Established 1999

OPŁATY INTERCHANGE

2 sierpnia 2013

Negatywny wpływ na polski rynek - 2.08

Opublikowany przez Komisję Europejską projekt regulacji opłaty interchange na poziomie Unii Europejskiej negatywnie wpłynie na rynek usług płatniczych w Polsce i wzmocni obrót gotówkowy. Spowoduje także przerzucenie kosztów obrotu bezgotówkowego na konsumentów – pisze Bartosz Pawłowski.

Projekt regulacji proponuje wprowadzenie w perspektywie dwóch lat maksymalnej wysokości stawek wielostronnej opłaty interchange – na poziomie 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych.


W opinii Związku Banków Polskich, nałożenie tak restrykcyjnych limitów doprowadzi do drastycznego spadku rentowności działających wydawców kart płatniczych w całej UE, co doprowadzi do wzrostu kosztów dla klientów oraz może zmniejszyć bezpieczeństwo transakcji, w efekcie czego zaprzepaszczone zostaną wieloletnie próby budowania społeczeństwa bezgotówkowego.


Polski ustawodawca także pracuje nad regulacją opłaty interchange lecz nie uwzględnia kilku kluczowych elementów, które zawiera projekt unijny. Jest to dwuletni okres przejściowy dla stawek krajowych służący dostosowaniu dostawców usług płatniczych (banków i agentów rozliczeniowych) oraz organizacji kart płatniczych. W tym czasie stawki interchange nie powinny być regulowane na poziomie krajowym bowiem wtedy dostawcy z innych państw członkowskich będą bardziej konkurencyjni niż polscy.


W przypadku kontynuowania prac w Polsce nad regulacją interchange fee na poziomie krajowym należy liczyć się z tym, iż w czasach kryzysu wzmocni to banki w innych państwach UE kosztem polskiego sektora bankowego i polskiej gospodarki. Ponadto projekt KE przewiduje wyłączenia dla kart biznesowych oraz transakcji w trójstronnych systemach kart płatniczych, czego nie zawiera projekt polskiej ustawy.


Należy pamiętać iż propozycja KE z pewnością ulegnie istotnym modyfikacjom. Już teraz widoczny jest mocny sprzeciw europejskich organizacji konsumenckich, które zdają sobie sprawę, iż w przypadku regulacji koszty transakcji kartą zostaną przerzucone na klientów a ceny w sklepach nie zostaną obniżone.


Polska regulacja powinna zostać więc, w oczekiwaniu na ostateczne decyzje KE, wstrzymana. Tak aby polski sektor płatniczych nie został zmarginalizowany z korzyścią dla zagranicznych dostawców usług płatniczych.


BARTOSZ PAWŁOWSKI


Point of View


 

W wydaniu nr 141, sierpień 2013 również

 1. EKONOMIA NAPIWKÓW

  Warto dawać, ale nie bezkrytycznie - 23.08
 2. GDZIE JEST NAJLEPSZA SŁUŻBA ZDROWIA

  Potencjalnie utracone lata życia - 22.08
 3. OFE na celowniku

  Potęga rebalansowania - 19.08
 4. HISZPANIE MIESZAJĄ W GIBRALTARZE

  Panie premierze Rajoy, nie tędy droga - 14.08
 5. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Błotne kontemplacje - 9.08
 6. GENOTYP PRZEDSIĘBIORCY

  Zdrowy duch w zdrowym ciele - 9.08
 7. NIEUCZCIWA KONKURENCJA

  Ustawianie przetargów - 9.08
 8. HANDEL EMISJAMI DWUTLENKU WĘGLA

  Tanie trucie coraz droższe - 5.08
 9. LEKTURY DECYDENTA

  Oprawcy z sąsiedztwa - 22.08
 10. W IMR ADVERTISING BY PR

  Ogrodowe press-pogawędki - 2.08
 11. PRZYSTANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Wszyscy do pracy na swoim - 2.08
 12. DETROIT JAK HIROSZIMA

  Dlaczego bankructwo? - 2.08
 13. MINISTROWI ROSTOWSKIEMU POD ROZWAGĘ

  Zadłużeniowy szantaż - 2.08
 14. OPŁATY INTERCHANGE

  Negatywny wpływ na polski rynek - 2.08
 15. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.08 – Pokerowa zagrywka
 16. SZTUKA MANIPULACJI

  Żenada wykrętu - 1.08
 17. SIŁA POLITYKI

  Bić, żeby osłabić - 30.08
 18. I CO TERAZ?

  Człowiek z rakietą - 19.08
 19. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wirujący seks - 22.08
 20. KRONIKA BYWALCA

  Super wystawa - 12.08
 21. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Nie wszystko jest piarem - 6.08
 22. "TYGODNIK POWSZECHNY"

  Numer 31/2013 r.