Established 1999

LŚNIENIE HISTORII

23 sierpień 2022

Róże damasceńskie

Niedaleko Damaszku, siedział diabeł na daszku, w kapeluszu czerwonym, kwiateczkami upstrzonym. Przeciętnemu Polakowi Damaszek najczęściej kojarzy się z tym wierszykiem Adama Mickiewicza – pisze Grażyna Jammoul.

No i może jeszcze ze stalą damasceńską, z której w średniowieczu wyrabiano znakomite miecze, i tkaniną żakardową zwaną adamaszkiem, produkowaną w Syrii w VII-XI wieku. Ciągle wytwarza się z niej m.in. pościel. Miłośników kwiatów muszą zachwycać słodko pachnące róże damasceńskie.

Znana jest też historia nawrócenia faryzeusza Szawła, prześladowcy chrześcijan. Kiedy w jednej ze swoich misji udał się do Damaszku, po drodze „olśniła go światłość z nieba”, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. Szaweł zapytał „Kto jesteś Panie?” i usłyszał „ Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. I to był moment jego nawrócenia. Kiedy Szaweł dotarł do Damaszku, przyjął chrzest, stał się Pawłem Apostołem i rozpoczął podróże misyjne w Syrii, Azji Mniejszej, Grecji, Macedonii, Italii, Hiszpanii.

MeczetyW prawdopodobnym miejscu tamtego zdarzenia, stoi kościół pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła[1].

I to chyba wszystko. Ale Damaszek to przecież dużo więcej. Stolica Syrii to jedno z najstarszych miast Bliskiego Wschodu i możliwe, że również i świata.

Legendy głoszą, że Damaszek jest równie stary jak ludzkość, że Adam i Ewa osiedlili się w tych okolicach, a jedna z grot na górze Kasjun (690 m n.p.m.) była świadkiem tragedii Abla i Kaina.

Faktem jest, że teren ten był zamieszkały od tysięcy lat. Ślady życia ludzkiego z epoki kamiennej odkryte zostały we wschodniej części Ghouty. To historycznie najbardziej znana „zielona strefa” Damaszku. Za jej granicami były już tylko piaski Pustyni Syryjskiej. Od starożytności ten obszar zasila rzeka Barada, co sprzyjało powstaniu licznych oaz na jej brzegach.

Mapa

Nie do końca znane jest pochodzenie nazwy miasta. Niektórzy badacze wywodzą ją od imienia Damaskosa, syna Hermesa, który ponoć zamieszkiwał te regiony. Inni wiążą ją z Damakiną, żoną asyryjskiego boga wody, która była opiekunką miasta i nazwa „Damaszek” może oznaczać „nawodniony dom”.

Udokumentowana historia Damaszku pojawia się w momencie osiedlenia się na tym terenie Aramejczyków. To ludy semickie, które w II tysiącleciu p.n.e. żyły na pustyniach na zachód od Mezopotamii. W drugiej połowie II tysiąclecia zaczęły przenikać do Mezopotamii i Syrii. W XIII wieku p.n.e. utworzyły one na terenach Syrii niewielkie państewka. Najpotężniejszym z nich było Aram ze stolicą w Ibe – Damaszek. W VIII w. p.n.e. państwa aramejskie w Syrii zostały podbite przez Asyrię. Aramejczycy zostali rozproszeni po całym Bliskim Wschodzie, przyczyniając się w ten sposób do rozpowszechnienia języka aramejskiego, którym posługiwał się m. in. Jezus.

Damaszek to miejsce, w którym przez wieki ścierały się kultury trzech kontynentów – Europy, Afryki i Azji. To także jeden z przystanków Jedwabnego Szlaku, który wiódł z Cesarstwa Chin do Europy. Nie wiadomo jak wyglądał Damaszek w tamtych czasach, ponieważ to wciąż żywy organizm i nie prowadzi się tu rozległych prac wykopaliskowych. Tylko przypadkowe odkrycia mówią coś o przeszłości. W 1965 roku na terenie Meczetu Umajjadów odkryto olbrzymie kamienie z czasów aramejskich, a także statuę skrzydlatego lwa w bazalcie. Potwierdzałoby to istnienie w miejscu meczetu świątyni aramejskiego boga deszczu, burz i piorunów – Hadada, utożsamianego później z Ba’alem.

Damaszek był potem kolejno pod panowaniem Asyryjczyków, Babilończyków i Persów.

W roku 333 p.n.e. do Syrii wszedł Aleksander Wielki i to był początek okresu klasycznego. Odtąd, przez prawie 1000 lat Damaszek był pod dominacją Greków, Rzymian i Bizancjum. W 64 roku p.n.e. Syria stała się prowincją Rzymu. Po Rzymianach pozostało wiele zabytków, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta. Syria nie pozostała Rzymowi dłużna. Dała mu cesarza Filipa I Araba. Pochodził z jednej z południowych prowincji Syrii (dzisiaj miasto Szahba) i rządził imperium w latach 244–249.

Syria w granicach imperium pozostawała do jego rozpadu w roku 395. Potem znalazła się pod panowaniem Bizancjum, a Damaszek został siedzibą biskupstwa. W 635 roku miasto zostało zdobyte przez kalifa Omara, a w zasadzie przez wodza wojsk muzułmańskich Khaleda Ibn Al.-Walida, zwanego przez Proroka Mahometa „Mieczem Boga” (Sayf Allah). W 15 lat później cały kraj znajdował się już pod władzą wyznawców Proroka.

Złote czasy Damaszku przypadają na okres panowania kalifów z dynastii Umajjadów, tj. na lata 661–750. Damaszek był stolicą ich imperium sięgającego od Atlantyku aż do stepów Azji centralnej.

Mapa zielona

https://umayyaddynasty.weebly.com/

Umajjadzi na terenach swojego państwa budowali wspaniałe świadectwa ich wiary – meczety.

W Damaszku – w latach 706–715 powstał Wielki Meczet Umajjadów. To jeden z największych i najwspanialszych meczetów, jakie kiedykolwiek wzniesiono na świecie.

Plac

Ten „Dom Boga” stoi w sercu Starego Damaszku. Jego bazą była bazylika św. Jana Chrzciciela. To była dość powszechna praktyka wykorzystywania już istniejących obiektów religijnych i dostosowywanie ich do potrzeb innych wyznań. To miejsce ma taką właśnie historię. Od początków I tysiąclecia p.n.e. stanowiło punkt centralny tego miasta. W X w. p.n.e. mieściła się tam świątynia wspomnianego już wyżej aramejskiego boga deszczu, burz i urodzaju, Hadada. W okresie klasycznym było to miejsce kultowe Greków, następnie Rzymian, którzy poświęcili je Jowiszowi. Z czasów rzymskich zachowały się pewne elementy murów po stronie południowej i zachodniej, kolumny i łuk.

Wnetrze swiatyni

W tym miejscu złożono głowę Jana Chrzciciela

W I wieku naszej ery Damaszek był jednym z głównych centrów chrześcijaństwa. Duże zasługi w jego umacnianiu na tym terenie miał bizantyjski cesarz Teodozjusz I Wielki, który w roku 390 nakazał zbudować sanktuarium ku czci św. Jana Chrzciciela i umieścić tam jego relikwie. I tak powstała chrześcijańska bazylika, która  od momentu pojawienia się tu muzułmanów stała się miejscem modłów wyznawców dwóch religii. Chrześcijanie modlili się w zachodniej części bazyliki, a muzułmanie w części wschodniej. Ta koegzystencja trwała 70 lat, ale w roku 705 rządy objął kalif Walid Ibn Abdel Malik, który zapragnął zbudować meczet na miarę ówczesnego imperium arabskiego, meczet jakiego „nikt nie zbudował dotąd, ani nie zbuduje potem”. I chciał to zrobić w tym właśnie miejscu. By je zdobyć obiecał chrześcijanom nienaruszalność ich posiadłości, i zachowanie wszystkich istniejących w mieście kościołów oraz budowę nowej świątyni pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii.

Muzułmanie przejęli nie tylko bazylikę, ale również relikwie św. Jana Chrzciciela, czczonego przez islam jako jednego z proroków. Dlaczego kalifowie nie wybrali innego miejsca dla swojej świątyni? Odpowiedź wydaje się prosta. W miastach muzułmańskich meczety zawsze zajmowały miejsce centralne. Były to nie tylko miejsca kultu, gdzie wierni spotykali się na modlitwy, ale też centra społeczno-polityczno-naukowe. Wokół nich rozrastało się miasto, którego wszystkie ulice prowadziły w kierunku meczetu. W jego pobliżu powstawały inne ważne instytucje jak siedziby władców, bazary, szkoły, szpitale, łaźnie. W Damaszku takie święte miejsce już istniało. Wystarczyło tam tylko postawić meczet. Czy przetrwa?

Ruiny

Meczet Umajjadów na Starym Mieście w Aleppo, wpisany Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie przetrwał…

Źródło: https://www.theguardian.com/world/gallery/2013/apr/25/syria-umayyad-mosque-destroyed-pictures

GRAŻYNA JAMMOUL

[1] http://www.galaxie.com/article/bspade23-3-06;

 

W wydaniu nr 249, sierpień 2022, ISSN 2300-6692 również

 1. MACKI ISLAMU

  Alhambra - perła Orientu
 2. SENTYMENTY

  Pusty uśmiech kelnera
 3. LŚNIENIE HISTORII

  Róże damasceńskie
 4. WALKA BOGÓW

  Hadad albo Ba'al
 5. XOCHIMILCO, MEKSYK

  Pływające ogrody
 6. LEGENDY MEKSYKU

  Miłość jak wulkan
 7. NIEGASNĄCY KONFLIKT

  W Syrii nadal wojna
 8. SPORT POLITYCE SZKODZI

  Dwa zero dla golfa
 9. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Świątynia Nieba w Pekinie
 10. SMAKI DECYDENTA

  Meksyk: kuchnia i życie
 11. CZYTANIE WSTECZ

  Służalczość warszawki
 12. WALKA O TRON

  Kot królem Polski
 13. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Ninja - wróg czy sprzymierzeniec władzy?
 14. RELIGIE DECYDENTA

  Wielki Budda - Hongkong
 15. WPISANE W TREND

  O lewicach
 16. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Nagrody i wyróżnienia
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Cały świat pod jednym dachem
 18. HIROSZIMA - NIGDY WIĘCEJ

  Dzwon pokoju
 19. BRAKI PAMIĘCI

  Orzeł na tablicy
 20. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Na dziś
 21. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Tatuaż - przynależność, status, kara, piękno
 22. ZROZUMIEĆ DALEKI WSCHÓD

  Ya-ku-za - żałosny obraz upadku
 23. SEZONOWE REFLEKSJE

  Nieznośna lekkość czasu