Established 1999

Wydanie nr 194, styczeń 2018, ISSN 2300-6692

22 stycznia 2018
Pakistan, Afganistan z Chinami w tle

Zamach, dokonany przez islamskich terrorystów na hotel w Kabulu dowodzi, że sytuacja w Afganistanie jest nadal niestabilna. Przy okazji na widok publiczny wystawiona została rola sąsiedniego Pakistanu, który został oskarżony przez prezydenta Donalda Trumpa o udzielanie w miejscowości Quetta schronienia czołowym talibom. Trump postanowił wstrzymać pomoc amerykańską dla Pakistanu w wysokości 255 mln USD, który w ciągu ostatnich 15 lat otrzymał od USA 15 mld USD – pisze Jacek Potocki. więcej...

17 stycznia 2018
Lobby trzyma się mocno

„Polska węglem stoi” – jest to powtarzane od lat. Czy to dobrze, czy też niekoniecznie?  Książka zawiera cztery eseje, które kompetentnie i bardzo serio traktują tę kwestię. Porusza też kwestię lobby górniczego, wykraczającego poza samych górników. Lobby, trzymające się kurczowo węgla, obejmuje również elektrownie, bazujące na węglu, przewoźników kolejowych oraz producentów przestarzałych węglowych kotłów grzewczych. Lobby górnicze blokuje dekarbonizację polskiej gospodarki, a istotną częścią tego lobby są górnicze związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność”. Górnicy dzisiaj stanowią jedyną siłę, która jest w stanie sparaliżować funkcjonowanie państwa, stąd politycy odkładają dekarbonizację gospodarki w nieskończoność. więcej...

16 stycznia 2018
Trzeba mieć świadomość

Dostosowanie polskiego środowiska prawnego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej: RODO) wymaga, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, znowelizowania licznych przepisów branżowych. Prawodawca chcąc jak najlepiej przygotować się do obowiązywania RODO przygotował projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” - pisze Adam Lipiński. więcej...

8 stycznia 2018
Polityczne fantasmagorie

„Gdy trzymasz w ręku młotek, cały świat wydaje Ci się gwoździem”. Niedawno minęło 100 lat od rewolucji październikowej w wyniku której bolszewicy opanowali carskie imperium i utworzyli w 1922 r. ZSRR. W Polsce panuje przekonanie, że rewolucję wywołali Rosjanie i jest to jedna z przyczyn naszej rusofobii - pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

1 stycznia 2018
Dyktatura nie będzie trwać wiecznie

„Dobra zmiana” realizowana przez partię władzy to projekt degradacji Polski na arenie międzynarodowej i dewastacji konstytucji. Sądy już wzięte, organizacje samorządowe spacyfikowane, demokracja i praworządność w odwrocie, wojsko zmarginalizowane… Do zawłaszczenia pozostają jeszcze niezależne media i niepokorne samorządy. Przygotowywane przez PiS nowe prawo wyborcze to konstrukcja, która ma zapewnić partii władzy zwycięstwo w wyborach samorządowych (2018 rok), parlamentarnych (2019 roku) i prezydenckich (2020 rok) – pisze Andrzej Zientara. więcej...

1 stycznia 2018
Potop mętniactwa

Już od dawna komercjalizacja kultury sprawiła - po skonsumowaniu powszechnej formalnej "alfabetyzacji" i w rezultacie osobliwej interpretacji egalitaryzmu, że każdy może napisać książkę. I niestety, wielu nie tylko może, ale nawet musi. Toteż rynek wydawniczy zalewa ocean grafomanii aspirującej do poetyckiego lub prozatorskiego Parnasu (a praktyczniej - do honorariów i nagród od zaprzyjaźnionych kapituł), pseudonaukowych kompilacji i wypocin (najczęściej przyozdobionych doktoratem czy nawet habilitacją, opromienionych grantem) albo niby-artystycznych albumów autorstwa domorosłych fotografików, w których aparacie zepsuł się wyłącznik – pisze prof. Mirosław Karwat. więcej...