Established 1999

LOBBING NAUKOWY W PRAKTYCE

5 grudnia 2013

Przejrzystość decyzji publicznej w Europie - 5.12

W listopadzie uczestniczyłam w konferencji „Przejrzystość decyzji publicznej w Europie: uczynić z obywatela aktora lub odbudować zaufanie?” (La transparence de la décision publique en Europe: faire du citoyen un acteur ou restaurer la confiance?) zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie – Association EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe). Patronat nad wydarzeniem objął Thojbjorn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy – pisze dr Małgorzata Molęda-Zdziech.

Temat tegorocznej konferencji nawiązywał do trwającego Europejskiego Roku Obywateli. Zatem centralne pytanie: w jaki sposób uaktywnić i upodmiotowić obywatela w Unii Europejskiej i odbudować zaufanie do instytucji europejskich wpisało się w cykl aktualnie toczącej się debaty o obywatelskim zaangażowaniu w działania publiczne. O wadze tematu świadczy otwarcie konferencji przez przedstawicieli lokalnych władz: Michela Jau, prefekta Regionu Limousin i Jean-Paul Denanot, prezesa Rady Regionu Limousin. Towarzyszyli im: Robert Savy, prezes Stowarzyszenia Europa, rektor Uniwersytetu w Limoges, prof. Hélène Pauliat oraz Ch. Josset-Villanova odpowiedzialna za sprawy europejskiej w CNFTP (Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale).


Wykład inauguracyjny „Przejrzystość jako wyzwanie dla zarządzania w Europie” wygłosił Gérard Legris, szef wydziału B5 „Przejrzystość” z Sekretariatu Generalnego Unii Europejskiej. Obrady toczyły się w trakcie trzech dyskusji panelowych, prowadzonych przez doświadczonego moderatora Particka Brennera z „Port-Royal conférence”.


Panel pierwszy: „Uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego w wypracowaniu decyzji: demokratyczne alibi czy innowacja w procesie?” stał się okazją do zaprezentowania doświadczeń narodowych w tym zakresie (m.im. Bułgarii, Luksemburga, Belgii, Francji czy Słowenii). Polski przykład budowania dialogu obywatelskiego przedstawił Grzegorz Makowski, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego.


Drugi panel poświęcony był powiązaniu przejrzystości i otwartości danych publicznych. Zaproszeni goście zastanawiali się, jak pogodzić w praktyce dostęp do danych publicznych (zgodnie z zasadą dostępu do informacji), z zasadą ochrony prywatności i ochroną danych osobowych. Wprowadzenie do debaty przygotowali: Daniele Bourcier, dyrektor ds. badań, szefowa departamentu „Droit gouvernance et Technologies” CERSA-CNRS oraz Ermano Granelli, były członek komisji odpowiedzialnej za przygotowanie stanowiska w sprawie przejrzystości i zapobieganiu korupcji w administracji publicznej we Włoszech. W dyskusji zaprezentowano narodowe doświadczenia Słowacji (Jana Marasova z Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy), Belgii (prof. F. Schram z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii i Jean-François Husson), Francji (Alexis Mons) i Niemiec (Johanna Becker). Po raz pierwszy, na konferencji gościliśmy panią profesor Ragnhildur Helgadottir z Uniwersytetu w Reykjaviku w Islandii, która podzieliła się doświadczeniami przygotowania projektu konstytucji przez obywateli, w którym to po raz pierwszy w wymiarze politycznym wykorzystano siłę crowdsourcingu.


Ostatnia dyskusja panelowa dotyczyła relacji przejrzystości i legitymizacji działań publicznych i sposobów ich ewaluacji i kontroli. Wprowadzenie do dyskusji przygotowali: profesor Nadine Poulet z Uniwersytetu w Limoges oraz profesor Genarro Terracciano z Uniwersyetu Foro Italico w Rzymie. Uczestnicy panelu przedstawili doświadczenia narodowe: Hiszpanii – prof. Manuel Villoria Mendieta, członek hiszpańskiego oddziału Transparency International, Bułgarii – prof. A. Galabov z Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego, Holandii – Elen Nijmegen z Uniwersytetu Radboud. Ja podzieliłam się doświadczeniami Polski w zakresie praktyki ustawy lobbingowej oraz omówiłam prace Obywatelskiego Forum Legislacji, w którym uczestniczę.


We wszystkich debatach uczestniczyli eksperci Association Europa z kilkunastu krajów Unii Europejskiej i Islandii.


Była to już 17 konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Europa, międzynarodową organizację pozarządową, skupiającą ekspertów z 23 krajów europejskich. Działania Stowarzyszenia finansowane są ze środków pochodzących od władz lokalnych Regionu Limousin, Uniwersytetu w Limoges, różnych dotacji (np. CNFPT, CNP Assurances, MFP, GMF, MNFCT, grupy prasowej Moniteur, Wydawnictw Lexis Nexis) oraz europejskich – m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDEER).


Licznie przybyli słuchacze z całej Francji, świadczą o żywym zainteresowaniu sprawami europejskimi także na poziomie lokalnym. Takie międzynarodowe wydarzenie, które wpisało się już na stałe w kalendarz imprez, jest także doskonałą okazją do promocji regionu Limousin i jego młodego, ale dynamicznie się rozwijającego uniwersytetu. To dobra okazja do budowania sieci między ekspertami i nawiązywania współpracy naukowej także na innych forach. A zatem lobbing naukowy w praktyce.


Zainteresowanych pracami Association Europa zapraszam na stronę internetową: http://www.europaong.org.

DR MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH


wiceprzewodnicząca
Stowarzyszenia EuropaW wydaniu 145, grudzień 2013, ISSN 2300-6692 również

 1. FASCYNACJA MOTOCYKLOWA cz. 1

  Takie były moje początki - 22.12
 2. W IMR ADVERTISING BY PR

  Gotowe na Sylwestra IV
 3. RYNKI WSCHODZĄCE

  Co kupić, czego unikać - 20.12
 4. KRONIKA BYWALCA

  Jak Polak z Chińczykiem - 13.12
 5. UMIARKOWANY OPTYMIZM PRACODAWCÓW

  Perspektywy zatrudnienia - 11.12
 6. GOSPODARKA CHIN

  Co towarzysze upichcą? - 10.12
 7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA

  Pułapki nepotyzmu - 9.12
 8. LUBELSKI KLUB BIZNESU

  Prezes ambasadorem - 9.12
 9. MEDIATORY 2013

  Medialne lokomotywy - 9.12
 10. BIBLIOTEKA DECYDENTA

  Książę poetów - 23.12
 11. LADIES NIGHT

  Wesołe wróżenie w IMR - 2.12
 12. LOBBING NAUKOWY W PRAKTYCE

  Przejrzystość decyzji publicznej w Europie - 5.12
 13. PODRÓŻE SMAKUJĄ

  Gulasz, Stefan i Madziary - 4.12
 14. CZŁOWIEK I MASZYNA

  Komu roboty zabiorą miejsca pracy - 4.12
 15. DLA KONESERÓW

  Dobry rok dla whisky - 4.12
 16. LEKTURY DECYDENTA

  Wajda podejrzany - 10.12
 17. FILOZOFIA I DYPLOMACJA

  Wielka przegrana w Wilnie - 4.12
 18. MOIM ZDANIEM

  Opinie, komentarze, sugestie
 19. DECYDENT SNOBUJĄCY

  Wtorek, 31.12 – Ślina na języku
 20. SZTUKA MANIPULACJI

  Wykręt mentorski - 2.12
 21. I CO TERAZ?

  Ten język giętki - 2.12