Established 1999

DECYDENT POLIGLOTA

3 sierpień 2017

High level English

Jest to podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Składa się formalnie z 14 rozdziałów tematycznych: człowiek i świat, dom i mieszkanie, edukacja, w pracy, rodzina i przyjaciele, dieta i odżywianie, zakupy i finanse, podróże, kultura i sztuka, sport, zdrowie, nowe technologie, przyroda i wszechświat oraz społeczeństwo, ale ponieważ każdy z rozdziałów zawiera podrozdziały, więc zagadnień jest znacznie więcej, bo około 30.

Na uwagę zasługują takie zagadnienia w tych podrozdziałach, jak szkolnictwo w Wielkiej Brytanii, angielskie jedzenie, uzależnienia czy doping w sporcie.

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które dobrze, a przynajmniej nieźle znają język, stąd nacisk położony został w nim na bogate słownictwo, związane z danymi tematami; prawie nie ma w książce zagadnień gramatycznych czy składniowych.

Autorzy wyszli z założenia, że uczniowie, znający nieźle język angielski, opanowanie tych zagadnień mają już za sobą, teraz pora na naukę 1500 nowych słów, wyrażeń, idiomów i konstrukcji językowych.

Opanowaniu i utrwaleniu słownictwa służy też około 150 ćwiczeń i dwa testy powtórzeniowe. Każdy test to 35 pytań wielokrotnego wyboru, czyli multiple choice.

Uczeń może skonfrontować swoją wiedzę językową z zamieszczonymi w książce odpowiedziami.

Angielski CD 300Oprócz tego w podręczniku są liczne krzyżówki oraz diagramy, aktywizujące posługiwanie się współczesnym słownictwem angielskim.

Na szczególną uwagę zasługuje płyta CD, która zawiera 76 minut nagrań 20 tekstów, zamieszczonych w podręczniku. Nagrania zostały dokonane przez rodowitych Anglików, co sprzyja rozumieniu języka ze słuchu oraz osłuchaniu się z melodią i brzmieniem mowy angielskiej.

                                                                                              Jacek Potocki

Joanna Szyke, Anna Grodzicka. „Angielski. Repetytorium leksykalno-tematyczne”. Poziom B2-C1. Wydawnictwo Edgard, Warszawa

W wydaniu nr 189, sierpień 2017, ISSN 2300-6692 również

 1. LEKTURY DECYDENTA

  Wódz Naczelny w I RP
 2. WIATR OD MORZA

  Skopana solidarność narodowa
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Generał
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Śmierć tyrana
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niemcy w Chile
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Karabinem i piórem
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Nie przeszli!
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Filar światowej literatury
 9. POZIOM ROZWOJU POLSKI

  Kilkaset lat pościgu
 10. LEKTURY DECYDENTA

  "Krawężnik" odsłania
 11. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Otwartość odświętna i selektywna
 12. SILVER TSUNAMI

  Nadzieja dla Europy
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  High level English
 14. WIATR OD MORZA

  Cuda wianki...
 15. GARBATY LOS MACHIAVELLEGO

  "Książę" to wszystko wiedział
 16. POLSKA ANARCHIA

  Warchoły i fanatycy
 17. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Polska w 2017 roku
 18. SŁUŻBA ZDROWIA

  Pacjenci w kleszczach kolejek
 19. LEKTURY DECYDENTA

  Czas PRL minął