Established 1999

POLSKA PO KACZYŃSKIM

21 lutego 2008

Trudny spadek

Polskiemu rządowi zaleca się zamiast stosowania zorientowanej na konflikt retoryki swojego poprzednika demonstrowanie zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz kompetencji merytorycznych i rozwagi.

 


Berlin, 18 lutego 2008 r. Osiągnięcia administracyjne polskiej polityki w dziedzinie rozbudowy demokracji i gospodarki rynkowej stawały się w ostatnich latach w ogólnoświatowym porównaniu coraz słabsze. Takie wnioski płyną z międzynarodowej analizy przeprowadzonej przez niezależną Fundację Bertelsmanna z Niemiec wśród 125 państw transformacji gospodarczej (wskaźnik transformacji Fundacji Bertelsmanna). Zgodnie z tymi kryteriami Polska zajmuje dopiero 53 miejsce w skali świata, dwa lata temu zajmowała ona miejsce 23, a w roku 2003 nawet 14.


 


Polska otrzymała wówczas za swoje znakomite osiągnięcia w dziedzinie transformacji prestiżową nagrodę niemieckiej fundacji im. Carla Bertelsmanna i tym samym międzynarodowe uznanie. Również w porównaniu do krajów sąsiednich w Europie Środkowej i Wschodniej Polska w ostatnim czasie coraz bardziej pozostaje w tyle w kwestii administracyjnych osiągnięć politycznych. Podczas gdy przykładowo państwa bałtyckie, Słowacja czy Chorwacja zajmują czołowe miejsca, administracyjne osiągnięcia polityczne Polski są oceniane gorzej niż w Serbii czy Albanii. 


 


Taka ocena wiąże się z faktem, iż okres spotęgowania tej tendencji w znacznym stopniu pokrywa się z okresem urzędowania Jarosława Kaczyńskiego. Indeks transformacji Fundacji Bertelsmanna wskazuje zatem na istotną przyczynę takiego stanu rzeczy w polaryzacji i bezkompromisowości rządu Kaczyńskiego. Znaczącą wadą strukturalną jest przede wszystkim niestabilność partii, które nadal są słabo zakorzenione w społeczeństwie.  Zaufanie obywateli do klasy politycznej i ich zainteresowanie wydarzeniami politycznymi jest również słabo wykształcone, a rola polityczna społeczeństwa obywatelskiego jest stosunkowo słabo rozwinięta.


 


Znacznie lepszy obraz przedstawia analiza statusu polskiej gospodarki na drodze do gospodarki rynkowej o podłożu społeczno-politycznym. W tej dziedzinie Polska utrzymała swoje miejsce w górnych zakresach i uzyskuje wysokie oceny, podobnie jak Litwa i Łotwa. Polskiemu rządowi zaleca się zamiast stosowania zorientowanej na konflikt retoryki swojego poprzednika demonstrowanie zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz kompetencji merytorycznych i rozwagi. W obszarze gospodarki najwyższy priorytet powinno mieć zmniejszenie bezrobocia. Celem zreformowanej polityki rynku pracy powinien być rozwój inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukturę. Redukcja biurokracji i gruntowna reforma podatków powinny ułatwić wprowadzanie innowacji i inwestycji.


 


Rozwój w Polsce należy postrzegać na tle rozwoju w całym regionie. I tak kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej charakteryzowały się wprawdzie w ostatnich dwóch latach dalszą konsolidacją demokracji i gospodarki rynkowej, jednak w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej tendencję tę blokowała rosnąca polaryzacja polityczna i wzrost siły partii populistycznych.  Podobnie jak w Polsce, również na Słowacji w skład rządu wchodziły partie prawicowo-populistyczne i ekstremistyczne. Ich bezkompromisowy styl rządzenia doprowadził, szczególnie w przypadku Polski, do pogorszenia w ocenie jakości demokracji. Na Węgrzech zaostrzyły się fronty polityczne pomiędzy rządem a opozycją, a praca rządu w Słowenii charakteryzowała się konfrontac stylem.


 


Równocześnie jednak transformacja ekonomiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej posunęła się daleko naprzód. Liderem na skalę światową i europejską są Czechy, po których tuż zaraz plasują się Słowenia i Estonia. Po nich w kolejności są Węgry, Litwa, Słowacja i Polska. Pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją jednak nadal duże różnice w poziomie dochodów oraz w wymiarze nierówności społecznej. Szczególnie w biednych krajach Europy Południowej społeczne wykluczenie, ubóstwo oraz niedoskonałości systemu służby zdrowia i oświaty są bardzo znaczące i mocno osadzone w strukturze.


 


Spośród krajów byłej Jugosławii Bośnia i Hercegowina, plasująca się na 40 pozycji w skali świata, zajmuje ostatnie miejsce wśród krajów europejskich.  Serbia osiągnęła miejsce 31, Czarnogóra 30, Macedonia 22, a Słowenia 2.


 


Europa Środkowo-Wschodnia i Południowa odróżnia się od innych regionów świata członkostwem UE, które stanowi ważny impuls dla politycznych i ekonomicznych procesów przemiany. Szczególnie z uwagi na względnie wysoki poziom kształcenia, stosunkowo niewielkie kontrasty społeczne oraz aktywne i zaangażowane społeczeństwo cywilne Europa Środkowo-Wschodnia i Południowa jest regionem transformacji odnoszącym największe sukcesy w skali świata.


 


Pełna opinia dotycząca Polski dostępna jest w Internecie na stronie: http://www.bertelsmann-transformation-index.de/169.0.html?&L=1


 


O wskaźniku transformacji:


 


Wskaźnik transformacji Fundacji Bertelsmanna zajmuje się analizą i oceną jakości demokracji, gospodarki rynkowej i administracji politycznej w 125 krajach rozwijających się i krajach transformacji gospodarczej. Ocenie poddawane są sukcesy i niepowodzenia na drodze do demokracji państwowo-prawnej i gospodarki rynkowej o podłożu społeczno-politycznym. Szczegółowe opinie o krajach stanowią podstawę oceny stopnia rozwoju i poziomu problemów oraz zdolności działaczy politycznych do konsekwentnego i zdecydowanego wdrażania reform. Wskaźnik transformacji Fundacji Bertelsmanna jest tym samym pierwszym międzynarodowym wskaźnikiem porównawczym, służącym do pomiaru jakości administracji państwowej za pomocą samodzielnie zgromadzonych danych i umożliwiającym kompleksową analizę politycznych osiągnięć w dziedzinie przekształceń w ramach procesów transformacji.  Dalsze informacje: www.bertelsmann-transformation-index.de.


 


 


O Fundacji Bertelsmanna:


 


Niemiecka Fundacja Bertelsmanna jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dobra powszechnego. Angażuje się ona w dziedzinach: Porozumienie Międzynarodowe, Kształcenie, Gospodarka, Sprawy Społeczne i Zdrowie oraz wspiera pokojowe współistnienie kultur. Ta, założona w 1977 roku przez niemieckiego przedsiębiorcę medialnego Reinharda Mohn, instytucja pożytku publicznego posiada większość udziałów kapitałowych w spółce Bertelsmann AG. Fundacja Bertelsmanna działa niezależnie od przedsiębiorstwa i niemieckich instytucji rządowych i jest neutralna wobec partii politycznych.


 


Więcej informacji o Fundacji Bertelsmanna dostępnych jest w Internecie na stronie: www.bertelsmann-stiftung.de


 


Osoby kontaktowe:


 


Kierownik projektu Sabine Donner,


sabine.donner@bertelsmann.de


tel.: ++49 – 5241 – 8181 501


 


Kierownik projektu dr Hauke Hartmann,


hauke.hartmann@bertelsmann.de


tel.: ++49 –  5241 – 8181 389

W wydaniu 75, luty 2008 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Umysł lidera
 2. POLSKA PO KACZYŃSKIM

  Trudny spadek
 3. ROZPOZNAWANIE SNOBA

  Sztuczne podnoszenie wartości
 4. KŁOPOT ZE SNOBIZMEM

  Podskakiwanie na palcach
 5. PR PRODUKTOWY

  Rekin przyjacielem człowieka
 6. SNOBIZM

  Jeszcze nie czas
 7. LOBBING

  Inny Marek Dochnal
 8. KOBIETY versus MĘŻCZYŹNI

  Równość w pracy?
 9. RZĄD PROPONUJE

  Przedsiębiorca zawieszony
 10. SZTUKA MANIPULACJI

  Krygowanie