Established 1999

BIBLIOTEKA DECYDENTA

10 sierpnia 2017

Filar światowej literatury

Kiedyś termin „klasycy” wiązał się zasadniczo ze Starożytnością. Dzisiaj określenie „klasyka literatury” oznacza dzieło wybitne, które na trwałe weszło do światowej skarbnicy piśmiennictwa.

Takim dziełem jest bezsprzecznie powieść Alberta Camusa, laureata Nagrody Nobla, „Dżuma”. Powieść powstała w 1947 roku, przeczytało ją więc już kilka pokoleń czytelników. I nadal jest rozchwytywana w bibliotekach i w księgarniach. Rok pierwszego wydana „Dżumy” nie był zbytnio odległy od czasów II wojny, stąd ówczesna krytyka interpretowała przekaz Camusa jako walkę z faszyzmem pod szyldem walki z dżumą, która owładnęła Oranem w 194. roku. Stopniowo interpretacja dzieła przechodziła w kierunku bardziej ogólnym i walka z dżumą oznaczać miała walkę z wszelkim złem.

Widocznym symbolem tych zmagań jest lekarz Bernard Rieux: mimo nieustannego zagrożenia ze strony niewidocznych bakcyli, Rieux daje z siebie wszystko, by bezinteresownie pomóc chorym.

Przebijamy się wraz z nim przez manipulacje władz, które starają się jak najdłużej ukrywać zagrożenie i przed zwierzchnictwem i przed ludźmi; przebijamy się wraz z nim przez brak środków leczniczych: władza nigdy nie zakładała, że Oran może zaatakować coś takiego, jak dżuma, przebijamy się przez cierpienia chorych. Wreszcie, jesteśmy świadkami kombinacji przyjezdnych, by za wszelką cenę wydostać się z odciętego od świata miasta.

Atmosfera śmierci i beznadziejności panuje nad większością rozważań, ale i ważny jest moment cofnięcia się epidemii.

„Czy człowiek w podobnych sytuacjach jest zdolny do wielkich czynów?” – pyta w pewnym momencie autor ustami jednego z bohaterów powieści. Okazuje się, że jest w chwilach trudnych, gdy stawką jest przetrwanie, człowiek jest zdolny do czynów heroicznych i do heroicznych decyzji.

Chwała Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu za wznowienie tej znakomitej, przejmującej powieści w znakomitym, oddającym w pełni atmosferę epidemii,  tłumaczeniu Joanny Guze. Dzięki temu kolejne pokolenia będą miały okazję uczestniczyć w walce dobrego ze złem. W ponadczasowej walce, gdyż epidemia dżumy, jak i zło, mogą wybuchnąć w każdej chwili. Niespodziewanie.

                                                                                              Jacek Potocki

Albert Camus. „Dżuma”, Tłum. Joanna Guze. „Państwowy Instytut Wydawniczy”, Warszawa 2017

W wydaniu nr 189, sierpień 2017, ISSN 2300-6692 również

 1. LEKTURY DECYDENTA

  Wódz Naczelny w I RP
 2. WIATR OD MORZA

  Skopana solidarność narodowa
 3. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Generał
 4. LEKTURY DECYDENTA

  Śmierć tyrana
 5. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Niemcy w Chile
 6. LEKTURY DECYDENTA

  Karabinem i piórem
 7. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Nie przeszli!
 8. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Filar światowej literatury
 9. POZIOM ROZWOJU POLSKI

  Kilkaset lat pościgu
 10. LEKTURY DECYDENTA

  "Krawężnik" odsłania
 11. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Otwartość odświętna i selektywna
 12. SILVER TSUNAMI

  Nadzieja dla Europy
 13. DECYDENT POLIGLOTA

  High level English
 14. WIATR OD MORZA

  Cuda wianki...
 15. GARBATY LOS MACHIAVELLEGO

  "Książę" to wszystko wiedział
 16. POLSKA ANARCHIA

  Warchoły i fanatycy
 17. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  Polska w 2017 roku
 18. SŁUŻBA ZDROWIA

  Pacjenci w kleszczach kolejek
 19. LEKTURY DECYDENTA

  Czas PRL minął