Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

28 sierpień 2019

Zrozum, co mówią i mów po angielsku

Wielu z nas zna angielski pisany, ale czy rozumiemy, co do nas mówią po angielsku? Czy sami mówimy po angielsku?

Jest to idealna książka, która pomoże uczniom nie tylko zrozumieć „mówiony angielski”, ale i przygotować się do różnych, nawet dość trudnych, egzaminów językowych.

Integralną częścią książki są nagrania tekstów w niej zawartych, a wypowiadanych przez doświadczonych lektorów, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Można je bezpłatnie odtworzyć i wysłuchać po wpisaniu na stronie internetowej wydawnictwa, zawartego w książce kodu.

W książeczce są różnorodne ćwiczenia, ułożone według stopnia trudności, które  pozwolą czytelnikowi ustalić, jak opanował teksty mówione, zarówno pod względem ogólnego zrozumienia, słownictwa jak i poszczególnych konstrukcji językowych. Autorzy umieścili rozwiązania ćwiczeń pod każdym tekstem, co może czasami skusić niezbyt pilnego ucznia do zapoznania się z rozwiązaniami jeszcze przed samodzielnym wysiłkiem. Podręcznik może być stosowany, zarówno na kursach zbiorowych jak i w indywidualnym uczeniu się.

Materiał w książce podzielono na 16 pisanych, a następnie nagranych tekstów, obejmujących różne dziedziny. Rozdział 1. To omówienie zasad skutecznego rozumienia materiału książki. Dalej, to: zwyczaje żywieniowe w Ameryce, zdrowie, stresy i choroba, oświata, dwa rozdziały o podróżach, amerykańskie stereotypy, samochody, Internet i media społecznościowe, ogłoszenia (reklamy), zawodowe wypalenie się, bezrobocie, rozmowa o pracę, przedsiębiorczość, pogoda. Jak widać, są to tematy bardzo życiowe, a ich opanowanie w języku angielskim umożliwia swobodne poruszanie się w świecie, gdzie ten język stał się niejako codziennym językiem roboczym.

Na uwagę zasługuje umieszczony na końcu książki słownik, zwany glosariuszem, ze słówkami, zawartymi w tekstach. Warto do niego zaglądać, gdyż nie wszystkie słówka czytelnik przecież już zna. Podobnie, warto zajrzeć do ramek w tekście, by przed wysłuchaniem tekstów zapoznać się z użytymi w danym tekście słówkami i zwrotami.

Jest to bardzo potrzebna książka, która pomoże polskim czytelnikom wspiąć się na poziom średnio zaawansowany znajomości języka angielskiego.

                                                                                              Jacek Potocki

Ewelina Błońska. „ Improve your listening skills. Słuchaj ze zrozumieniem i ćwicz angielski”. Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2019

W wydaniu nr 213, sierpień 2019, ISSN 2300-6692 również

 1. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Donald, Małgorzata i Andrzej
 2. DECYDENT POLIGLOTA

  Zrozum, co mówią i mów po angielsku
 3. DECYDENT GLOBTROTER

  Królewskie miasto Kraków
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Pastor i jego parafianie
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Skłonności młodego Japończyka
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Polska między mocarstwami
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Gwarant jedności Kazachstanu
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Karski: Zostałem Żydem!
 9. WIATR OD MORZA

  Kroczem!
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Dobro triumfuje
 11. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Mury
 12. LEKTURY DECYDENTA

  Rozwodu nie będzie
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Taki honorny