Established 1999

PRO PUBLICO BONO

2 stycznia 2015

Kreowanie trwałych zmian społecznych - 2.01

W niedzielę 21 grudnia 2014 roku kolejny raz spotkali się członkowie, sympatycy, darczyńcy i partnerzy Stowarzyszenia „SIEMACHA”. Program przewidywał: o godz. 13.00 – uroczyste otwarcie nowoczesnego Domu Dziecka w Odporyszowie koło Tarnowa, ul. Lipowa 10, a o godz. 17.00 – wieczór kolęd w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva, ul. św. Wawrzyńca 12.
Uczestniczyliśmy, było pięknie, ciepło dzięki tym, którzy chcą i potrafią dawać bezpieczeństwo oraz wsparcie dzieciom bardzo potrzebującym. Stowarzyszenie „SIEMACHA” wyrasta z tradycji pedagogicznej, którą zainicjował ks. Kazimierz Siemaszko (1847-1904), pedagog, wychowawca i działacz społeczny – piszą Ewa Zientara i Andrzej Zientara.

Dzięki wsparciu mieszczan krakowskich, przy ulicy Długiej 42 powstał w 1886 roku „Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców. Po wielu latach przerwy reaktywowano tam działalność opiekuńczo-wychowawczą. Metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski w 1993 roku uroczyście otworzył centrum młodzieży „U SIEMACHY”, pod historycznym adresem ulicy Długiej 42 w Krakowie.                        


W maju 2004 Stowarzyszenie „SIEMACHA” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując status pozarządowej organizacji pożytku publicznego. Ideą przewodnią funkcjonowania stowarzyszenia jest przekonanie, że tylko instytucjonalnie zorganizowana i systematyczna pomoc może kreować trwałe zmiany społeczne. Doraźne oraz krótkotrwałe zaangażowanie się w działania prospołeczne jest nieefektywne i przynosi więcej strat niż daje pożytków. Specjalnością organizacji jest staranne połączenie wychowania, sportu oraz terapii, stworzenie spójnego systemu edukacyjnego, który zapewni młodym ludziom wielowymiarowy rozwój.


Stowarzyszenie prowadzone przez ks. Andrzeja Augustyńskiego kieruje jednostkami organizacyjnymi zorientowanymi na opiekę, wychowanie, edukację oraz wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 


Stowarzyszenie „SIEMACHA” to:


* Placówki dzienne


* Placówki całodobowe


* Placówki wakacyjne


* Centra rozwoju sportowego


* Krakowski Instytut Psychoterapii


Cała tak szeroko zakrojona, z sukcesem prowadzona działalność była (oraz jest) możliwa dzięki pracy członków Stowarzyszenia, aktywnemu wsparciu społecznemu oraz finansowemu szeregu instytucji, firm oraz wielu darczyńców indywidualnych.


 


Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystości otwarcia w Odporyszowie koło Tarnowa, kolejnego obiektu służącego realizacji celów edukacyjno-wypoczynkowo-sportowych dla dzieci i młodzieży.  Na tym terenie o powierzchni 11 ha jest już zespół kilku budynków, które zapewniając noclegi dla ponad 40 osób, umożliwiają im wypoczynek, doskonalenie umiejętności sportowych oraz stwarzają warunki do wspólnej pracy w grupach młodzieżowych. Oddając w użytkowanie nowoczesny dom dziecka stworzono dodatkowe, nowe i atrakcyjne środowisko rówieśnicze, mające możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych oraz naukowych. Wszystko to dla 14 dzieci w opiece całodobowej, 100 dzieci w placówce dziennej, oraz 150 dzieci na zajęciach sportowych. Nowoczesne funkcjonowanie tego domu dziecka polega także na tym, że nie będzie tam kucharek, sprzątaczek ani konserwatorów. Wszystkie obowiązki domowe mają wykonywać wychowankowie z pomocą wychowawców. Dzięki takiej organizacji życia, zdobędą potrzebne umiejętności i nauczą się odpowiedzialności za siebie oraz innych.


To spotkanie z dziećmi i młodzieżą, w gronie zacnych i bezinteresownych ludzi, wśród członków Stowarzyszenia „SIEMACHA” niosącym pomoc opuszczonym dzieciom oraz trudnej młodzieży, dało nam wiele satysfakcji. Pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, że udzielanie stowarzyszeniu wszechstronnego wsparcia ma głęboki sens i jest logiczną konsekwencją myślenia prospołecznego.


EWA ZIENTARA


                                                                       ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 158, styczeń 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. NASZA SŁUŻBA ZDROWIA

  W ogonie Europy - 29.01
 2. BIZNESOWE DYLEMATY

  Mówiły jaskółki, że jakie są spółki? - 27.01
 3. RYNEK DZIEŁ SZTUKI

  Były rekordy, a co nastąpi? - 26.01
 4. WHISKY PIJMY WOLNIEJ

  Bo za cztery lata jej zabraknie - 22.01
 5. NIE UFAJ BANKOM

  Pieniądze deponuj pod materacem - 22.01
 6. A PROPOS...

  Szczypiorniak w Katarze - 30.01
 7. CENY KRUSZCÓW

  Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to... - 13.01
 8. OPŁATY PÓŁKOWE

  Prawo po stronie przedsiębiorców - 12.01
 9. WIATR OD MORZA

  Indie w Polsce - 16.01
 10. MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 716

  Znakowe inspiracje - 9.01
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Majstersztyk noblisty - 26.01
 12. PRO PUBLICO BONO

  Kreowanie trwałych zmian społecznych - 2.01
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.01 – Kompleksy nauki
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Samozaprzaństwo - 2.01
 15. I CO TERAZ?

  Moja propozycja w sprawie CHF - 28.01
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Tworzenie historii na nowo - 19.01
 17. LEKTURY DECYDENTA

  Kobiety Konfucjusza - 2.01