Established 1999

Wydanie nr 190, wrzesień 2017, ISSN 2300-6692

27 września 2017
Jesteś chroniony

W centrum unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych został postawiony obywatel. RODO przyznaje mu prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne. Ponadto wszelkie informacje powinny być do niego kierowane w sposób precyzyjny i zrozumiały. więcej...

18 września 2017
Polacy są przeciw

63% Polaków uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki PiS. Niemal połowa dorosłych Polaków (48%) negatywnie ocenia relacje polskiego Kościoła i PiS, oceniając je jako zbyt bliskie, a 63% badanych uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki rządu PiS - tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. więcej...

8 września 2017
Arystokrata, dyplomata, patriota

Wprawdzie wywodził się z tzw. klasy próżniaczej, ale osiągnął wysoką pozycję samodzielnie, był bowiem dyplomatą wybitnym, a pod koniec życia nawet został Prezydentem RP na Uchodźstwie. Autorka opisuje jego długie, prawie 102-letnie życie; stąd „Wiek ambasadora”. Dzieciństwo, lata młodzieńcze pod ogromnym wpływem matki, Róży z Potockich. Edward Raczyński dużo czytał, sam pisał i malował, szkołę podstawową opanował w domu rodzinnym w Rogalinie, pod kierunkiem prywatnych nauczycieli. Potem Gimnazjum Wyższe w Krakowie i celująco zdana matura. O jego studiach wyższych autorka pisze: „studiował”, choć je często zmieniał. Potem doktorat prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym była nadreprezentacja arystokracji. Było to zrozumiałe: znajomość języków obcych i maniery wśród członków tej grupy były czymś zupełnie naturalnym - ważną książkę recenzuje Jacek Potocki. więcej...

3 września 2017
Kamienie na szaniec?

Ostatnie wieki przyniosły Polsce wiele cierpień i strat. Według mesjanistycznej koncepcji Adama Mickiewicza działo się tak bo Polska Chrystusem Narodów jest (Dziady cz. III). Natomiast inne mesjanistyczne, przesłanie głosi iż Polska otoczona jest szczególną opieką Boga: Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki/Otaczał blaskiem potęgi i chwały/I tarczą swojej zasłaniał opieki/Od nieszczęść, które przywalić ją miały. Stąd zapewne Bitwę Warszawską (12-25.08.1920) zwie się także Cudem nad Wisłą i obchodzi jej rocznicę 15 sierpnia, mimo iż rozstrzygające boje stoczono dzień później. Wielki sukces Bitwy Warszawskiej nie był cudem lecz zasługą dowodzących, głownie autora planu operacyjnego szefa sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego, dowódców frontów i armii, a także bohaterstwa żołnierzy. Bitwę stoczono na przedpolu Warszawy, by ochronić ją i jej mieszkańców przed zniszczeniami - pisze Wiesław Krzywicki. więcej...

2 września 2017
Dwa społeczne dzięcioły: Mandeville i Marks

Kiedy w nowożytności wykluwał się kapitalizm, zjawili się jego apologeci. Jedni z nich mieli go za ustrój zgodny z rozumem, odpowiadający ludzkiej naturze, a przy tym lepszy od feudalizmu, bo dobry i sprawiedliwy. Nauczali, że wszystko stoi w nim na pracy, przedsiębiorczości, skromności, oszczędności, pobożności etc. I oni dominowali. Byli wszakże i inni. Bardziej bystrzy i wnikliwi. Głosili oni wprawdzie chwałę i konieczność kapitalizmu, ale nie z powodów pozornej moralnej przewagi nad poprzednim ustrojem, lecz korzyści, jakie przynosi całemu społeczeństwu - pisze profesor Jan Kurowicki. więcej...

2 września 2017
Niech żyją nasi sojusznicy!

1 września 1939 roku, łamiąc Deklarację o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku, Niemcy napadły na Polskę.Dwa dni po napadzie, czyli 3 września 1939 roku, wojnę III Rzeszy wypowiedziały Anglia i Francja. Oba państwa były związane układami sojuszniczymi z Polską: w dniu 19 lutego 1921 roku, w układzie polsko-francuskim stwierdzono, że na wypadek agresji na jedno państwo sojusznicze, drugie ma obowiązek udzielenia mu pomocy, natomiast w układzie polsko-brytyjskim z dnia 25 sierpnia 1939 roku państwa miały sobie udzielić pomocy w przypadku agresji ze strony Niemiec – pisze Jacek Potocki. więcej...

2 września 2017
Wygodne etykietki

Przeciwstawienie umysłu otwartego (ciekawskiego, chłonnego i tolerancyjnego) oraz zamkniętego (albo zakutego łba - niekumatego, albo dogmatyka, doktrynera) jest bardzo wygodne i kuszące - tak dla pedagogów, jak i dla polityków oraz propagandystów. Wtedy kwalifikacje „otwarty” (i odpowiednio: inteligentny, zdolny, kreatywny; otwarty na świat, wiedzę i kontakt z odmiennością, z czymś nowym) oraz "zamknięty" (ograniczony, beznadziejnie prosty, przerażony złożonością świata i stycznością z Innym, z Nowym) niekoniecznie są uzasadnioną (choćby mocno uproszczoną) diagnozą, ale za to służą jako użyteczne etykietki, a nawet epitety – pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...

2 września 2017
"Winter Is Coming"

Zbliża się koniec urlopów, funkcjonariusze i politycy PiS, jeszcze odpoczywają od trudów rządzenia niepokornym narodem. Mogłoby się wydawać, że w Polsce, w okresie wakacyjnym, panowała cisza, spokój oraz harmonia - nic bardziej mylnego. PiS rozjeżdżał i dalej rozjeżdża Polskę tak jak harwestery Puszczę Białowieską. Pod topór i piły idą setki dorodnych 100 letnich drzew. W kraju nad Wisłą i Odrą ambitne „bulteriery”, wyhodowane przez PiS, skakały sobie do gardeł. Na weta oraz słowa walczono o własną podmiotowość i o zajęcie jak najkorzystniejszej pozycji do startu na nowego naczelnika państwa - pisze Andrzej Zientara. więcej...