Established 1999

Wydanie nr 159, luty 2015, ISSN 2300-6692

26 lutego 2015
Złoto Szkotów - 26.02

Co by się stało, gdyby polska wódka stała się tak rozpoznawalną marką jak szkocka whisky? Oznaczałoby to znaczny spadek bezrobocia i poprawę bilansu handlowego. Przy okazji niedawnego referendum niepodległościowego w Szkocji sporo można było się dowiedzieć o gospodarce tego kraju i jej powiązaniu z gospodarką Zjednoczonego Królestwa. więcej...

26 lutego 2015
Czas i wolny rynek - 26.02

W czasie trwania kryzysu następują bankructwa instytucji finansowych i banków, dochodzi do upadłości wielu firm i przedsiębiorstw, w wyniku czego następują zwolnienia grupowe, utrata miejsc pracy i redukcja etatów. Takie definicje kryzysu gospodarczego możemy wyczytać w „Wikipedii”. Wynika z tego, że w mleczarstwie dzisiaj nie ma kryzysu gospodarczego jest natomiast cykl obniżonej koniunktury. Dlaczego więc protestują rolnicy tak bez powodu bez przyczyny? Przez wiele lat pracowałem z rolnikami, szczególnie z producentami mleka, znam ich pracę i problemy. Produkcja mleka jest najbardziej pracochłonną i kapitałochłonną działalnością w rolnictwie. Wymaga pracy przez 365 dni w roku i wielu umiejętności w zarządzaniu coraz większymi stadami krów mlecznych po 50, 100 a nawet powyżej 500 sztuk – pisze Waldemar Skibiński, b. prezes Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie. więcej...

18 lutego 2015
Hołd katowicki - 18.02

Oglądam w Tv kulminację katowickiego spotkania Prezydenta RP z prezydentami miast – i własnym oczom nie wierzę. Czy na pewno jestem w XXI wieku w państwie mieniącym się demokracją, opartym na rozdzieleniu i niezależności różnych rodzajów władz? Czy może raczej jestem naocznym świadkiem ceremonii hołdu lennego w państwie feudalnym sprzed wieków? - pisze Mirosław Karwat. więcej...

8 lutego 2015
Uniwersytet psuje się od ministerstwa - 8.02

W Gazecie Wyborczej (7-8 lutego 2015) ukazał się wywiad z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leną Kolarską-Bobińską – pod wymownym tytułem: Uniwersytet psuje się od rektora. To czytelna trawestacja metafory „ryba psuje się od głowy”. Wprawdzie trudno zaprzeczyć, iż niejeden rektor swym stylem zarządzania ściąga uczelnię w dół, ale jednak – z całym szacunkiem dla Pani Minister, która się stara – trzeba to stwierdzenie poprawić: UNIWERSYTET PSUJE SIĘ OD MINISTERSTWA – pisze prof. Mirosław Karwat z Uniwersytetu Warszawskiego. więcej...

7 lutego 2015
Danuta Szaflarska, po prostu - 7.02

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza wszystkich internautów do uczestniczenia w wirtualnym przyjęciu urodzinowym z okazji 100. urodzin Danuty Szaflarskiej. Nieczęsto słyszymy o tym, że ktoś świętuje 100. urodziny. Jeszcze rzadziej taki jubileusz obchodzą osoby publiczne. A gdy tak wspaniała uroczystość dotyczy jednej z najwybitniejszych polskich aktorek i jednocześnie żołnierza Armii Krajowej, to możemy tylko być dumni, że dzieje się to na naszych oczach. Danuta Szaflarska – aktorka filmowa i teatralna, łączniczka w Powstaniu Warszawskim, pierwsza powojenna polska gwiazda filmowa, od 1941 roku związana z Warszawą. DECYDENT został zaproszony, co przyjął jako zaszczyt i uczestniczy w Jubileuszu. więcej...

4 lutego 2015
Remonetyzacja w złocie - 16.02

Dyplomatyczna izolacja, dotkliwa deprecjacja krajowej waluty i spowolnienie gospodarcze, z którymi zmaga się Moskwa, poważnie zaszkodziły międzynarodowej pozycji Federacji Rosyjskiej. Wszystkie powyższe problemy mogą popchnąć władze na Kremlu do podjęcia bardzo radykalnych kroków. Jednym z najbardziej interesujących rozwiązań, mających przywrócić Rosji status światowego mocarstwa, jest wdrożenie wymienialności rubla na złoto. więcej...

3 lutego 2015
Każdy sobie rzepkę skrobie – 2.02

Nie widać przewrotnie wykrakanego przez Francisa Fukuyamę końca historii, nie będzie też końca świata. Natomiast nadszedł czas końca etycznie, moralnie, prawnie przyjętych w cywilizacji zachodniej reguł i zasad postępowania. Zniknęło poczucie wstydu za wypowiadane słowa, dokonywane czyny. Rzeczownik wspólnota staje się pustym wyrazem dogorywającym już tylko w nazwach organizacji, które wspólnotami nie są. Bałwochwalony indywidualizm, niezależność jednostki stają się zakałą nowoczesności. więcej...