Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

6 kwiecień 2018

Język niemieckiego biznesu

Książka ta jest przeznaczona dla czytelników już znających przynajmniej średnio język niemiecki, którzy chcą poprawić znajomość tego języka w zakresie gospodarki i biznesu.

Jest to publikacja bardzo potrzebna, gdyż Niemcy są dla Polski bardzo ważnym partnerem gospodarczym, a wiele polskich firm od lat współpracuje z biznesem niemieckim. Można z niej z powodzeniem korzystać zarówno na kursach, jak i samodzielnie.

Książka zawiera bogate słownictwo w 14 dziedzinach: przedsiębiorstwo, zatrudnienie, atmosfera w pracy, w biurze, praca przy komputerze, obieg dokumentów, obsługa klientów, produkt i handel, logistyka, bankowość internetowa, finanse, produkcja, rozmowy telefoniczne, bezpieczeństwo.

Każda z tych dziedzin jest rozbudowana tematami z nią powiązanymi, a szczególną uwagę autorka zwróciła na nowoczesne metody pracy firmy oraz na nowoczesną łączność i bankowość z użyciem techniki komputerowej i nowoczesnych technologii łączności, a także na sposoby komunikacyjne kandydata z firmą przy ubieganiu się o pracę w niej.

Na uwagę zasługuje nowoczesna forma graficzna przekazu: wyrazom i frazom polskim, na kartce po lewej stronie odpowiadają wyrazy i frazy w języku niemieckim na kartce po prawej stronie.

Autorka proponuje w nauce niemieckiego języka biznesu przy korzystaniu z tej książki starą jak świat, ale sprawdzoną i skuteczną, metodę przyswajania i utrwalania materiału poprzez trzykrotne powtarzanie danego słowa czy frazy.

Pomocny w dość trudnej dla Polaka wymowie, zwłaszcza rzeczowników złożonych, z pewnością okaże się plik mp3 z nagraniami tekstów z książki, dostępny na stronie internetowej wydawnictwa. Plik ten czytelnik może pobrać bezpłatnie po wprowadzeniu kodu, zawartego w każdym egzemplarzu książki, a potem powtarzać na głos niemieckie zwroty i całe zdania. Skuteczność nauki gwarantowana!

Jest to znakomita, w nowoczesnej formie przekazu, książka do nauki języka niemieckiego biznesu, która skutecznie wypełnia dotychczasową lukę na polskim wydawniczym rynku.

                                                                                              Jacek Potocki

Agnieszka Dudek „Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen. Niemiecki język biznesowy w twojej firmie”. Wydawnictwo „Poltext”. Warszawa 2018

W wydaniu nr 197, kwiecień 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Generałowie II Rzeczypospolitej
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Powiew grozy
 3. PLAN BRANŻY RAFINERYJNEJ

  Niskoemisyjne paliwa płynne
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Filozofia czasu
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Walczą z terroryzmem
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Klasyka kryminału
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Życie codzienne w łódzkim getcie
 8. DECYDENT POLIGLOTA

  Język niemieckiego biznesu
 9. KRÓTKI KURS Z HOLOKAUSTU

  Kto był katem, a kto ofirą
 10. WIATR OD MORZA

  Latające cyrki
 11. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Pod władzą mętniaków
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Źle dzieje się w świecie
 13. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  O jejku, to PiS!
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rosyjski Daleki Wschód