Established 1999

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

12 stycznia 2014

Kobiety lobbystki - 12.01

Instytut Studiów Międzynarodowych KES SGH i Akademia Lobbingu KES SGH zapraszają do udziału w dyskusji panelowej: Kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce.

 

Dyskusja będzie miała miejsce


30 stycznia 2014 r. (czwartek)


 w godz.17.30 – 20.00,


w Szkole Głównej Handlowej


 Al. Niepodległości 128


 budynek C, sala 1A
Dyskusja poprzedza inaugurację Podyplomowych StudiówAkademia Lobbingu w KES planowaną na początek marca 2014. Celem spotkania jest pokazanie miejsca i roli kobiet aktywnych w życiu publicznym na polu lobbingu i rzecznictwa interesów.


Czy płeć jest czynnikiem ważnym w ich zawodowych aktywnościach?


Czy fakt bycia kobietą pomaga, przeszkadza lub nie ma wpływu na ich rolę i aktywność?


Czy męski świat decydentów traktuje po partnersku kobiety-lobbystki i kobiety-rzeczniczki? Jak będzie zmieniała się sytuacja na tym polu – jakie rysują się scenariusze na przyszłość?


Patronat medialny nad debatą objęli: miesięcznik internetowy Decydent.pl oraz „Gazeta SGH” i PRoto.pl.


Program:


17.30 – Powitanie gości i słowo wstępne: prof. dr hab. Sławomir Sztaba, Prodziekan KES SGH


17.40 – wprowadzenie: dr Małgorzata Molęda-Zdziech, autorka koncepcji i kierownik Podyplomowych Studiów – Akademia Lobbingu w KES SGH


17.55 – dyskusja panelowa, moderatorka: dr Karolina Wigura, „Kultura Liberalna”, komentatorka TVN 24 Biznes i świat; w dyskusji udział potwierdzili:


Monika Constant, dyrektorka Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce


Piotr FrączakOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Obywatelskie Forum Legislacji (OFL)


Anna Kadzikiewicz, zarejestrowana lobbystka (nr w rejestrze MAiC: 00132), Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Obywatelskie Forum Legislacji (OFL)


Grażyna Kopińska, Odpowiedzialne Państwo (dawniej: Program Przeciwko Korupcji), Fundacja im. Stefana Batorego, kieruje Obywatelskim Forum Legislacji (OFL )


Anna Mazgal, pracuje na rzecz organizacji trzeciego sektora, 


członkini Young Advisors on Digital Agenda to Vice-President Neelie Kroes, OFL


dr Agnieszka Rymsza, kieruje działem Rzecznictwa w Fundacji Synapsis, OFL


Katarzyna Urbańska, dyrektorka Departamnetu Prawnego Konfederacji Lewiatan, absolwentka I edycji Podyplomowego Studium Lobbingu, OFL
19.10 – pytania z sali


19.30 – koktajl, rozmowy kuluarowe, networking


Prosimy o potwierdzenie udziału mailem do środy 29. 01.2014 u pani Małgorzaty Madej, KES SGH, mmadej@sgh.waw.pl lub telefonicznie: tel. 22 5649122 ( w godz. 9.00 – 16.00).

W wydaniu 146, styczeń 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. CZAS TO PIENIĄDZ

  Inwestujcie w zegarki - 28.01
 2. AKADEMIA LOBBINGU

  Nowa inicjatywa edukacyjna - 27.01
 3. BUDUJ SIĘ, KTO MOŻE

  Dom w cenie mieszkania - 22.01
 4. OŚWIADCZENIE JURKA OWSIAKA

  Wyborcza chamówa - 22.01
 5. NIE SREBRO, NIE ZŁOTO LECZ 2 X P

  Dobre prognozy - 21.01
 6. ŻONGLOWANIE ZŁOTEM

  Kto manipuluje popytem? - 17.01
 7. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

  Kobiety lobbystki - 12.01
 8. WEJŚCIE SMOKA

  Ile wart jest Bruce Lee? - 10.01
 9. PR W PRAKTYCE

  IMR dłużej z Bieluchem - 9.01
 10. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 2

  Bakcyl podróżowania - 9.01
 11. LEKTURY DECYDENTA

  KL Warschau - 9.01
 12. BLICHTR ZŁOTA SŁABNIE

  Najwięcej kupują Chińczycy i Hindusi - 3.01
 13. PROJEKT ROKU

  Syrena wynurzy się jako Meluzyna - 3.01
 14. DROGA DO BOGACTWA

  W co inwestować, a czego unikać w 2014 roku - 3.01
 15. SZTUKA - PODSUMOWANIE ROKU

  Rosły obroty, były rekordy - 3.01
 16. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 31.01 – Obrazy powstań
 17. SZTUKA MANIPULACJI

  Przewrotność - 2.01
 18. I CO TERAZ?

  Będzie, jak było - 2.01
 19. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Stop! Dziecko na drodze - 15.01
 20. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Kossak mało znany - 20.01