Established 1999

PLAN BRANŻY RAFINERYJNEJ

20 kwiecień 2018

Niskoemisyjne paliwa płynne

Przy okazji nieformalnego posiedzenia Rady ds. Energii (Informal Energy Council) FuelsEurope przedstawiło „Wizję 2050”, czyli proponowany przez branżę rafineryjną długoterminowy plan działań na rzecz niskoemisyjnych paliw płynnych w Europie. Dzięki stopniowemu przejściu na nowe surowce, takie jak paliwa odnawialne, odpady i sekwestrowany CO2, przy odpowiednich ramach polityki, wizja ta stać się może efektywną kosztowo opcją, dzięki której poziom emisji CO2 w transporcie zmniejszy się przy wykorzystaniu już istniejącej, powszechnie dostępnej infrastruktury, tym samym przyczyniając się do spadku poziomu emisji z wszystkich eksploatowanych pojazdów we wszystkich sektorach transportu, sektorze pojazdów ciężarowych, żegludze i lotnictwie.

Rafineria Orlen

Dyrektor Generalny FuelsEurope, John Cooper, przedstawił długoterminową wizję przemysłu rafineryjnego zaopatrzenia Europy w paliwa płynne o niższej zawartości węgla.     Podkreślił, że:

Paliwa płynne będą nam jeszcze długo potrzebne. Z uwagi na ich doskonałą gęstość energetyczną węglowodorowe płynne paliwa pozostają bezkonkurencyjne w zastosowaniach transportowych; są najlepsze i najłatwiejsze w magazynowaniu i dostarczaniu energii. Dlatego właśnie odejście od paliw płynnych jest takie trudne. Pomimo obiecującego rozwoju w zakresie elektryfikacji samochodów osobowych, dla pojazdów ciężarowych, żeglugi i lotnictwa jest obecnie dostępnych mniej rozwiązań opartych na zrównoważonych technologiach, więc sektory te mogą nie być w stanie funkcjonować w swej obecnej formie bez paliw płynnych.”

Wizja przemysłu rafineryjnego zakłada stosowanie paliw płynnych i produktów o coraz niższej emisji CO2, większe wykorzystanie nowych surowców, takich jak paliwa odnawialne, odpady i sekwestrowany COjako element bardzo wydajnego klastra produkcyjnego, zaopatrującego europejskich obywateli i przedsiębiorstwa.

Ta wizja oparta jest na wielu różnorodnych technologiach wytwarzania niskoemisyjnych paliw płynnych, takich jak biopaliwa produkowane w sposób zrównoważony, technologie CCS/CCU, technologia pozyskiwania wodoru przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologia power-to-liquid, z których każda ma potencjał zmniejszenia poziomu emisji gazów w całym cyklu życia we wszystkich segmentach transportu.

John Cooper stwierdził:

Aby osiągnąć wspólnotowe i globalne cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, nadal równocześnie zapewniając efektywną kosztowo mobilność, która ma kluczowe znaczenie dla obywateli i przedsiębiorstw, konieczne będą zarówno ‚niskoemisyjne’ elektrony, jak i ‚niskoemisyjne’ cząsteczki. Podczas gdy elektrony stanowią rentowną alternatywę dla samochodów osobowych i dostawczych w miastach, wciąż będzie istniało zapotrzebowanie na cząsteczki do paliw płynnych, w szczególności w długodystansowym transporcie drogowym pojazdami ciężarowymi, lotnictwie i żegludze, jak również w przemyśle petrochemicznym, produkcji smarów i innych produktów.

John Cooper podkreślił:

Nasza wizja, aczkolwiek ambitna, jest osiągalna, opiera się zarówno na już stosowanych, jak i rozwijających się technologiach, tworzonych na zasadach gospodarki obiegowej i wydajności energetycznej. Ta wizja to okazja, by europejski przemysł rozwinął technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do powrotu Europy na pozycję globalnego lidera.

Dzięki odpowiednim inwestycjom branża rafineryjna przyszłości jest najbardziej kompetentna, by pełnić rolę ośrodka produkcyjnego scalonego z klastrami przemysłowymi i mogącego rozszerzać współpracę na płaszczyźnie przemysłowej w kierunku niskoemisyjnych technologii przyszłości.

John Cooper tak oto podsumował swoją wypowiedź:

Aby ta wizja się urzeczywistniła, musimy w pierwszej kolejności włączyć ją w unijną strategię przemysłową i technologiczną. Potrzebujemy takich ram polityki, które zagwarantują inwestorom stabilność i przewidywalność na przestrzeni 15-20 lat. Musimy także chronić międzynarodową konkurencyjność przemysłów UE i zapobiegać przenoszeniu produkcji poza unijne granice, co będzie możliwe poprzez rozwijanie i stosowanie omawianych technologii niskoemisyjnych. Bardzo chętnie przedyskutujemy powyższe punkty z decydentami, aby umożliwić realizację wizji 2050 dla naszej branży.

Sofia, 19 kwietnia 2018 r.

W wydaniu nr 197, kwiecień 2018, ISSN 2300-6692 również

 1. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Generałowie II Rzeczypospolitej
 2. LEKTURY DECYDENTA

  Powiew grozy
 3. PLAN BRANŻY RAFINERYJNEJ

  Niskoemisyjne paliwa płynne
 4. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Filozofia czasu
 5. LEKTURY DECYDENTA

  Walczą z terroryzmem
 6. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Klasyka kryminału
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Życie codzienne w łódzkim getcie
 8. DECYDENT POLIGLOTA

  Język niemieckiego biznesu
 9. KRÓTKI KURS Z HOLOKAUSTU

  Kto był katem, a kto ofirą
 10. WIATR OD MORZA

  Latające cyrki
 11. CO SIĘ W GŁOWIE MIEŚCI

  Pod władzą mętniaków
 12. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Źle dzieje się w świecie
 13. PRAWA - WŁADZA - PROBLEMY

  O jejku, to PiS!
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Rosyjski Daleki Wschód