Established 1999

BIBLIOTEKA DECYDENTA

09/11/2021

Zrozumieć Chiny

Według autorów, czyli Komitetu Redakcyjnego o składzie wymienionym na wstępie, książka ma służyć lepszemu zrozumieniu procesu rządzenia w Chinach, a także tworzeniu się myśli aktualnego Przewodniczącego KPCh i ChRL.

Zawiera ona 121 haseł, podanych głównie przez Przewodniczącego, podzielonych na 14 sekcji. Należy dodać, że Chińczycy zawsze byli wierni swym przywódcom: najpierw cesarzowi, potem Mao Tse-tungowi, Deng Xiaopingowi, wreszcie Xi Jinpingowi i bardzo chętnie posługiwali się cytatami z ich wypowiedzi.

Aktualna książka dotyczy „socjalizmu o chińskiej specyfice”. To pojęcie jest dość często używane, choć nie zostało do końca wyjaśnione; można się domyślać, że chodzi o socjalizm z elementami gospodarki rynkowej.

Autorzy piszą, że aktualny Przewodniczący jest „rdzeniem” Komitetu Centralnego, piszą o istocie „chińskiego snu”, przedstawionego przez Przewodniczącego, piszą o dwóch Celach Stulecia. Pierwszy Cel może być niezbyt jasny dla białego człowieka, a mianowicie „budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa”. Co to znaczy „umiarkowanie zamożne społeczeństwo”?

Autorzy piszą  też o „nowej erze socjalizmu o chińskiej specyfice”, w której ludzie domagają się lepszego życia, a istnieje niezrównoważony i niewystarczający rozwój. W książce jest też mowa o czterech elementach „wiary w swoją drogę” Chińczyków, czyli w socjalizm o chińskiej specyfice, a KPCh i jej przywódcy koncentrują się na ludziach. Dalej jest mowa o „zintegrowanym, pięcioaspektowym planie”, o nowej koncepcji rozwoju, opartym na innowacjach, o systemie podstawowych wartości socjalistycznych. Autorzy zwracają uwagę na konieczność zgodności człowieka z naturą, na zarysowaną przez Przewodniczącego Xi wizję społeczeństwa umiarkowanie zamożnego pod każdym względem, wreszcie na problem  praworządności i na samorządność KPCh.

Na uwagę czytelnika zasługują cele do 2035 roku. I tu trzeba się skoncentrować na edukacji i na bogactwie talentów, w celu rozwijania innowacji. Chiny to kraj przede wszystkim ludzi wsi, stąd w książce poświęcono sporo miejsca rewitalizacji obszarów wiejskich. Obecnie, jest to również kraj żołnierzy. W przeciwieństwie do epoki Cesarstwa, kiedy wojsko było w społecznej pogardzie, dzisiaj żołnierzy się bardzo szanuje. Stąd autorzy akcentują konieczność integracji wojskowo-cywilnej.

W książce mówi się o modernizacji rządzenia, o roli rynku w alokacji zasobów, o działaniach w ramach reform, mówi się także o pięciu podsystemach systemu socjalistycznych rządów prawa, a przede wszystkim kładzie się nacisk na dyscyplinę. Wreszcie uwagi na temat samorządności KPCh: „Cztery Świadomości”, edukacja członków partii, kampania antykorupcyjna.

Drugi tomik wyjaśnia istotę państwa socjalistycznego, w którym funkcjonuje gospodarka prywatna oraz rynkowa, powstanie nowej strefy ekonomicznej, pas rzeki Jangcy. Dalej jest o KPCh i o rządzeniu: demokracja wewnątrzpartyjna, zgromadzenia ludowe i organy o charakterze konsultatywnym, kontrola państwowa, rozwój kultury socjalistycznej, ideologia.

Wreszcie, sprawy każdego  narodu: walka z ubóstwem, zatrudnienie czy ubezpieczenia społeczne. Ważny temat to ochron środowiska. A dla Chin ważny temat to budowa potęgi chińskich sił zbrojnych, którymi też kieruje KPCh. „Jedno państwo, dwa systemy”, to przypomnienie drogi powrotu do Chin Hongkongu i Makau. Pozostaje Tajwan, co zostało omówione w tej książeczce. Koniec książeczki to rola ChRL w budowie wspólnej przyszłości świata.

Ważna książka, która w istotny sposób pomoże zrozumieć dzisiejsze Chiny.

                                                                                              Jacek Potocki

Komitet Redakcyjny. „Indeks zagadnień kluczowych dla zrozumienia współczesnych Chin. O rządzeniu”. T.1/2. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s.126+139

W wydaniu nr 240, listopad 2021, ISSN 2300-6692 również

 1. GÓRY DECYDENTA

  Trudny szczyt
 2. KULTURA DECYDENTA

  Rosyjsko-ukraińska wizja "Rewizora"
 3. DLA WYCZYTYWACZY

  Bestsellery na prezenty
 4. HISTORIA DECYDENTA

  Polskie królowe
 5. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Słabo to wygląda
 6. NADPŁYWAJĄ ŚWIĘTA

  Karp zdrowy z natury
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Ciągoty Filipa
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Chmurna młodość
 9. HISTORIA DECYDENTA

  Planowana wyprawa Polski z Hitlerem przeciw ZSRR
 10. HISTORIA DECYDENTA

  Prawdziwa Francja
 11. KOBIETY DECYDENTA

  Świat zaginiony
 12. WIERSZOWNIA DECYDENTA

  Nowa Falanga
 13. GÓRY DECYDENTA

  Wspinaczka
 14. WIATR OD MORZA

  Szli na Zachód osadnicy, szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy
 15. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Zrozumieć Chiny
 16. HISTORIA DECYDENTA

  Robotnicza Łódź w latach przełomu
 17. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Psychologia kreatury
 18. WIATR OD MORZA

  Braunaur Strasse
 19. LEKTURY DECYDENTA

  Argentyńska kultura