Established 1999

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

1 października 2014

Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1.10

Jak co roku, 1 października, na wszystkich wyższych uczelniach zabrzmi studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur (łac. Radujmy się więc). Tradycją jest już, że kolejny rok akademicki otworzy historyczny hymn, którego linia melodyczna powstała ok. 1717 roku, a jego warstwa tekstowa ok. 1781 roku – pisze Andrzej Zientara.

Studenci śpiewają Gaudeamus igitur, ale nie znają do końca treści tego hymnu. Nie zdają sobie sprawy z przesłania, który on zawiera. Radosna i w odbiorze pełna optymizmu melodia niesie w sobie treści o wymowie eschatologicznej. Wskazuje na rzeczy ostateczne w życiu każdego człowieka, mówi o nieuchronnym przemijaniu. Nieznajomość tekstu i jego wymowy wynika nie tylko z tego, że jest on napisany w języku łacińskim. Także dlatego, że zwyczajowo śpiewane są tylko dwie z siedmiu zwrotek, gdyż w swej treści są przyjemniejsze niż pozostałe.


W chwili gdy otworzą się podwoje wszystkich Alma Mater „duch oświecenia” zacznie docierać do umysłów studentów złaknionych wiedzy. Początków uniwersytetów należy szukać w średniowieczu i były one w dużym stopniu dziełami ówczesnych instytucji kościelnych. Pierwszy raz nazwę Alma Mater (łac. Matka Karmicielka) użyto podczas otwarcia Uniwersytetu w Bolonii w 1088 roku. Uniwersytet, akademia czy szkoła wyższa, to miejsce gdzie każdy człowiek może oraz powinien poszukiwać wiedzy i rozwijać swe umiejętności. To tutaj jest miejsce na badania naukowe i poszukiwanie obiektywnej prawdy.


Wśród wielu wyższych uczelni na całym świecie, w dniu 1 października, działalność podejmują także Uniwersytety Trzeciego Wieku. W Polsce UTW grupują wokół siebie ludzi na emeryturze i na rencie, niezależnie od ich wieku oraz już posiadanego wykształcenia. Funkcjonują jako stowarzyszenia, fundacje lub lokalne jednostki samorządowe posiadające status organizacji pozarządowej. W ramach tego statusu wszystkie te organizacje zwracają się do wyższych uczelni o objęcie ich swym patronatem naukowym. Działając w porozumieniu z uniwersytetami lub akademiami korzystają także z ich gościnności lokalowej.


Początki UTW sięgają roku 1972, kiedy to prof. dr Pierre Vellas (1924-2005) podjął działanie, aby przy Uniwersytecie w Tuluzie (Francja) powstała pierwsza taka uczelnia. Od tego momentu, przede wszystkim w Europie, zaczęto tworzyć podstawy prawne pod samodzielne byty Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


W Polsce prekursorem utworzenia UTW była prof. dr medycyny Halina Szwarc (1923-2002). Z jej inicjatywy, w listopadzie 1975 roku przy centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego pod nazwą Studium III Wieku. Polska była trzecim krajem na świecie, po Francji i Belgii, w którym rozwinął się ruch UTW. Obecnie w Polsce działa blisko 500 takich uniwersytetów, w tym 38 w Warszawie, w których doskonali się i zdobywa dodatkową wiedzę łącznie ok. 150 tys. osób.


Według GUS, obecnie w Polsce 15% populacji to ludzie starsi (emeryci, renciści). Według dalszych szacunków w 2030 roku ludzie starsi będą stanowić 25% społeczeństwa, czyli prawie 10 milionów. Jest i będzie to środowisko, do którego należy kierować ofertę edukacyjną, środowisko wymagające aktywizacji społecznej i zawodowej. Szeroka oferta edukacyjna zawarta jest w seminariach kierunkowych i wykładach ogólnych prowadzonych przez wykładowców akademickich oraz przez autorytety ze świata nauki, polityki, kultury i sztuki. Aktywizacja słuchaczy UTW to nie tylko pogłębianie wiedzy i umiejętności, to także oferta ciekawego spędzania czasu wolnego, utrzymywania kontaktów towarzyskich, nawiązywania przyjaźni.


Do UTW przychodzą ludzie mający jeszcze wystarczająco sprawne umysły i dysponujący dostateczną sprawnością fizyczną, aby móc ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować go. Dysponując ogromnym doświadczeniem życiowym słuchacze UTW dostają szanse włączyć się we wspólne poprawianie otaczającej ich rzeczywistości.


Przykładowa oferta programowa:


* Wykłady, seminaria, konwersatoria;
*
Lektoraty języków obcych;
*
Sekcje i koła zainteresowań oraz kluby i zespoły tematyczne;
*
Warsztaty artystyczne;
*
Zajęcia ruchowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne;
*
Imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe;
*
Kursy, szkolenia i poradnictwo


Autor Andrzej Zientara i korektor wszystkich jego felietonów Ewa Zientara rozpoczynają właśnie kolejny rok studiowania na UTW i zapraszają tam wszystkich ciekawych i otwartych na świat ludzi trzeciego wieku. Metryka i dotychczasowe wykształcenie nie stoi na przeszkodzie podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności.


EWA ZIENTARA


ANDRZEJ ZIENTARA


Komentarze: decydent@decydent.pl

W wydaniu nr 155, październik 2014 ISSN 2300-6692 również

 1. CHIRURGIA PLASTYCZNA

  Gdy rozum śpi - 28.10
 2. NIE TYLKO MŁODOŚĆ

  Cudowne komórki - 28.10
 3. Z KRONIKI BYWALCA

  Dzieci uchodźcy - 23.10
 4. GALERIA SCHODY

  Anioły Tęczą Malowane - 23.10
 5. BASQUIAT, KOONS, WOOL

  Najdroższe nazwiska na rynku sztuki - 22.10
 6. AUGUSTOWSKIE DYLEMATY

  Goło, ale niekoniecznie wesoło - 15.10
 7. TP NR 43

  Franciszek otwiera III Sobór - 22.10
 8. NATURALNOŚĆ W PEŁNEJ KRASIE

  W Bieluchu nie ma już gumy guar - 13.10
 9. DEGUSTUJMY KONESERSKO

  Inwestorzy stawiają na whisky - 10.10
 10. LEKTURY DECYDENTA

  Wzlot i upadek Imperium - 3.10
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajemnice towarzysza Poliszynela - 24.10
 12. EUROPEJSKIE NOWE IDEE W SOPOCIE

  Marszałek Sikorski ogranicza bankierów - 3.10
 13. IMR I GOLDEN ROSE

  Razem pięć lat - 3.10
 14. RYNEK SZTUKI

  Dobre nastroje - 3.10
 15. I CO TERAZ?

  Widzi mu się - 23.10
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  To już 600 lat - 24.10
 17. WIATR OD MORZA

  Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać – 29.10
 18. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 31.10 – Jak doktor z doktorem
 19. W OPARACH WIZERUNKU

  Wrażenia i kreacje - 1.10
 20. NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

  Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1.10