Established 1999

POLSKA MASONERIA

2 marca 2015

Stabilność, prawo i pokój - 2.03

Czym jest masoneria zwana także wolnomularstwem, rzemiosłem i sztuką królewską? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć wystawa zorganizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie. Prezentacja sztuki królewskiej pod tytułem „Masoneria. Pro publiko bono” trwała od 11 września 2014 roku do 11 stycznia 2015 roku – pisze Andrzej Zientara.

Wystawie towarzyszyło szereg wykładów mających przybliżyć historię jej powstania, pokazać związek wolnomularstwa ze sztuką, polityką i życiem publicznym w epoce oświecenia europejskiego oraz odsłonić znaczenie rytuałów oraz symboli używanych w lożach masońskich.


 


Cyklista


 


W okresie międzywojennym w świadomości Polaków utkwiło powiedzenie, czasem używane do dzisiaj: „wszystkiemu winni są Żydzi, masoni i cykliści”. Julian Tuwim i Antoni Słonimski (wolnomularz) upowszechnili to powiedzenie w swych satyrycznych tekstach publikowanych w latach 1920-1936 na łamach dodatku do „Kuriera Porannego”. Miał to być ironiczny, ośmieszający komentarz do wypowiadanej przez kogoś tezy, z którą nie chciało się polemizować. Cyklista znalazł się tam nieprzypadkowo. Drewniane bicykle (obecnie technicznie doskonałe rowery) pojawiły się na ziemiach polskich pod koniec lat 60 XIX wieku. Później, w miarę udoskonalania bicykli, użytkowników tych pojazdów zaczęto nazywać cyklistami. Zdaniem ówczesnego społeczeństwa polskiego była to diabelska maszyna do jazdy, na której zasiadali ludzie kojarzeni z jednookimi mitycznymi cyklopami, wielkoludami, którzy chcą przejąć władzę nad światem. Ich pojawianie się  stanowiło także rychłą zapowiedź końca świata i na tym polegała ich wina. Postrzegani jako antychryści obrzucani byli wyzwiskami i kamieniami.


 


Rodowód  historyczny  wolnomularstwa


 


Autorzy Christopher Knight i Robert Lomas w swojej książce pt. „The Hiram Key. Pharaons, Freemasons and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus” poszukują i są przekonani, że znaleźli praźródła, które mogą stanowić początek idei, którymi współczesna masoneria szczyci się i które wyznaje. Wybór źródeł historycznych i ich analiza oraz logika wnioskowania nie budzi sprzeciwu chociaż jest  kontrowersyjna. Autorzy książki nie dokończyli swego dzieła, bowiem zabrakło w niej badań, analiz i wniosków opisujących wpływ jaki na ludzką świadomość, religijność oraz wyznawane idee mogły mieć cywilizacje Atlantydy, Lemurii i Tartarii. Christopher Knight i Robert Lomas wskazują na kłopot jaki ma współczesna sztuka królewska z tożsamością, społeczną akceptacją swojego istnienia, działania i znaczenia. Uważają, że w dzisiejszej rzeczywistości problemem stowarzyszeń wolnomularskich jest brak wystarczającej pewności co rodowodu tego ruchu oraz stosowanie przez masonów rytuałów zastępczych, gdyż prawdziwe zostały zapomniane.


 


XXX wiek p.n.e. – I wiek p.n.e.


 


Masoneria, wolnomularstwo, rzemiosło, sztuka królewska to idea filozoficzno- etyczna wzorująca się na egipskiej koncepcji Maat z czasów starego państwa, istniejącego w dolinie Nilu ponad 5 tysięcy lat temu. Według tej koncepcji, człowiek oraz otaczający go świat to jedność w prawie, w równości oraz w symetrii. Maat to wartości stanowiące o wielkości człowieka, to poszanowanie wiedzy, piękno sztuki i duchowość religijna. Nie można także wykluczyć, że prapoczątków tej idei należy szukać w czasach, gdy ziemię zasiedlały istoty „boskie” pochodzenia planetarnego. Po wielu kosmicznych i geologiczno-klimatycznych katastrofach, cywilizacja ludzi na ziemi odrodziła się z pomocą ocalałych „bogów”. Najpierw pojawiła się w Mezopotamii (Sumer) a potem została przejęta i zaadoptowana przez starożytny Egipt. Prawdziwym nieszczęściem dla kultury egipskiej była utrata autentycznych rytuałów oraz  sensu istnienia, życia i umierania. Wydarzyło się to gdy w starożytnym Egipcie z rozkazu króla Hyksosów Apophisa I zamordowany został w 1554 roku p.n.e. egipski król Sekenenere Tao II. W obliczu śmierci nie ujawnił zabójcom posiadanych tajemnic wiary oraz wiedzy. Dzięki swej nieugiętej postawie stał się pierwowzorem Hirama Abifa patrona wolnomularzy, legendarnego budowniczego pierwszej świątyni jerozolimskiej (1000–937 rok p.n.e.), świątyni króla Salomona.


 


I wiek p.n.e. – I wiek n.e.


 


Kolejnym etapem rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania się idei oświeceniowych na świecie, było powstanie pierwotnego kościoła jerozolimskiego zbudowanego przez Esseńczyków, tworzących wspólnotę Qumran (50 rok p. n. e. – 130 rok n.e.). Według ówczesnego historyka Józefa Flawiusza (37-94 rok n.e.) byli to ludzie sprawiedliwi, łagodni i pełni ufności, przypisywali sobie zadanie leczenia ludzi z niemocy fizycznej oraz moralnej. Studiując prehistoryczne teksty zdobyli ogromną wiedzę o tajemniczych właściwościach roślin i minerałów. W sferze duchowej byli wyznawcami doktryny orfickiej, głoszonej przez Pitagorasa (572-447 rok p.n.e.). Esseńczycy w swych naukach i postępowaniu korzystali z egipskiej koncepcji Maat oraz rytuałów przejętych od Egipcjan. Później, ta zapomniana oraz ukryta przed ludźmi, na setki lat, wiedza zostaje odkryta przez Templariuszy.


 


I wiek n.e. – XIII wiek n.e.


 


Następne 10 wieków to czas intensywnego zacierania i niszczenia śladów o prehistorii oraz wyznawanych w starożytności wartościach. To okres, w którym podjęta została próba wprowadzenia nowego ładu na świecie, zastąpienia wiedzy, mądrości oraz wolności przez wiarę, władzę i siłę.


 


1.    Ustanowienie nowych praw na zwołanych w Konstantynopolu soborach powszechnych (w latach 325 – 869 n.e. zwołano łącznie 8 soborów, ostatniego prawosławie nie uznaje).


2.    Spalenie biblioteki aleksandryjskiej w 391 i 415 roku n.e. (największa biblioteka starożytnego świata założona przez Ptolemeuszy w 332 roku p.n.e.).


3.    Pojawienie się manicheizmu kształtującego wiarę od IV do VI wieku n.e. (nurt filozoficzno-teologiczny stworzony przez Babilończyka Manesa, który zakładał, że zło jest wszędzie i jest wieczne).


4.    Odbywanie wypraw krzyżowych, rycerskich i ludowych (w latach 1096 – 1272 zorganizowano ponad dziesięć krucjat na Bliski Wschód, dla zdobyczy materialnych i „obrony” wiary).


 


XII wiek – XV wiek n.e.


 


Ośmiu rycerzy zakonnych od 1120 do 1128 roku prowadzi intensywnie badania archeologiczne w ruinach trzeciej świątyni jerozolimskiej zbudowanej przez króla Judei Heroda II Wielkiego (zburzona przez Rzymian w 70 roku n.e.). Wykopaliska sięgają fundamentów pierwszej świątyni jerozolimskiej zbudowanej przez króla Salomona (zburzona w 586 roku p.n.e. przez wojska babilońskie). Co takiego odkopali, odkryli Templariusze, członkowie Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (1118-1307 rok n.e.)? Co znaleźli tak niepokojącego i doniosłego, że musieli zostać podstępnie wymordowani na rozkaz króla francuskiego Henryka Filipa IV. Musieli wejść w posiadanie, ukrytych przez Esseńczyków, tekstów oraz manuskryptów zawierających wiedzę „tajemną” znaną królom sumeryjskim i egipskim. Dotarli do informacji o początkach cywilizacji ziemskiej. Do autentycznych egipskich rytuałów związanych z symbolicznym zmartwychwstaniem króla, który umierając otrzymuje boski tytułu Ozyrysa oraz do intronizacji, czyli przyznania władzy nowemu królowi i nadania mu boskiego tytułu Horusa. Templariusze odkryli egipską koncepcję Maat oraz nauki i „tajemnice” Esseńczyków, mieszkańców skalistej doliny Qumran. Posiedli rozległą wiedzę, tak inną od wtedy dostępnej, że stali się niebezpieczni dla ówczesnego porządku prawnego i społecznego. Samodzielni militarnie, niezależni handlowo i finansowo Templariusze nie mogli jednak przetrwać w ciemnych strukturach królewskiego średniowiecza oraz dzikiej inkwizycji. W piątek, 13 października 1307 roku na terenie Francji i Europy zorganizowano obławę, która zakończyła się ich wymordowaniem. Ci, którzy zdołali się wymknąć, uciekli do Szkocji, dotarli także do Ameryki, 180 lat przed Kolumbem. W ciągu następnych wieków, dzięki usilnym staraniom ówczesnych świeckich i religijnych władców odkryte przez templariuszy manuskrypty, pisma, idee zostały prawie skutecznie zniszczone i usunięte sprzed ludzkiego poznania.


 


XV wiek n.e. – XVII wiek n.e.


 


W okresie pomiędzy odkryciami Templariuszy a powstaniem Wielkiej Loży Londynu, pojawili się gnostycy skupieni w Bractwie Różanego Krzyża zwani Różokrzyżowcami. Niektórzy badacze historii religijnych i zakonnych uważają, że to właśnie oni byli pierwszymi nośnikami światopoglądu, który charakteryzuje współczesnych wolnomularzy. Różokrzyżowcy działali w XV – XVII wieku, alchemia i mistyka była ich filozofią życia.


W tym samym okresie William Saint Clair of Roslyn buduje w Szkocji gotycką kaplicę (1450 – 1480 rok), która jako grobowiec i ośrodek kultu staje się miejscem spotkań ocalałych z pogromu Templariuszy. Budowla Rosslyn, zlokalizowana 15 km od Edynburga, nawiązuje do planu, kształtu i architektury trzeciej świątyni jerozolimskiej. Wypełniona jest symbolami pogańskimi, egipskimi, chrześcijańskimi oraz znakami Templariuszy i wolnomularzy. Dostrzec można misternie wykonane ornamenty roślinne a wśród nich aloes i kolby kukurydzy, rośliny z Nowego Świata, o których nikt nie słyszał w Europie aż do XVI wieku. W podziemiach i kryptach Rosslyn, niedostępnych od 1630 roku, mają znajdować się ukryte przez Templariuszy informacje, które uzyskali podczas prowadzonych wykopalisk w świątyni jerozolimskiej. W tym manuskrypty, zwoje i pisma zawierające  idee równości, oświecenia, dobrej wiary oraz woli, które Esseńczycy wywiedli od cywilizacji sumeryjsko-egipskiej.


 


XVII wiek n.e. – XIX wiek n.e.


 


Nie ma dokumentów świadczących o istnieniu jakichkolwiek średniowiecznych cechów kamieniarzy na terenie Anglii, byli natomiast w średniowiecznej Europie. Kamieniarze, budowniczowie katedr to w zdecydowanej większości analfabeci, którzy posiadali tylko techniczne umiejętności obróbki kamienia. Nie jest możliwe, aby tacy ludzie mogli sami wymyśleć i wprowadzić do praktyki skomplikowany obrządek i rytuał jakim posługuje się masoneria. Aby przywrócić do życia koncepcje i idee zapisane w odkrytych przez Templariuszy manuskryptach, ich sukcesorzy posłużyli się budowniczymi katedr do zbudowania wolnomularstwa intelektualnego (spekulatywnego). Ówczesne elity Anglii i Szkocji wykorzystały budowniczych katedr do symbolicznego powierzenia im zadania odbudowy tego co zostało zapomniane. Współczesne wolnomularstwo spekulatywne pojawiło się najpierw w Szkocji (1599 rok) a później stopniowo masoneria tak rozwinęła się w całej Anglii, że Wielka Loża Londynu mogła podjąć swą działalność w 1717 roku. W kilka lat później, w 1723 roku dwaj pastorzy protestanccy James Anderson (1680-1731 rok, z pochodzenia Szkot) oraz Jean Theophil Desagulier (1683-1744 rok) wydają „Księgę konstytucji mularzy wolnych i przyłączonych”. W ten sposób powstał fundament dla funkcjonowanie współczesnej masonerii intelektualno-filozoficznej, opartej na korzeniach sumeryjsko-egipskich.


Wiek XVIII to czas dynamicznego rozprzestrzeniania się sztuki królewskiej w całej Europie i poza nią. Pierwsza loża na ziemiach polskich powstała w Warszawie w 1721 roku  pod nazwą „Czerwone bractwo”. Loża „Świątynia Izys” proklamowana w 1780 roku w Warszawie jako pierwsza pracowała w języku polskim. Osiągnięciem polskiej masonerii było opracowanie i wydanie  w 1781 roku polskiego kodeksu wolnomularskiego, „Konstytucji i Ustawy Generalnej Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego”, wzorowanego na opracowaniu Andersona. W roku 1938 dekret Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego rozwiązuje wszystkie stowarzyszenia masońskie w Polsce. Wolnomularstwo odradza się w Polsce dopiero w 1991 roku, gdy zarejestrowano (obudzono) w Warszawie Wielką Lożę Narodową Polski.


 


XIX wiek n.e. – XX wiek n.e.


 


W roku 1947 świat obiegła sensacyjna wiadomość. Nad Morzem Martwym, 36 km od Jerozolimy, w grotach na pustyni, w okolicy Qumran odkryto starożytne manuskrypty, napisane przez proto-chrześcijan datowane na I wiek p.n.e. Zwoje z Qumran, zawierają między innymi informacje i wiedzę o kościele jerozolimskim, opisują historię początków cywilizacji oraz wskazują na rytuały i praktyki stosowane w przez jego pierwszych proroków. W latach 1947 – 1956 w jedenastu grotach odnaleziono ponad 800 rękopisów i ponad 200 manuskryptów biblijnych. Badania tych tekstów wciąż trwają. Ze względu na rewolucyjne treści w nich zawarte, zmieniające naszą wiedzę o tym, co działo się ponad 5 000 lat temu, tylko ponad połowę z nich dotychczas opublikowano.


Drugim równie sensacyjnym odkryciem było odnalezienie w 1945 roku, w Górnym Egipcie pod Nag Hamadi, 100 km na północ od Luksoru, zbioru tekstów zwanych biblioteką gnostycką. Zapisanych pismem koptyjskim 13 papirusowych kodeksów, ponad 1100 stron, zawierających między innymi apokalipsy i apokryfy, w tym fragmenty ksiąg Henocha oraz część dzieła greckiego filozofa Platona pt. „Państwo”. Odnalezione kodeksy datowane na I wiek n.e. przechowywane są teraz w Koptyjskim Muzeum, w Kairze. Odczytywane manuskrypty i rękopisy oraz wydobywane z nich niezwykłe informacje potwierdzają hipotezę, że geneza i istota zaistnienia sztuki królewskiej w dobie europejskiego oświecenia ma swe podstawy w rytuałach egipskich, obrządkach kościoła jerozolimskiego i etosie Templariuszy.


 


Podsumowanie


 


Cywilizacje sumeryjska oraz  egipska pojawiły się znikąd i stworzyły podstawy dla obecnego rozwoju ludzkości. Tajemnice Egiptu związane z świadomością jego mieszkańców oraz kultura i osiągnięcia cywilizacyjne, wciąż czekają na pełne, publiczne ujawnienie. Skalny płaskowyż Gizy koło Kairu poprzecinany jest siecią podziemnych korytarzy, szybów i komór zawierających zadziwiające artefakty, a na ścianach i słupach umieszczone są zapisy prehistorii. Korytarze łączą Sfinksa z piramidami, lecz władze Egiptu wzbraniają się przed ich udostępnieniem. Raporty archeologów, którzy w XX wieku mieli możliwość spenetrować część tych, wydrążonych w litej skale podziemnych komór ( Hamilton M. Wright w 1935 roku, Selim Hassan w 1944 roku), zostały utajnione.


Hipoteza, że idee współczesnego wolnomularstwa mają swe korzenie w filozofii i etyce królów egipskich jest bardziej prawdopodobna niż tezy, że to murarze i kamieniarze średniowiecza, budowniczowie katedr, w oparciu o swe wierzenia i poglądy mogli zbudować podstawy funkcjonowania sztuki królewskiej. Symboliką łącząca cywilizację sumeryjsko-egipską, posłannictwo kościoła jerozolimskiego, odkrycia i etos Templariuszy z powstaniem stowarzyszeń masońskich jest „brama wszechświata”. Składa się ona z dwóch kolumn, królewskiej (Jakin) oraz kapłańskiej (Boaz), które po połączeniu sklepieniem stanowią wrota do kontaktu ze stwórcą (bogiem, wielkim architektem, demiurgiem…). Odwzorowują one stabilność, prawość i pokój.


Cywilizacja współczesnego świata jest coraz bliżej kresu swego rozwoju. Rozwarstwienie ideologiczne, religijne, kulturowe i ekonomiczne wywołuje wojny, dehumanizuje całe narody. Współczesnemu światu zagrażają katastrofy finansowe, upadki struktur demokratycznych i globalne wojny o człowieczeństwo. Aby powstrzymać proces zagłady trzeba pilnie odkryć na nowo i przywrócić uniwersalne wartości oraz idee sprzed tysiącleci.


 


ANDRZEJ ZIENTARA

W wydaniu nr 160, marzec 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. NAJDROŻSI ARTYŚCI NA ŚWIECIE

  Warhol, Picasso, Bacon, Richter, Rothko - 27.03
 2. PUNKT WIDZENIA

  Coraz głębszy kryzys w mleczarstwie - 27.03
 3. WARTOŚCIOWE PODPISY

  Czatuj na autografy - 19.03
 4. Z KRONIKI BYWALCA

  Wystawa prac Stasysa - 16.03
 5. W IMR ADVERTISING BY PR

  Wiosenne strony kobiety - 12.03
 6. SAMODZIELNA BUDOWA KOLEKCJI

  Świat należy do młodych - 16.03
 7. DIAMENTY SĄ WIECZNE

  Ale po co one Putinowi? - 13.03
 8. LEKTURY DECYDENTA

  Książę w domku z kart - 16.03
 9. WARSZAWSKIM POWSTAŃCOM

  Muzeum i Legia - 9.03
 10. ZŁOTO Z ODZYSKU

  Świeci równie mocno - 9.03
 11. RYNEK SZTUKI

  Rekordowy rok - 6.03
 12. TP NR 14

  Cztery strony Paschy - 30.03
 13. ROSYJSKA POLITYKA

  Wojna i pokój - 2.03
 14. POLSKA MASONERIA

  Stabilność, prawo i pokój - 2.03
 15. RYNEK WINA

  Czy król abdykował? - 2.03
 16. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Wtorek, 31.03 – Stan biednego umysłu
 17. A PROPOS...

  Paranoje - 24.03
 18. W OPARACH WIZERUNKU

  Konformiści - 1.03
 19. I CO TERAZ?

  Tam wszystko możliwe - 18.03
 20. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Nie udawajmy Greków - 18.03
 21. WIATR OD MORZA

  Siostry i bracia rolnicy - 2.03
 22. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Jadaj zdrowo, decydencie - 23.03