Established 1999

UMIARKOWANY OPTYMIZM PRACODAWCÓW

11 grudnia 2013

Perspektywy zatrudnienia - 11.12

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2014 r. wskazuje na duży optymizm pracodawców w Polsce i najwyższą od dwóch lat prognozę netto zatrudnienia +9%, która jest najwyższym wynikiem wśród państw Unii Europejskiej. Najlepsza koniunktura jest przewidywana dla branż Transport/ Logistyka/ Komunikacja, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, a także Handel detaliczny i hurtowy.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są wyraźnie optymistyczni co do planów zatrudnienia w I kwartale 2014 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +9%. To trzeci z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju i jednocześnie najwyższa prognoza od IV kwartału 2011 r.    


Spośród 756 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 13% firm, 9% zamierza redukować etaty, a 72% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi +4%.


– Oznaki stopniowego ożywienia rynku pracy obserwujemy w badaniu ManpowerGroup już od kilku kwartałów, jednak takiego wzrostu optymizmu wśród przedsiębiorców w Polsce, jaki obserwujemy obecnie, nie było od ponad dwóch lat, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Pracodawcy, korzystając  ze sprzyjającej koniunktury, coraz chętniej tworzą nowe miejsca pracy. Jednocześnie nauczeni doświadczeniem, że rynek pracy nieustannie się zmienia, coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia a także outsourcing procesów i funkcji. Te coraz bardziej doceniane przez firmy w Polsce rozwiązania zwiększają efektywność przedsiębiorstw, co w dobie niezwykle konkurencyjnej gospodarki jest bardzo istotne. Spodziewamy się, że optymizm pracodawców będzie w najbliższym roku stopniowo rósł – dodaje Iwona Janas.


W I kwartale 2014 r. w ośmiu z 10 badanych sektorach[1] prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+20%) oraz Produkcja przemysłowa (+14%). Kolejne branże, które uzyskały wysoką prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/ Hotele (+12%) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+11%). Dodatnie wyniki odnotowano również dla sektorów Budownictwo (+7%), Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (+5% dla obu), a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+2%). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-9%) oraz Instytucje sektora publicznego (-2%). 


– Poprawa dynamiki rynku pracy odzwierciedla sytuację polskiej gospodarki, która jest w coraz lepszej kondycji, – stwierdza Iwona Janas i dodaje Prognozy zatrudnienia dla Polski, niemalże we wszystkich badanych w Barometrze Manpower branżach, w nadchodzących kwartale są zdecydowanie optymistyczne. Korzystny klimat wzmacnia też fakt, że Polska nadal pozostaje krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Przekłada się to na tworzenie nowych miejsc pracy, głównie w sektorach usług biznesowych, badawczo-rozwojowym a także spożywczym i motoryzacyjnym. Wszystko to sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów będzie wysokie.   


W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy odnotowano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, o 11 punktów procentowych, a także dla Transport/ Logistyka/ Komunikacja, o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie uległy również prognozy w sektorach Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (odpowiednio o 7, 6 i 5 punktów procentowych). Pogorszenie prognozy zatrudnienia odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano w branżach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, o 15 punktów procentowych, a także Budownictwo, o 7 punktów procentowych.


 W zestawieniu rok do roku prognozy są wyższe w ośmiu z 10 badanych branżach. Dynamiczny wzrost odnotowała Produkcja przemysłowa, o 18 punktów procentowych, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Budownictwo, odpowiednio o 16 i 13 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 11 punktów procentowych, a także dla sektora Restauracje/ Hotele, o 10 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nastąpiło w dwóch sektorach: Instytucje sektora publicznego oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych.


We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia w I kwartale 2014 r. jest dodatnia. Najlepsze nastroje wśród pracodawców widać w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +12%. Wysoki wynik odnotowano również w regionach Południowym i Północnym, w których uzyskano prognozę netto zatrudnienia +9% (dla obu). W regionach Centralnym, Północno-Zachodnim oraz Wschodnim prognoza netto zatrudnienia wynosi +7% (dla każdego).


 W porównaniu z IV kwartałem 2013 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach. Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim oraz Północno-Zachodnim, odpowiednio o 9 i o 6 punktów procentowych. W regionach Południowym i Północnym prognoza wzrasta o 4 punkty procentowe (dla obu).


W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano we wszystkich sześciu badanych regionach. Najbardziej dynamicznie wzrosła prognoza w regionie Południowym, o 17 punktów procentowych. Znaczna poprawa, o 11 punktów procentowych, odnotowana została w regionach Północnym oraz Północno-Zachodnim. Prognoza zwiększyła się, odpowiednio o 9 i o 7 punktów procentowych, w regionach Południowo-Zachodnim oraz Centralnym.


 W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 000 pracodawców, wyniki pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w I kwartale 2014 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 34 z 42 badanych krajach i terytoriach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 21, a osłabieniu w 15 krajach. Analiza rok do roku pokazuje wzrost prognoz lub ich względną stabilność w 21, a pogorszenie w 17 krajach. Najbardziej pozytywne sygnały dotyczące planów zwiększania zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. płyną z Tajwanu (+39%), Indii (+33%) i Nowej Zelandii (+21%). Najniższe i jednocześnie jedyne ujemne prognozy netto zatrudnienia uzyskano kolejny kwartał z rzędu dla krajów europejskich: Włochy (-10%), Irlandia, Finlandia (-6% dla obu), Hiszpania (-4%), Słowacja (-2%) i Belgia (-1%). Polska uzyskała najwyższą prognozę spośród krajów Unii Europejskiej. 


 Kwartalny raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.   


************


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 października 2013 r.
W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie 756 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie
www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.


O ManpowerGroup


ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwiązania, które pomagają firmom osiągać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki 65-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą efektywność i pozwalają odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwiązania te są odpowiedzią na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarządzanie karierą do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego. ManpowerGroup posiada największą w branży sieć obejmującą prawie 3 500 biur w 82 krajach, dzięki której łączy globalną perspektywę z wiedzą o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Rozumiejąc siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osiągali więcej, niż wydawało się możliwe. Łącząc firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczną. Te silne więzi umacniają i napędzają świat pracy. Innowacyjne rozwiązania ManpowerGroup dostarczane są przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ oraz Right Management®. Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.     
[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.[2]  Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie),
Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

W wydaniu 145, grudzień 2013, ISSN 2300-6692 również

 1. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 1

  Takie były moje początki - 22.12
 2. W IMR ADVERTISING BY PR

  Gotowe na Sylwestra IV
 3. RYNKI WSCHODZĄCE

  Co kupić, czego unikać - 20.12
 4. KRONIKA BYWALCA

  Jak Polak z Chińczykiem - 13.12
 5. UMIARKOWANY OPTYMIZM PRACODAWCÓW

  Perspektywy zatrudnienia - 11.12
 6. GOSPODARKA CHIN

  Co towarzysze upichcą? - 10.12
 7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA

  Pułapki nepotyzmu - 9.12
 8. LUBELSKI KLUB BIZNESU

  Prezes ambasadorem - 9.12
 9. MEDIATORY 2013

  Medialne lokomotywy - 9.12
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Książę poetów - 23.12
 11. LADIES NIGHT

  Wesołe wróżenie w IMR - 2.12
 12. LOBBING NAUKOWY W PRAKTYCE

  Przejrzystość decyzji publicznej w Europie - 5.12
 13. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Gulasz, Stefan i Madziary - 4.12
 14. CZŁOWIEK I MASZYNA

  Komu roboty zabiorą miejsca pracy - 4.12
 15. DLA KONESERÓW

  Dobry rok dla whisky - 4.12
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Wajda podejrzany - 10.12
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wielka przegrana w Wilnie - 4.12
 18. MOIM ZDANIEM

  Opinie, komentarze, sugestie
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Wtorek, 31.12 – Ślina na języku
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt mentorski - 2.12
 21. I CO TERAZ?

  Ten język giętki - 2.12