Established 1999

MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 716

9 stycznia 2015

Znakowe inspiracje - 9.01

Bardzo interesujący i doskonale przygotowany miesięcznik, zmuszający – jak zwykle – do myślenia.

Tematem miesiąca jest „Wolność (do) od religii”. Punktem wyjścia jest informacja, że w ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju liczba osób regularnie praktykujących zmniejszyła się prawie o 2 mln, przez co odsetek praktykujących po raz pierwszy od 1980 r. spadł poniżej 40% populacji katolickiej. W 2010 r. dokonano 489 aktów apostazji, czyli oficjalnego opuszczenia wspólnoty katolickiej. Redaktor naczelna miesięcznika, Dominika Kozłowska, w bardzo rzetelnie napisanym artykule „Uduchowieni, ale niereligijni”, analizuje zjawisko religijności w polskim społeczeństwie, postawy Polaków wobec religii, a także zastanawia się nad miejscem tzw. agresywnego ateizmu w Polsce oraz nad relacjami państwo-Kościół.


W artykule „Znakowe inspiracje” czytelnik dowiaduje się o treściach, przekazanych przez miesięcznik w ciągu 70 lat jego istnienia.


W artykule „Wybór czy nakaz” Rafał Prostak zastanawia się nad znaczeniem terminu „wolność religijna”. W USA np. obywatel ma pełne prawo wyznawać religię, jaką chce, lub pozostać niewierzącym. Autor nie za bardzo zatrzymuje się nad tym problemem w naszym mocno katolickim kraju, a zwłaszcza nad kwestią rozdzielności Kościoła od państwa. Jednocześnie dość interesujące są jego teoretyczne wywody na temat „uwolnienia państwa od religii”.


W wywiadzie Artura Madalińskiego z Jerzym Sosnowskim pt. „Bóg mówi półgębkiem”, wiele miejsca poświęcono istocie religii oraz dającemu się zauważyć powrotowi religii w ostatnich czasach, głównie dzięki debatom politycznym.


„Udowodnijcie, że go nie ma” to artykuł poświęcony Kościołowi Latającego Potwora Spaghetti. Nie jest to kwestia błaha, gdyż liczna tzw. pastfarian w Polsce osiągnęła już 100 tysięcy. W bloku „W sąsiedztwie Europy” czytelnik może dowiedzieć się, jaki jest bilans arabskich protestów z lat 2010-2012, czyli czym jest tzw. Państwo Islamskie, jakie są cele terrorystów walczących o odbudowę kalifatu, czy muzułmanie zagrażają Europie, jaki jest nowy wymiar „arabskości”.


W wywiadzie pt. „Amerykański punkt widzenia”, udzielonym Karolowi Kleczce przez Michaela Novaka, amerykańskiego profesora katolickiego polskiego pochodzenia, akcent został położony na zjawisko solidarności w USA, co oznacza, że każdy Amerykanin czuje odpowiedzialność za innych. Profesor Novak wyraża się o systemie amerykańskim w samych superlatywach zwłaszcza, kiedy mówi o prymacie moralności, a także o wolności od tyranii i tortur. Ciekawe, jak uzasadnić tę wolność od tortur, znając przypadki torturowania przez funkcjonariuszy CIA oraz żołnierzy USA, więźniów w Iraku i w Afganistanie oraz w bazie Guantanamo.


Bardzo interesujący i doskonale przygotowany miesięcznik, zmuszający – jak zwykle – do myślenia.


                                                                                              Jacek Potocki


Miesięcznik „Znak” nr 716, styczeń 2015.

W wydaniu nr 158, styczeń 2015, ISSN 2300-6692 również

 1. NASZA SŁUŻBA ZDROWIA

  W ogonie Europy - 29.01
 2. BIZNESOWE DYLEMATY

  Mówiły jaskółki, że jakie są spółki? - 27.01
 3. RYNEK DZIEŁ SZTUKI

  Były rekordy, a co nastąpi? - 26.01
 4. WHISKY PIJMY WOLNIEJ

  Bo za cztery lata jej zabraknie - 22.01
 5. NIE UFAJ BANKOM

  Pieniądze deponuj pod materacem - 22.01
 6. A PROPOS...

  Szczypiorniak w Katarze - 30.01
 7. CENY KRUSZCÓW

  Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to... - 13.01
 8. OPŁATY PÓŁKOWE

  Prawo po stronie przedsiębiorców - 12.01
 9. WIATR OD MORZA

  Indie w Polsce - 16.01
 10. MIESIĘCZNIK "ZNAK" NR 716

  Znakowe inspiracje - 9.01
 11. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Majstersztyk noblisty - 26.01
 12. PRO PUBLICO BONO

  Kreowanie trwałych zmian społecznych - 2.01
 13. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 30.01 – Kompleksy nauki
 14. W OPARACH WIZERUNKU

  Samozaprzaństwo - 2.01
 15. I CO TERAZ?

  Moja propozycja w sprawie CHF - 28.01
 16. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Tworzenie historii na nowo - 19.01
 17. LEKTURY DECYDENTA

  Kobiety Konfucjusza - 2.01