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  CETA podpisane!
 16. WIATR OD MORZA

  Myśli i czyny...
 17. W OPARACH WIZERUNKU

  Drogi i ścieżki do celebrytyzmu