Established 1999

ŁUPKI I POLITYKA

1 maja 2013

Emocje i nadzieje w Polsce - 2.05

„Europa stoi przed koniecznością rozwiązania strategicznych zadań sektora energetycznego“ – podkreślał podczas Forum Energetycznego w Sopocie w 2012 r. były premier Czech, Mirek Topolanek. I jeśli spojrzeć na tę wypowiedź w kontekście planów wprowadzenia przez Unię Europejską jednolitej polityki energetycznej, poprawiając tym samym nie tylko bezpieczeństwo dostaw, ale realizując również ambitne cele redukcji gazów cieplarnianych o 80 proc. do 2050 r., to rzeczywiście jest to jedno z największych wyzwań w unijnej historii. W gorącej debacie unijnej na temat bezpieczeństwa energetycznego sporo miejsca zajmuje eksploatacja złóż niekonwencjonalnych, takich jak łupki gazowe – pisze Magdalena Kornelia Stawiana z Berlina.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w zaprezentowanym przed rokiem w Parlamencie Europejskim raporcie szacuje, że wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych może wzrosnąć na całym świecie z 470 mln do 1,6 bln metrów sześciennych w roku 2035. Oznaczałoby to, że 35 proc. ogólnoświatowego zapotrzebowania na gaz będzie pokrywane właśnie ze złóż niekonwencjonalnych. A jeśli choć połowa tych zasobów okaże się możliwa do wydobycia w sposób opłacalny i przyjazny środowisku, to czeka nas „złota era gazu”, podkreśla MAE.


Komisja Europejska jest wprawdzie wstrzemięźliwa we wszelkich deklaracjach, to jednak od niedawna dostrzec można zwrot w postrzeganiu przez Unię Europejską znaczenia złóż gazu niekonwencjonalnego w polityce energetycznej. Komisarz UE ds. energii, Günther Oettinger, wielokrotnie podkreślał, że eksploatacja gazu łupkowego leży w unijnym interesie. Rozwój zasobów niekonwencjonalnych może odegrać istotną, a przynajmniej uzupełniającą rolę, w bilansie energetycznym Unii Europejskiej, stanowiąc szansę na zmniejszenie zależności od importu gazu ziemnego spoza jej granic – przede wszystkim z Rosji – jak i umożliwić znaczącą redukcję ceny tego surowca na europejskich rynkach.


Jednakże obok kwestii ekonomicznych, notabene bardzo atrakcyjnych, w toczącej się w UE debacie dotyczącej eksploatacji europejskich złóż gazu łupkowego, coraz częściej do głosu dochodzą aspekty ekologiczne. Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej, Connie Hedegaard, studząc ten „łupkowy” zapał, wskazała również na istotne różnice uwarunkowań geologicznych w Ameryce – będącej światową potęgą w przemysłowej eksploatacji gazu z łupków – i Europie. Czynnik ten może stanowić poważną przeszkodę w wydobyciu tego surowca na skalę przemysłową, podkreślała komisarz.


Obok tych wyzwań, ogromne znaczenie dla ewentualnego rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego, a w tym gazu z łupków, będą miały decyzje polityczne na poziomie państw członkowskich. Liberalizacja istniejących przepisów zahamowałaby rozwój rynków monopolistycznych lub oligopolistycznych. Dobrze funkcjonujący, jednolity, wewnętrzny rynek gazu UE, obok niezakłóconego dopływu tego surowca do konsumentów, zapewniłby dużą konkurencyjność wśród przedsiębiorstw handlujących gazem, jak i napływ nowych inwestorów.


Choć w dyskusjach na temat przyszłości europejskiego rynku gazu dominuje poczucie niepewnosci, w Polsce debata w zakresie ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego, obok dużych emocji, wzbudza również ogromne nadzieje. Polska, obok Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, znajduje się w czołówce krajów o największym potencjale przemysłowej eksploatacji gazu z łupków. Informacje te potwierdziła również w swoim raporcie amerykańska niezależna agencja wywiadowcza Stratfor.


Pas łupków potencjalnie gazonośnych ciągnie się w Polsce od Pomorza, przez Podlasie aż do Lubelszczyzny. Pojedyncze złoża występują również w Małopolsce i na przedpolu Sudetów. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska w 70 proc. uzależniona jest od importu gazu ziemnego, w większości z Rosji, a cena tego surowca skorelowana jest z cenami ropy naftowej i produktami ropopochodnymi (czytaj: jest bardzo drogi), perspektywa stania się „łupkową potęgą” jest bardziej niż tylko atrakcyjna.


Rozwój sektora łupkowego byłby dla Polski nie tylko szansą na zmniejszenie zależności od rosyjskiego Gazpromu, ale wzmocniłby również pozycję naszego kraju w kształtowaniu unijnej polityki energetycznej. Nasz kraj jest uważany na międzynarodowym rynku energetycznym za miejsce bardzo atrakcyjne.


W 2014 roku miało ruszyć w Polsce pierwsze wydobycie przemysłowe gazu łupkowego. Niestety, z planowanych 200 odwiertów, do tej pory udało się przeprowadzić tylko 47. Choć poziom akceptacji politycznej i społecznej dla rozbudowy tego sektora jest w Polsce bardzo duży, kłopoty związane z rozpoczęciem przemysłowego wydobycia gazu łupkowego wydają się coraz bardziej narastać.


Obok zagadnień natury legislacyjnej, Polska ma problemy z metodą i technologią wydobycia gazu łupkowego, które w pełni opierają się na doświadczeniach zza oceanu. Dyrektor Panstwowego Instytutu Geologicznego prof. Jerzy Nawrocki, jak i wiceminister środowiska i główny geolog kraju zgodnie wskazują na specyfikę polskich łupków, które różnią się od tych w Ameryce. Dlatego stawianie znaku równości między Europą a USA w tej dziedzinie jest błędem.


Polska, która aspiruje do miana regionalnej „potęgi łupkowej”, takową – póki co – raczej się nie stanie. Ewentualna porażka naszego kraju na tym polu, zamiast rozszerzyć pole manewru na europejskim rynku energetycznym, może sprawić, że wydobycie gazu łupkowego będzie tylko niszową dziedziną, o marginalnym znaczeniu dla ogólnego bilansu gazowego.
Magdalena Kornelia Stawiana


Berlin

W wydaniu nr 138, maj 2013 również

 1. POLSCY ZAPOMNIANI NOBLIŚCI

  Dlaczego o nich się nie mówi? - 26.05
 2. PARADOKS EASTERLINA

  Przełom w definicji szczęścia - 23.05
 3. IMR ADVERTISING BY PR

  Bieluch Media Tour
 4. KRONIKA BYWALCA

  Hołd bohaterom - 21.05
 5. KORZYSTANIE Z E-BOOKÓW

  Czy możemy je drukować, kopiować, pożyczać - 21.05
 6. OBALANIE MITÓW

  Czym naprawdę jest Public Relations - 20.05
 7. REKORDOWA AUKCJA W SOTHEBY`S

  "Domplatz, Mailand" za 37,1 mln USD - 17.05
 8. POLSKA W EUROLANDZIE

  Pięć lat bezczynności - 15.05
 9. NIE TAKI PROSTY BIZNES

  Zyski z posiadania nieruchomości - 9.05
 10. SMAKI DEGUSTATORÓW

  To jest dobre
 11. NA WSCHODNIM SZLAKU

  Odkrywanie kontrastów - 6.05
 12. KUPIĆ I CZYTAĆ

  "Tygodnik Powszechny" nr 21 - 22.05
 13. KATASTROFY LOTNICZE

  Paradoksalne błędy pilotów - 3.05
 14. LEKTURY DECYDENTA

  Poloneza czas kończyć - 2.05
 15. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Tajemnica Całunu Turyńskiego odkryta - 22.05
 16. WINO BORDEAUX 2012

  Pić czy inwestować? - 2.05
 17. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Piątek, 31.05 – W białych rękawiczkach
 18. SZTUKA MANIPULACJI

  Rodzaje wymówek - 2.05
 19. SIŁA POLITYKI

  Cel łez - 31.05
 20. I CO TERAZ?

  Czytajmy poetów, ale zanim..., a nie gdy... 22.05
 21. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Ojciec nowoczesnego Azerbejdżanu - 18.05
 22. ŁUPKI I POLITYKA

  Emocje i nadzieje w Polsce - 2.05