Established 1999

OPŁATY PÓŁKOWE

12 stycznia 2015

Prawo po stronie przedsiębiorców - 12.01

Przedsiębiorcy mają prawo po swojej stronie. Ustawa wyraźnie mówi o nielegalności pobierania przez sieci handlowe płatności za usługi marketingowe czy premie logistyczne. Spotyka się to ze sprzeciwem ze strony sieci handlowych, które walczą o zmiany w prawie.

Łukasz Misiak, radca prawny oraz ekspert w zakresie odzyskiwania opłat półkowych z firmy Wertus Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o. odpowiada na pytanie, czy lobby sieci handlowych może doprowadzić zmiany ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


 


Nieprecyzyjne brzmienie przepisu przedmiotem sporu


 


Kością niezgody jest art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Stanowi on, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przepis ten został zaskarżony przez jedną z sieci handlowych do Trybunału Konstytucyjnego jako ograniczający konstytucyjnie zagwarantowane prawo wolności działalności gospodarczej.


 


W polskim systemie prawnym nie obowiązuje zasada dowolności, lecz zasada swobody umów. W skrócie oznacza to, że umowa może zawierać postanowienia takie, jakich życzą sobie obydwie strony porozumienia, ale pod warunkiem, że te postanowienia nie sprzeciwiają się naturze stosunku prawnego, ustawie, czy zasadom współżycia społecznego. Sieci handlowe starają się dowieść przed sądem, że wskazany przez nie przepis w nieuzasadniony sposób zawęża swobodę zawierania umów. Ich zdaniem prawo dotyczące zakazu pobierania opłat półkowych ogranicza również możliwość konkurowania z innymi przedsiębiorcami zajmującymi się handlem detalicznym. Zaskarżając wspomniany przepis handlowe dążą do zmiany ustawy na niekorzyść dostawców sieci handlowych.


 


Opinia Trybunału Konstytucyjnego


 


Po stronie interesów przedsiębiorców stanął Trybunał Konstytucyjny, który 16 października br. uznał, że art. 15.ust.1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest niezbędny dla prawidłowej realizacji wolności umów, a w konsekwencji dla przeciwdziałania nadużyciom pozycji rynkowej przez sieci handlowe. W komunikacie po ogłoszeniu wyroku napisano, że przepis ten jest „rozwiązaniem przydatnym do realizacji celu zakładanego przez prawodawcę oraz odpowiada potrzebom i strukturze rynku, na którym dominują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe”. Opinia ta pozwala uważać, że sądy w dalszym ciągu konsekwentnie rozstrzygać będą spory na korzyść dostawców.


 


Nie oznacza to niestety, że sieci handlowe przestaną szukać sposobu na obejście przepisów i powiększenie swoich zysków kosztem mniejszych przedsiębiorców.


 


Z tego względu niezwykle istotne jest zadbanie o odpowiednią treść zawieranej umowy. Negocjacje prowadzone na piśmie oraz klarowne wyrażenie dezaprobaty dla praktyki pobierania opłat półkowych może uchronić dostawcę przed niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi, a w przypadku prowadzenia sporu przed sądem – zapewnić zwrot nieuzasadnionej korzyści majątkowej.


 

W wydaniu nr 158, styczeń 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. NASZA SŁUŻBA ZDROWIA

  W ogonie Europy - 29.01
 2. BIZNESOWE DYLEMATY

  Mówiły jaskółki, że jakie są spółki? - 27.01
 3. RYNEK DZIEŁ SZTUKI

  Były rekordy, a co nastąpi? - 26.01
 4. WHISKY PIJMY WOLNIEJ

  Bo za cztery lata jej zabraknie - 22.01
 5. NIE UFAJ BANKOM

  Pieniądze deponuj pod materacem - 22.01
 6. A PROPOS...

  Szczypiorniak w Katarze - 30.01
 7. CENY KRUSZCÓW

  Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to... - 13.01
 8. OPŁATY PÓŁKOWE

  Prawo po stronie przedsiębiorców - 12.01
 9. WIATR OD MORZA

  Indie w Polsce - 16.01
 10. MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 716

  Znakowe inspiracje - 9.01
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Majstersztyk noblisty - 26.01
 12. PRO PUBLICO BONO

  Kreowanie trwałych zmian społecznych - 2.01
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.01 – Kompleksy nauki
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Samozaprzaństwo - 2.01
 15. I CO TERAZ?

  Moja propozycja w sprawie CHF - 28.01
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Tworzenie historii na nowo - 19.01
 17. LEKTURY DECYDENTA

  Kobiety Konfucjusza - 2.01