Established 1999

POLITYKA DECYDENTA

17 lutego 2020

Pan M.

To Benito Mussolini, twórca włoskiego faszyzmu.

Książka ukazuje przyczyny zakotwiczenia się faszyzmu we Włoszech; podobnie, jak w Niemczech, przyczyny te leżały po stronie ogólnego niezadowolenia po I wojnie światowej: cztery miliony zdemobilizowanych żołnierzy zostały pozostawionych samym sobie, bez zatrudnienia, bez środków do życia. Powołali oni kombatanckie Związki Bojowe, których trzon stanowili tzw. ardyci czyli członkowie włoskich oddziałów szturmowych.

Autor podaje nazwiska przywódców, wśród których główną rolę odgrywa poeta, Gabriele D’Annunzio. Książka jest w pewnym sensie pojedynkiem tych dwóch osobowości: poety i Mussoliniego. Poeta jest zapalczywy i widoczny, natomiast Mussolini choć jest ambitny, to jest ostrożny i działa skrycie, niejako na drugim planie.

Interesująca jest droga polityczna Mussoliniego: od redaktora naczelnego organu Partii Socjalistycznej „Avanti” do przywódcy państwa faszystowskiego. Mussolini został usunięty z Partii Socjalistycznej, ale nie stracił poparcia społeczeństwa: był spokojny i rozważny, a jednocześnie umiejętnie manipulował tłumami.

Wiele miejsca w książce zajmuje problem jugosłowiańskiego miasta Fiume czyli Rijeki, do którego pretensje zgłaszali Włosi. Na czele zwolenników przyłączenia Fiume do Włoch stał wspomniany poeta D’Annunzio, zwany przez swych zwolenników Komendantem. Potem spory ardytów z włoskimi władzami, ich starcia z policją. Wreszcie wybory parlamentarne.

Książka to pokaz wzrostu znaczenia Mussoliniego we Włoszech, początki rozrób faszystów w miejscach publicznych: materiały własne Scuratiego przeplatane są fragmentami artykułów ówczesnej prasy oraz wyciągami z listów i wypowiedzi Mussoliniego i jego zwolenników. Jest też wiele informacji o poglądach politycznych Mussoliniego.

Na podstawie książki czytelnik może wyciągnąć wniosek, że „syn stulecia” to produkt upokorzenia Włoch po I wojnie światowej, również na konferencji w Paryżu. Wiemy, że podobne argumenty podawał jako podstawę nazizmu, Adolf Hitler. Nieco szczegółów z osobistego życia późniejszego Duce trafia do wiadomości czytelników: żona, kochanki. Te ostatnie zresztą mają niemały wpływ na Benita.

Wydana w Polsce książka to jedynie część obszerniejszego oryginału włoskiego i obejmuje rok 1919, czyli początki kariery Duce, z pominięciem jego późniejszej działalności państwowej. Zapoznanie się z jej treścią wyjaśni wiele cech „późniejszego” Mussoliniego. Dlatego trzeba tę książkę przeczytać.

                                                                                              Jacek Potocki

Antonio Scurati. „M. Syn stulecia”. Tłum. Alina Pawłowska-Zampino. Wydawnictwo „Sonia Draga”, Katowice 2019

W wydaniu nr 219, luty 2020, ISSN 2300-6692 również

 1. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Bądź uczciwy!
 2. KOBIETY DECYDENTA

  Polka Renesansu
 3. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Koronawirus
 4. POLITYKA DECYDENTA

  Pan M.
 5. KULTURALNE CO NIE CO

  Oscar w "Halce"
 6. DECYDENT POLIGLOTA

  Rozumiem, co mówię
 7. MEDIA DECYDENTA

  TVP od środka
 8. POLITYKA DECYDENTA

  Kapitalizm v. socjalizm
 9. CZEGO UCZĄ NAS FINOWIE

  Nie szukajcie przyjaciół daleko, a wrogów blisko
 10. NIE LĘKAJCIE SIĘ!

  Trejugolnik
 11. POLITYKA DECYDENTA

  USA-Chiny na początku XX wieku
 12. KONTROLA BIZNESOWA

  Gwarancją bezpieczeństwa podatnika
 13. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Honor - przeżytkiem?
 14. KRYMINAŁ DECYDENTA

  Dwa morderstwa