Established 1999

Wydanie nr 197, kwiecień 2018, ISSN 2300-6692

20 kwiecień 2018
Niskoemisyjne paliwa płynne

Przy okazji nieformalnego posiedzenia Rady ds. Energii (Informal Energy Council) FuelsEurope przedstawiło „Wizję 2050”, czyli proponowany przez branżę rafineryjną długoterminowy plan działań na rzecz niskoemisyjnych paliw płynnych w Europie. Dzięki stopniowemu przejściu na nowe surowce, takie jak paliwa odnawialne, odpady i sekwestrowany CO2, przy odpowiednich ramach polityki, wizja ta stać się może efektywną kosztowo opcją, dzięki której poziom emisji CO2 w transporcie zmniejszy się przy wykorzystaniu już istniejącej, powszechnie dostępnej infrastruktury, tym samym przyczyniając się do spadku poziomu emisji z wszystkich eksploatowanych pojazdów we wszystkich sektorach transportu, sektorze pojazdów ciężarowych, żegludze i lotnictwie. więcej...

3 kwiecień 2018
Pod władzą mętniaków

Jak już wiemy, mętniakowi wszystko ze wszystkim się łączy, przeplata i plącze. Jest on jak ktoś, kto zaplątał się w jakiejś sieci albo w jakichś leśnych chaszczach. Szamocze się - to znaczy zmaga się z chaosem własnych myśli i pomysłów, lecz stoi w miejscu - to znaczy: w niczym nie posuwa naprzód sprawy, o której z takim przejęciem rozprawia, do której obsesyjnie powraca po ciągłych przerwach i zakłóceniach w swoim myślotoku i słowotoku. Bo też, ledwo zacznie mówić o istocie sprawy (choć właśnie chaotycznie lub niejasno), to już odwraca jego uwagę kolejne skojarzenie z czymś pobocznym, jakaś dygresja, jakieś wrażenie luźno związane z tematem – pisze prof. Mirosław Karwat. więcej...

3 kwiecień 2018
Źle dzieje się w świecie

Bardzo na czasie był felieton MJZ pt. „A propos… trucia agentów”, zamieszczony w „Decydencie” w dniu 26 marca br. Skrupulatni zwykle w stosowaniu pozorów i pretekstów Anglicy, tym razem bardzo śpiesznie zareagowali na próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala. Będąc oficerem wywiadu Rosji, zdradził on swoją ojczyznę, współpracując z wywiadem USA, a Wielka Brytania ochoczo udzieliła mu schronienia – pisze Jacek Potocki. więcej...

3 kwiecień 2018
O jejku, to PiS!

Do Ludu pracującego miast i wsi! Od dwóch lat bawimy się z Wami w kotka i myszkę, ale nie jesteśmy butni i aroganccy, my jesteśmy wrażliwi i wyrozumiali? Jednak z przykrością dostrzegamy, że dla skutecznego sprawowania władzy w Polsce, wciąż brak jest wystarczająco dużego chaosu politycznego i społecznego. My Prawo i Sprawiedliwość, zwracamy się do Was Rodacy z prośbą o wybaczenie, składamy samokrytykę i zobowiązujemy się do wprowadzania w Wasze życie jeszcze większego zamętu – pisze Andrzej Zientara. więcej...