Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

4 grudzień 2020

Niemiecki nie jest trudny

Jest to nowe wydanie książki, po raz pierwszy opublikowanej w 2006 roku.

Autorki zaznaczają już na początku, że nie jest to język trudny: w mowie potocznej używa się zaledwie ok. 800 słów. Książka zawiera proste zwroty, które można zastosować w każdej sytuacji.

Autorki zalecają systematyczną naukę języka niemieckiego i rozłożenie jej w czasie, gdyż języka obcego nie można opanować „z dnia na dzień”.

Skład książki to pięć części: 52 tematy zawierające konstrukcje i zastosowanie języka, 52 bloki ćwiczeń do tych tematów, 52 bloki rozwiązań wszystkich ćwiczeń, czyli tzw. klucz, dodatkowa część pomocnicza, obejmująca słowniczek minimum niemiecko-polski i polsko-niemiecki z prostym podaniem wymowy, bezpłatne nagrania wszystkich kluczy do ćwiczeń, dostępnych na stronie internetowej wydawnictwa po wpisaniu podanego w książce kodu.

Autorki zalecają przerabianie jednego rozdziału tygodniowo, a także pisemne rozwiązywanie ćwiczeń w specjalnie prowadzonym zeszycie lub, jeszcze lepiej, w segregatorze.

Książka jest napisana w odpowiedniej kolejności: od spraw łatwiejszych do trudniejszych. Stąd nauka języka według autorek, powinna być prowadzona też w takiej kolejności. „Nie należy skakać w nauce”, radzą autorki i informują czytelnika, że w książce zrezygnowały z rzeczy trudnych, ze zbyt dużej liczby słówek, z niezbyt potrzebnych pojęć gramatycznych, ograniczając się w tej książce do podstawowych, koniecznych pojęć.

Ośmielają też czytelnika do nieskrępowanego mówienia po niemiecku, nawet z błędami, które, w miarę mówienia, będą znikać. Najlepiej jest korzystać z pomocy osób, mówiących po niemiecku.

Zasadnicza część książki zaczyna się od wymowy, która zdaniem autorek, jest prosta. Potem są części mowy: czasowniki, ich odmiana, różne czasy, ważne słowa, tzn. najczęściej używane, zdania pytające; przy okazji sporo wyjaśnień na temat czasowników nieregularnych: ich się trzeba po prostu nauczyć, rodzajniki, które w naszej mowie nie występują, liczba mnoga (kilka sposobów), przeczenia: w książce następuje kilkakrotny powrót do tej kwestii, odmiana przez przypadki, inne części mowy niż rzeczownik: zaimki, przyimki, zdania pytające i przypuszczające, rozkazy i polecenia, zdania złożone, stopniowanie przymiotników i przysłówków czy wyrazy złożone.

Niewątpliwą zaletą książki są liczne tabelki i instrukcje, ułatwiające naukę słówek i konstrukcji językowych.

Bardzo przydatna książka i inteligentnie dostosowana do możliwości każdego czytelnika.

                                                                                              Jacek Potocki

Agnieszka Drummer, Małgorzata Grabowska. „Niemiecki naprawdę dla Ciebie”. Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2019, str. 411

W wydaniu nr 229, grudzień 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. ANIOŁ, DIABEŁ, TUROŃ

  Hej ho, hej ho, kolędować się szło
 2. POLITYKA DECYDENTA

  Werblan o sobie
 3. KOBIETY DECYDENTA

  Erotyka po japońsku
 4. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Problemy Joe Bidena
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Relacja uciekiniera z KGB
 6. OPOWIASTKA ADWENTOWA

  Pamiętajcie o diduchu
 7. WIATR OD MORZA

  Lubię być z nią...
 8. HISTORIA DECYDENTA

  Fikcja, oparta na rzeczywistości
 9. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Kilka pytań
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Polityka historyczna
 11. KOBIETY DECYDENTA

  Czy była niemieckim szpiegiem?
 12. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Gangster i glina
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  Niemiecki nie jest trudny
 14. OPOWIADANIE

  Trzy rzuty kością
 15. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Odejść z honorem
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Wesołe jest życie staruszka
 17. WIATR OD MORZA

  Lockdown po polskiemu
 18. EWOLUCJA MORALNOŚCI

  Słowa, słowa, słowa...