Established 1999

Wydanie nr 181, grudzień 2016, ISSN 2300-6692

20 grudnia 2016
Unia Europejska a integracja

O ile sukcesy polityczne Unii Europejskiej w 2016 roku oceniane są raczej wstrzemięźliwie, to obserwatorzy, nawet zgodni w ogólnie pozytywnych ocenach osiągnięć gospodarczych UE, też oceniają te osiągnięcia dość krytycznie. Dobrze funkcjonował wspólny rynek; w UE już występują podobne trendy i działają wspólne mechanizmy. Państwa członkowskie zdają sobie sprawę z tego, że jeśli upadnie wspólny rynek, to Unia straci rację bytu – pisze Jacek Potocki. więcej...

17 grudnia 2016
Eva w króliczej norce

W końcu listopada zachęcałem do wybrania się na ul. Poznańską 15 w Warszawie i odwiedzenia galerii Rabbithole ART ROOM. Rabbithole po spolszczeniu oznacza nic innego, jak króliczą norę właśnie, ale ponieważ słowo „nora” ma w sobie coś ponurego i pejoratywnego, więc pozwoliłem sobie w tytule użyć zdrobnienia. I stąd „norka”, co brzmi znacznie subtelniej, żeby nie powiedzieć, że wręcz milutko. Ale dość tłumaczeń… W poprzednim tekście zachęcałem do odwiedzenia tej galerii z uwagi na indywidualną wystawę Evy Chełmeckiej, o twórczości której już kilkakrotnie pozwoliłem sobie pisać. Eva zatytułowała swoją wystawę „Miłość w czasach cyberkultury”, nie bez kozery nawiązujący do głośnej powieści Gabriela Garcii Marqueza „Miłość w czasach zarazy”. Tym tytułem Artystka odwołuje się do czasów, w jakich żyjemy. Do czasów, w których coraz częściej zdarza się, że stajemy się trybikami w maszyneriach otaczającej nas codzienności - pisze Cyprian Nikodem Hypko. więcej...

8 grudnia 2016
Coraz więcej w zawodach technicznych

Kobiety stanowią coraz silniejszą reprezentację w wielu branżach produkcyjnych, nawet w tych stereotypowo męskich. Z danych Eurostatu wynika, że w branży komputerowej już co drugi pracownik jest płci żeńskiej. W motoryzacji i produkcji chemicznej ten odsetek wynosi odpowiednio 35 proc. i 36 proc. Według ekspertów CRS Polska, gdzie połowa załogi to kobiety, dane te stanowią potwierdzenie coraz bardziej równomiernego rozkładu płci na rynku pracy. Inaczej jest tylko w branży metalowej, gdzie tylko 16 proc. pracowników to kobiety oraz produkcji napojów, gdzie ten odsetek wynosi 26 proc. więcej...

6 grudnia 2016
Unia Europejska w roku 2016

Ocena tegorocznej działalności Unii Europejskiej zawiera sporo elementów negatywnych: Brexit, kryzys migracyjny, wzrost tendencji nacjonalistycznych w państwach członkowskich, brak stabilności w naszym najbliższym sąsiedztwie, ale i nieco pozytywnych: powoli realizuje się plan inwestycyjny Junkera, doszło do porozumienia klimatycznego w Paryżu, Unia podejmuje wysiłki na rzecz budowy wspólnego rynku cyfrowego, walczy nieustannie z oszustwami podatkowymi, zawarła z Kanadą porozumienie CETA oraz porozumienie (choć jedynie dżentelmeńskie) z Turcją na temat uchodźców, no i wzmocniono agencję FRONTEX (z siedzibą w Warszawie) czyli teoretycznie wzmocniono granice zewnętrzne UE – pisze Jacek Potocki. więcej...

1 grudnia 2016
Enfante terrible

Są różne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi i zaistnienie w obiegu publicznym. Pierwszy - dla naiwnych pracusiów lub pasjonatów i maniaków z jakimś talentem. To wybijanie się i przebijanie za sprawą jakichś cenionych społecznie, rzeczywistych i konstruktywnych osiągnięć. Z szansą na docenienie wysiłków i osiągnięć niewiele większą niż wygrana w loterii, jeśli ktoś naprawdę uwierzy, iż sama w sobie jego świetność (bez fałszywej skromności i autokokieterii) wystarczy, by został zauważony, zrozumiany i oceniony według wartości jego dzieł – pisze profesor Mirosław Karwat. więcej...