Established 1999

Wydanie nr 204, listopad 2018, ISSN 2300-6692

3 listopada 2018
Honor jako suma cnót i przymiotów

Honor jako cecha postawy człowieka łączy w sobie nieco staroświecki (w przeciwieństwie do postmodernistycznego rozkojarzenia i płynności), integralny i wręcz spiżowo-posągowy urok wzorca moralnego, a zarazem estetycznego poloru. Człowiek, któremu przypisujemy honor i jako nastawienie (zaprogramowanie) życiowe, i jako zgodną z tym praktykę postepowania, postrzegany jest jako uosobienie chwalebnej postawy moralnej, a zarazem elegancji, swoistej wytworności, a w każdym razie „klasy”. Nie przypadkiem tak bliskie są sobie wyrażenia „człowiek honoru” oraz „człowiek z klasą”. I nie przypadkiem tęsknota do połączenia walorów moralnych z estetycznymi przybiera postać zbitki pojęciowej „piękno moralne” - pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...

2 listopada 2018
Ograbianie narodu

Odbicie od "ściany". Wyniki wyborów samorządowych wskazują, że antydemokratyczny i socjalny lud zdołał obronić partię władzy przed dużą porażką. Zwolennicy praworządności muszą dalej przeciwstawiać się oligarchizacji państwa oraz prawnej i kulturowej zapaści Polski. Prawa kobiet, dostęp do dobrej edukacji, wyprowadzenie religii ze szkół, niezawisłość sądów i zatrzymanie nepotyzmu jest wciąż możliwe. Wyborcy PiS zamknięci w swym wewnętrznym jednorodnym etnicznie i kulturowo gronie, akceptując autokratyczny styl władzy, która zaangażowała w wybory wszystkie partyjne i rządowe struktury państwa, wciąż pozostają w grze – pisze Andrzej Zientara. więcej...