Established 1999

Wydanie nr 216, listopad 2019, ISSN 2300-6692

8 listopada 2019
Gdzie warto żyć młodo

Fundacja Schumana opublikowała „Ranking Europolis. Miasta dla młodych”, w którym zbadano atrakcyjność 66 polskich miast dla ich młodych mieszkańców. Pierwsze miejsce zajęła Warszawa z wynikiem 55 punktów. więcej...

5 listopada 2019
Bezrobocie, korupcja, demonstracje

Ogromne bezrobocie, olbrzymi deficyt sektora finansów publicznych i brak perspektyw wzrostu PKB składają się na fatalną sytuację gospodarczą RPA. Dochodzi do tego fatalny stan elektroenergetycznej infrastruktury, powodujący przerwy w dostawie prądu oraz drenaż i tak już praktycznie pustej kasy państwa – pisze Marcin Lipka. więcej...

5 listopada 2019
Wizerunek z datą ważności

Długoterminowe prognozy dla sektora spożywczego są pozytywne i wskazują na wzrost wartości rynku o min. 3% do 2024 roku. Z drugiej strony - producenci żywności należą do gałęzi gospodarki najbardziej zagrożonej kryzysem wizerunkowym. więcej...

1 listopada 2019
Honorowość postronna

Honorowa spolegliwość polega na tym, że spełnienie powinności lub obowiązku, zachowanie się tak jak trzeba, nieuchybienie regułom uczciwości i niezawodności wobec tych, którym jesteśmy coś winni (minimum - to przyzwoitość w sprawach, które ich dotyczą) traktowana jest właśnie jako kwestia honoru. Ale inaczej to wygląda w przypadku, gdy chodzi o naszego partnera lub o wspólnotę, do której sami też należymy, a inaczej w sytuacji, gdy jesteśmy osobą postronną wobec tych, którzy mają pewne oczekiwania, a czasem nawet niczego nie oczekują i nie mają podstaw, by czegoś oczekiwać, wymagać. Inny jest honor w postawie pobratymca, sojusznika, współwyznawcy, wielbiciela lub kontrahenta, a inny w postawie kogoś, kto jest tylko świadkiem wydarzeń, przypadkowym współuczestnikiem jakiejś sytuacji - pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...