Established 1999

DECYDENT GLOBTROTER

12 lutego 2018

Symbol Chin

Renomowane polskie wydawnictwo „Adam Marszalek” wydało tę książeczkę w oparciu o licencję uzyskaną od chińskiego wydawnictwa „Encyclopedia of China Publishing House”.

Przedstawiona w niej historia tej niezwykłej atrakcji turystycznej Chin, a jednocześnie największej budowli w dziejach ludzkiej cywilizacji pokazuje, że Wielki Mur nie powstał od razu, jak wielu mniema, ale był budowany częściami, w różnych czasach. To, co dzisiaj z tej gigantycznej budowli pozostało, to część muru zbudowana głównie w czasach dynastii Ming.

Mury dla siebie zaczęły wznosić zwalczające się dynastie jeszcze przed naszą erą, jakieś 2600 lat temu. Miały on je chronić przed wzajemnymi najazdami. Autor wyjaśnia, dlaczego wznoszono mury, a nie opierano się na obronie aktywnej, opartej na armii, a przy okazji te mury lokalizuje, łącznie z murami, których już dzisiaj zupełnie lub prawie już nie ma, gdyż się rozpadły z upływem czasu.

Budowano mury, by powstrzymać najazdy Hunów, potem Mongołów, wyposażając je w wieże obserwacyjne i sygnalizacyjne oraz budowle towarzyszące, konieczne do życia dla obsługujących mur żołnierzy. Były to gigantyczne przedsięwzięcia: przy budowie muru niejednokrotnie brał udział ponad milion spędzonych na budowę chłopów.

Autor ujawnia rodzaje materiałów, wykorzystywanych do budowy muru. Obowiązywała prosta zasada: miały to być materiały „pod ręką”, czyli kamienie, ubita ziemia, drewno. Stąd mury wymagały nieustannej konserwacji, aby przetrwać. Niekonserwowane, z czasem w sposób naturalny rozpadały się.

Wreszcie „majestatyczny mur dynastii Ming”. Ten ocalały do dzisiaj, dostępny dla turystów. Wang Yulei dość szczegółowo opisuje historię budowy tego fragmentu muru, jego strukturę. Mur dynastii Ming uważany jest za cud architektury światowej. Zakończenie książeczki stanowi opis spaceru po Wielkim Chińskim Murze; w trakcie owego spaceru należy uważać na różne niebezpieczeństwa i trudności.

Wartościowa książeczka, która może być przewodnikiem dla turystów. Przy okazji warto wiedzieć, że Rada Państwa w ChRL to po prostu rząd ChRL, a zwiedzany najczęściej fragment Wielkiego Chińskiego Muru to mur Badaling. W książeczce wymiennie podana jest jego nazwa Badalin oraz Badaling.

                                                                                              Jacek Potocki

Wang Yulei. „Historia Wielkiego Chińskiego Muru”. Z cyklu „ Historia chińskiej cywilizacji. Tłum. z ang. Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. Wydawnictwo „Time Marszałek Group”. „Adam Marszałek” Toruń 2017

W wydaniu nr 195, luty 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. PRAWDA O POLSKIEJ ARMII

  Tak dobrze się zapowiadaliśmy
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Po Smoleńsku
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Psychologiczny kryminał
 4. KLASZTORNE TAJEMNICE

  Dlaczego zakonnice odchodzą?
 5. DECYDENT GLOBTROTER

  Symbol Chin
 6. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wielka Trójka a Polska
 7. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Dwa okrutne totalitaryzmy
 8. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Mętniak w natarciu
 9. POLITYKA, GŁUPCZE!

  Miał cham złoty róg
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Polscy geniusze
 11. WEALTH SOLUTIONS

  51-letnia Karuizawa
 12. WIATR OD MORZA

  Cat revolution
 13. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Polska PiS przeciw Polakom