Established 1999

Wydanie nr 202, wrzesień 2018, ISSN 2300-6692

25 wrzesień 2018
Perła w zdrojowej koronie

Dzisiaj jeździmy do sanatorium (zwykle na emeryturze, bo kto z nas ma czas, żeby robić to wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy), dawniej jeżdżono zaś „do wód”. Nawiasem mówiąc, również wtedy na takowe wyjazdy mogły sobie pozwolić tylko elity, dysponujące nieograniczonymi zasobami wolnego czasu. Jednym z najczęściej wybieranych uzdrowisk, zarówno przez dzisiejszych, jak i ówczesnych kuracjuszy, był Ciechocinek, miasto położone malowniczo na tzw. Białych Kujawach, na lewym brzegu Wisły. Swój prawdziwy rozkwit przeżywało w dwudziestoleciu międzywojennym. więcej...

18 wrzesień 2018
Trump atakuje cłami

Stany Zjednoczone ogłosiły nową turę ceł na chińskie towary, a także plan działania w przypadku odwetu ze strony Chin. Inwestorzy wyraźnie nie chcą zdjąć różowych okularów i nie przejmują się kolejnymi doniesieniami na temat handlu zagranicznego. To poważny błąd – pisze Marcin Lipka. więcej...

6 wrzesień 2018
Prawdziwa wojna handlowa

W tym tygodniu prawdopodobnie zakończą się konsultacje dotyczące nałożenia na Chiny kolejnej transzy ceł przez USA. Do tej pory spór pomiędzy Waszyngtonem oraz Pekinem można było nazwać potyczką. Jeżeli jednak zapowiedzi Białego Domu się zrealizują, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwą wojną handlową pomiędzy mocarstwami - pisze Marcin Lipka. więcej...

4 wrzesień 2018
Klęska we wrześniu 1939 r.

Dzisiaj już wiemy, że 1 września 1939 roku na Polskę napadli Niemcy, bowiem przez kilka lat po 1989 roku, z powodu poprawności politycznej, nasi przywódcy oraz media twierdziły, że Polska stała się ofiarą inwazji nazistów, narodu niezidentyfikowanego. Obecnie, z powodu pisania naszej historii od nowa, dowiadujemy się, że właściwie wojna obronna 1939 roku zaczęła się dla nas 17 września, czyli w chwili najazdu Armii Czerwonej na Polskę od wschodu i zajęcia przez ZSRR naszych kresów wschodnich.  A co było między 1 a 17 września? - pisze Jacek Potocki. więcej...

3 wrzesień 2018
Półkolonialne mocarstwo

Do drugiej wojny światowej dominował na świecie system kolonialny. Dzisiaj większość krajów kolonialnych jest formalnie niezależnymi państwami, z których jednak wiele jest nadal zależnych od ośrodków zagranicznych. Zależność tę charakteryzują je następujące czynniki: dominacja importu nad eksportem, dominacja w eksporcie nisko przetworzonych wyrobów i surowców, dominacja importu w zaspokajaniu zapotrzebowania kraju na wyroby przemysłowe wysokiej techniki i nowoczesne technologie oraz głównych potrzeb rynku wewnętrznego, emigracja siły roboczej, dominująca rola taniej siły roboczej, czyli niższy koszt pracy jako główny czynnik przewagi konkurencyjnej – pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

1 wrzesień 2018
Honor jako pojęcie moralne

Honor - jeśli rozumiany jest nie jako splendor czy zaszczyt - jest pojęciem moralnym. Moralnym w tym sensie, że ściśle związany jest z postawą moralną człowieka, postulowaną i ocenianą według kryteriów pryncypialności, dobra lub zła, sprawiedliwości, przyzwoitości (w znaczeniu: postępowania godziwego), uczciwości, godności. Zaprzeczeniem honoru jest wszak brak zasad, brak godności i brak twarzy, koniunkturalizm, krętactwo, cwaniactwo, oszustwo, przyjmowanie niezasłużonych korzyści i nagród, przywłaszczanie cudzych zasług, rażąca niesprawiedliwość w ocenie innych polegająca na ignorowaniu ich osiągnięć i zasług – pisze prof. dr hab. Mirosław Karwat. więcej...

1 wrzesień 2018
Rozmowa myślących Polaków

Na świecie i w Europie zaczynają dominować marionetki, dla których nacjonalizm, populizm oraz beztroska wobec wyzwań współczesności to cel i kwintesencja życia. W Polsce, od początku 2017 roku rozwija się prymitywny, prostacki i pozbawiony kultury politycznej styl rządów. Działając na rzecz wyprowadzenie kraju z UE oraz utrzymania władzy PiS skutecznie podsyca beztroskę znacznej części społeczeństwa wobec łamania konstytucji i praworządności – pisze Andrzej Zientara. więcej...