Established 1999

PARLAMENT EUROPEJSKI

5 sierpnia 2014

Prace Jana Olbrychta - 5.08

Nie zdarzyło się jeszcze, by polska delegacja uzyskała tak wiele, w tak skomplikowanej grze o stanowiska.


Początek lata był w tym roku wyjątkowo pracowity dla Jana Olbrychta. Zadaniem szefa polskiej delegacji PO–PSL w Parlamencie Europejskim było bowiem sprawne doprowadzenie do finału negocjacji w sprawie obsady kluczowych stanowisk europarlamentarnych i uzyskanie jak najlepszej dla Polski pozycji wyjściowej na starcie kolejnej kadencji. W wyniku jego działań Polacy staną na czele aż trzech z dwudziestu komisji: – Nie zdarzyło się jeszcze, by polska delegacja uzyskała tak wiele, w tak skomplikowanej grze o stanowiska – komentował Jan Olbrycht.


W wyniku porozumienia pomiędzy dwiema największymi frakcjami w europarlamencie, centroprawicową Europejską Partią Ludową (EPL) oraz grupą Socjalistów i Demokratów (S&D), 1 lipca przewodniczącym Parlamentu Europejskiego ponownie został Martin Shulz, którego poparło 409 z 751 eurodeputowanych, a 15 lipca Jean-Claude Juncker został wybrany nowym Przewodniczącym Komisji Europejskiej, na którego oddano 422 głosów: –tego głosowania świadczy o uhonorowaniu porozumienia zawartego pomiędzy trzema największymi proeuropejskimi siłami w Parlamencie i jest zapowiedzią dobrej współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją na najbliższe lata – komentował Olbrycht bezpośrednio po głosowaniu.


W związku z tym, że polska delegacja PO–PSL jest drugą, co do wielkości, delegacją narodową w EPL, stworzyło to szanse na objęcie przez Polaków kilku ważnych stanowisk w Brukseli. W wyniku negocjacji, które na przełomie czerwca i lipca prowadził Jan Olbrycht posłowie Delegacji PO–PSL w Parlamencie Europejskim staną na czele aż trzech z dwudziestu komisji parlamentarnych i dwóch delegacji do spraw stosunków z krajami trzecimi. – To bardzo duże osiągnięcie. Nie zdarzyło się jeszcze, by polska delegacja uzyskała tak wiele, w tak skomplikowanej grze o stanowiska – komentował Jan Olbrycht: – Postawiliśmy na stanowiska, które mają realny wpływ na proces legislacyjny, a nie na sam prestiż. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia wyraźnie widać, że przewodniczący komisji parlamentarnych mają o wiele większy wpływ na przebieg prac legislacyjnych niż wiceprzewodniczący Parlamentu. Dlatego celowo zrezygnowaliśmy z ubiegania się o to stanowisko.


I tak, szefem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przez następne 2,5 roku prowadzić będzie Jerzy Buzek, którego w drugiej połowie kadencji wymieni Janusz Lewandowski. Buzek został ponadto Przewodniczącym Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego (CPCO), która koordynuje prace stałych i specjalnych komisji europarlamentarnych. Szefem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) zostanie z kolei poseł Czesław Siekierski (PSL), a Danuta Hübner przewodniczyć będzie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Bogdan Zdrojewski poprowadzi prace Delegacji do spraw stosunków z Białorusią, a Janusz Lewandowski do spraw stosunków z Iranem. Poza tym Polacy będą wiceprzewodniczącymi trzech innych komisji: Danuta Jazłowiecka – Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), Jarosław Wałęsa – Komisji Rybołówstwa (PECH) oraz Barbara Kudrycka – Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz kilku delegacji.
Konferencje, spotkania…
2 lipca poseł Jan Olbrycht został wybrany wicekoordynatorem grupy EPL w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Komisja ta zajmuje się przede wszystkim negocjacjami ws. rocznych budżetów Unii Europejskiej, a także przeglądem wieloletniego budżetu Unii na lata 2014–20.


9 lipca poseł Olbrycht wziął udział w spotkaniu informacyjnym oraz uroczystej kolacji inaugurującej współpracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego.


11 lipca poseł Olbrycht wziął udział w spotkaniu posłów do Parlamentu Europejskiego z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.


14 lipca, Jan Olbrycht wziął udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, podczas którego odbyło się wysłuchanie pana Jacka Dominika, polskiego kandydata mianowanego na komisarza tymczasowego ds. .


16 lipca poseł Olbrycht, wicekoordynator Komisji Budżetowej w PE, w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zabrał głos w debacie nt. temat niepokojącej sytuacji związanej z dostępnymi środkami na płatności w budżecie unijnym. Na koniec zeszłego roku niezapłacone przez Komisję Europejską faktury w ramach polityki spójności opiewały na kwotę 23,4 mld euro. – Brak środków na konkretną politykę ma swoje konsekwencje. Polityka spójności, której dotyczy prawie całość kwoty brakującej obecnie na płatności, współfinansowana jest przez kraje członkowskie. Dziura w budżecie unijnym na konkretne wydatki daje sygnał, że przestajemy popierać pewną politykę. De facto nie mamy pieniędzy na realizację ustalonych priorytetów. A to jest moim zdaniem problem natury politycznej – mówił podczas debaty Jan Olbrycht.


22 lipca poseł Olbrycht spotkał się z sekretarzem generalnym EUROCITIES panią Anną Lisą Boni.


23 lipca Jan Olbrycht wziął udział w telewizyjnej debacie na temat europejskiej polityki regionalnej zorganizowanej przez EuranetPlus.


W sierpniu Parlament Europejski ma wakacje.

W wydaniu nr 153, sierpień 2014, ISSN 2300-6692 również

 1. TP NR 35

  Cała prawda o pisarzach - 28.08
 2. ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

  Tester oprogramowania - 25.08
 3. RYNEK PRACY SPECJALISTÓW

  Inżynierowie pilnie poszukiwani - 11.08
 4. KLUB DECYDENTÓW

  50 Plus - 7.08
 5. RYNEK DZIEŁ SZTUKI

  Najdroższy Pablo Picasso - 6.08
 6. PARLAMENT EUROPEJSKI

  Prace Jana Olbrychta - 5.08
 7. LEKTURY DECYDENTA

  Izrael skazany na potęgę - 18.08
 8. AKCJA "WIŚNICZ" 1944

  Odbicie więźniów politycznych - 4.08
 9. WIATR OD MORZA

  Kto rozpętał II wojnę światową - 17.08
 10. SEN O EMERYTURZE

  Jak sobie pościelesz, tak się... 1.08
 11. UNIA EUROPEJSKA PO WYBORACH

  Polacy w instytucjach unijnych - 1.08
 12. ZARABIAMY CORAZ WIĘCEJ

  Stać nas na coraz mniej - 1.08
 13. PRZEDSIĘBIORCY W LEASINGU

  Coraz większe zainteresowanie - 1.08
 14. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Viva Maria - 25.08
 15. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 29.08 – Czarny jak Polak
 16. W OPARACH WIZERUNKU

  Czy wąż ma ogon? - 1.08
 17. I CO TERAZ?

  Granaty pod pokrywką - 12.08
 18. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Teoretyczne państwo - 20.08