Established 1999

Wydanie nr 193, grudzień 2017, ISSN 2300-6692

18/12/2017
Głębokie spojrzenie na historię Polski

Wprawdzie autor skierował tę książkę do młodzieży, jednak powinni przeczytać ją również dojrzali czytelnicy, bo sporo rzeczy można z niej dowiedzieć się po raz pierwszy. O nich bowiem nauczyciele nie mówili na lekcjach historii w szkole. Na uwagę zasługuje opis zamachu na króla Przemysława II, zorganizowanego przez margrabiów brandenburskich. O tym, że śmierć tego króla nastąpiła w wyniku zamachu, na moich lekcjach historii nie wspominano. Z książki można się też dowiedzieć, że wielki mistrz krzyżacki Albrecht Brandenburski (ten od sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i od Hołdu Pruskiego) był synem siostry króla Zygmunta Starego, Zofii. Dla profesora Konecznego historia Polski, która liczy ok. 1300 lat, to efekt pozytywnego wpływu religii katolickiej na państwo i naród. Może właśnie z powodu tego ducha religijności, który ogarnął książkę, nie napisano w niej ani o reformacji w Polsce, ani o arianach, ani o kontrreformacji i kardynale Hozjuszu. A przecież takie fakty w naszej historii miały bezsprzecznie miejsce - recenzuje Jacek Potocki. więcej...

10/12/2017
Wstyd za "patriotów"

Zdobycie i zachowanie reputacji, zarówno w życiu jednostki, jak i narodu, jest jedną z najcenniejszych wartości. Dlatego z wielkim bólem przeczytałem w „The Guardian” (prestiżowej brytyjskiej gazecie codziennej) artykuł pt. „Yes, we can halt the rise of the international far right” autorstwa mojego przyjaciela z czasów oksfordzkich i profesora studiów europejskich na Uniwersytecie Oksfordzkim, Timothy Garton Ash’a (link do artykułu poniżej) – specjalnie dla DECYDENTA z Oksfordu pisze profesor Zbigniew Pełczyński. więcej...

06/12/2017
Świąteczne trendy ku uwadze decydentów

Planowanie świątecznych i noworocznych kampanii w pełni. Pojawiają się też pierwsze prognozy dotyczące trendów na 2018 rok. Niektóre z nich warto wykorzystać już teraz, planując świąteczne działania marketingowe. Poniżej  kilka inspiracji z obszaru mediów społecznościowych, które warto wykorzystać. Przede wszystkim należy pamiętać, że wśród odbiorców działań w mediach społecznościowych coraz mocniej dominują osoby z generacji Z oraz Millenialsi - osoby, które dobrze znają nowe technologie oraz pragną autentycznych doświadczeń. Do działania często skłania je ulotność treści, możliwość wpływu na przekaz oraz interakcja ze znanymi osobami - pisze Michał Chrościcki. więcej...

05/12/2017
Wojna zimowa czyli talvisota

Dobrze znany w Polsce Pakt Ribbentrop-Mołotow przekazywał Finlandię do radzieckiej strefy wpływów, ale Finlandia nie zgodziła się na samobójczą śmierć i odmówiła przesunięcia granic na żądanie Wielkiego Chorążego Pokoju. Stalin postanowił pokazać Finlandii jej właściwe miejsce w szyku i 30 listopada 1939 roku bohaterska Armia Czerwona dokonała pokojowej agresji na Finlandię, licząc na szybkie zwycięstwo, zarówno z powodu małej liczbowo (127 tys. żołnierzy) i słabo uzbrojonej armii fińskiej – pisze Jacek Potocki. więcej...

04/12/2017
Mętniactwo

Największy komfort mamy w rozmowach, dyskusjach, debatach i w negocjacjach wtedy, gdy rozmówca się z nami zgadza w ocenach i zamiarach. Mniejszy - ale jednak wciąż komfort - wtedy, gdy jest to oponent, krytyk naszego stanowiska z zamiarami przeciwnymi do naszych, jeśli jego tok myślenia jest dla nas czytelny, argumenty zrozumiałe (choćbyśmy ich nie podzielali), cel i wniosek z polemiki jednoznaczny. Przynajmniej wiemy, w czym nam chce przeszkodzić albo jak go przekonywać. Gorzej, jeśli partner lub oponent w kontakcie jest krętaczem. Wtedy trudno go złapać za słowo, dowiedzieć się lub domyślić się, co w jego słowach jest prawdą, a co zmyśleniem; co zgodą, a co wykrętem - pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...

01/12/2017
Kres doktryny neoliberalnej?

Wielki przedwojenny kryzys ekonomiczny (Great Depression 1929-1933) udało się opanować dzięki wprowadzenia przez prezydenta USA Franklina D. Roosevelta programu Nowego Ładu Gospodarczego (New Deal). Jego strategia oparta była o teorię Johna Maynarda Keynesa, która zakładała, że zwiększenie wydatków publicznych ożywia wzrost gospodarczy (interwencjonizm państwowy). W latach 60. XX wieku powstała na Uniwersytecie w Chicago nowa teoria ekonomiczna postulująca zwiększenie mechanizmów rynkowych, a ograniczenie roli państwa. Za jej ojca uważa się Miltona Friedmana. Z czasem przyjęła ona nazwę neoliberalizmu, a jej gorącymi zwolennikami byli prezydent USA Ronald Reagan i premier brytyjskiego rządu Margaret Thatcher. Z czasem doktryna ta stała się dominującym trendem polityczno-ekonomicznym. Jej realizacja pozwoliła nielicznym maksymalizować własne dochody kontrolując życie społeczne - pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

01/12/2017
Dehumanizacja politycznych eminencji

Dziwnym zrządzeniem losu i przypadłością XXI wieku jest pojawienie się w środkowo-wschodniej Europie szarych eminencji i przywódców państw, którzy swym postępowaniem oraz charakterem przypominają Franciszka Józefa. Potrafią oni skutecznie skłócać własne społeczeństwa, dokonywać podziału na patriotów i zdrajców oraz aktywizować nacjonalizmy. W roku 1932 ukazała się w Polsce, wydana w Katowicach przez Polski Instytut Wydawniczy, książka pt: „Twórcy nowej Europy” - pisze Andrzej Zientara. więcej...