Established 1999

RZĄD PROPONUJE

5 lutego 2008

Przedsiębiorca zawieszony

Przedsiębiorcy będą mogli zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie do 2 lat, nie będą musieli płacić podatku dochodowego oraz składać deklaracji VAT.

 


Rząd proponuje usprawnienia


w prowadzeniu działalności gospodarczej


 


Przedsiębiorcy będą mogli zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie do 2 lat. Rozwiązanie to, zawarte w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczyć ma osób, które nie zatrudniają pracowników.


W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie będzie musiał płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składać deklaracji VAT.


Za okres zawieszenia przedsiębiorca nie będzie miał także obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe i emerytalne).


 


Komentarz Konfederacji Pracodawców Polskich.


 


PRACODAWCY LICZĄ NA DUŻO WIĘCEJ


Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ta od dawna zapowiadana inicjatywa znalazła się w pakiecie zmian ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej już za czasów poprzedniego rządu – w tzw. pakiecie Kluski. Niestety wspomniany projekt nie spełniał oczekiwań pracodawców.


Konfederacja Pracodawców Polskich miała nadzieję, że nowy rząd przygotuje nowy projekt, który będzie zawierał propozycje zmian realnie poprawiających warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Przyjęty projekt nie spełnia jednak naszych oczekiwań, gdyż nie rozwiązuje najistotniejszych kwestii i nie usuwa barier prowadzenia działalności gospodarczej.


Przyjęty dziś projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera tylko kosmetyczne zmiany w zakresie wydawania wiążących interpretacji podatkowych. Wprowadza on również możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jednak ograniczą ją wyłącznie dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. W ocenia Konfederacji Pracodawców Polskich to dalece niewystarczające rozwiązanie. Uważamy, że każdy przedsiębiorca powinien mieć możliwość czasowego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Ograniczenie tego instrumentu wyłącznie dla grupy samozatrudnionych nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców.


Zdaniem ekspertów KPP zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej byłoby szczególnie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich branż sezonowych. Jednak, aby rozwiązanie to spełniało swoją rolę, musi dotyczyć również przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Wynika to stąd, iż w niektórych przypadkach istnieje konieczność zatrudniania ludzi również w okresie zawieszenia wykonywania działalności dla celów utrzymania przedsiębiorstwa w należytym stanie (ochrona, konserwacja maszyn i urządzeń).


Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia fakt, że w projekcie nie wprowadzono najbardziej oczekiwanych zmian w obszarze zasad prowadzenia kontroli. Nie zdecydowano się również ograniczyć katalogu działalności objętych reglamentacją. Stawia to pod dużym znakiem zapytania wcześniejsze zapowiedzi dotyczące poszerzania zakresu wolności działalności gospodarczej. Wyrażamy rozczarowanie, że nie zdecydowano się na przedłużenie funkcjonowania prac powołanego przez premiera Kaczyńskiego zespołu do spraw deregulacji. Zespół ten posiadał już pewien dorobek w zakresie identyfikacji obszarów, które są objęte reglamentacją. Ta praca mogłaby być wykorzystana i skonsumowana  z pożytkiem w projekcie nowelizacji ustawy o SDG.


Pracodawcy obawiają się, czy zapowiadana próba likwidacji barier biurokratycznych, ograniczających swobodę działalności gospodarczej, nie podzieli losu „pakietu Kluski”.


 


Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, iż proponowane zmiany są zbyt skromne, aby mogły realnie poprawić warunki rozwoju przedsiębiorczości. Apelujemy do premiera i do Sejmu o determinację i jednoznaczne decyzje, które umożliwią polskiej przedsiębiorczości swobodny rozwój.


 


Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 6000 firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników. 82 proc. z nich to firmy prywatne. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski, który jest także I wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP.


 


Centrum Informacyjne KPP, centrum.informacyjne@kpp.org.pl


 


Warszawa, 5 lutego 2008 r.


 

W wydaniu 75, luty 2008 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Umysł lidera
 2. POLSKA PO KACZYŃSKIM

  Trudny spadek
 3. ROZPOZNAWANIE SNOBA

  Sztuczne podnoszenie wartości
 4. KŁOPOT ZE SNOBIZMEM

  Podskakiwanie na palcach
 5. PR PRODUKTOWY

  Rekin przyjacielem człowieka
 6. SNOBIZM

  Jeszcze nie czas
 7. LOBBING

  Inny Marek Dochnal
 8. KOBIETY versus MĘŻCZYŹNI

  Równość w pracy?
 9. RZĄD PROPONUJE

  Przedsiębiorca zawieszony
 10. SZTUKA MANIPULACJI

  Krygowanie